Cel szkolenia:

Wzmocnienie i przygotowanie pracowników do samodzielnego i efektywnego prowadzenia negocjacji ze szczególnym uwzględnieniem negocjacyjnego wywierania wpływu.


Korzyści dla uczestników:

W efekcie szkolenia poznasz:

1. Analizę typów Klientów wraz ze wskazówkami jakie narzędzia komunikacji negocjacyjnej sprzyjają Tobie w procesie wywierania wpływu negocjacyjnego z poszczególnymi osobowościami Klientów a jakie (czasami używane intuicyjnie) ten proces zakłócają.

2. Informację pod kątem mocnych stron Twojej osobowości jako negocjatora i obszarów do rozwoju.

3. Aspekty w procesie przygotowania się do negocjacji bezpośrednio wpływające na ich efekt.

4. Metody wywierania wpływu negocjacyjnego w trakcie prowadzenia negocjacji.

5. Sposoby reagowania na różne trudne sytuacje i zachowania drugiej strony.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Wśród wielu form aktywności, na szkoleniu możemy wyróżnić: moderowane dyskusje; ćwiczenia pojedyncze i w grupach; studia przypadków; dzielenie się najlepszymi praktykami, scenki i grę szkoleniową.

1. Analiza moich mocnych stron jako negocjatora.

 •     Osobowościowy test autoanalizy.
 •     ,,Przekonaj mnie’’ – gra szkoleniowa.
 •     Indywidualna informacja zwrotna.
  •         Mocne strony – obszary na których Uczestnik warsztatu może budować.
  •         Pięty achillesowe - obszary do niwelowania negatywnego wpływu lub do dalszego rozwoju.

2. Świadomie wywieram wpływ negocjacyjny w oparciu o znajomość osobowości stron.

 •     Narzędziowa osobowość człowieka.
 •     Na co zwracać uwagę żeby rozpoznać osobowość rozmówcy?
  •         Podczas spotkania bezpośredniego.
  •         Podczas rozmowy telefonicznej.
 •     Narzędzia wywierania wpływu negocjacyjnego na Klientów o poszczególnych osobowościach w procesie:
  •         budowania efektywnej relacji negocjacyjnej,
  •         informowanie,
  •         przekonywanie,
  •         argumentowanie,
  •         zapobieganie konfliktom,
  •         wywierania relacyjnego wpływu negocjacyjnego,
  •         wywieranie bezwzględnego wpływu negocjacyjnego,
  •         kontrolowanego wywoływania ,,konfliktów’’ jako elementu nacisku negocjacyjnego.

3. Mowa ciała w procesie negocjacji.

 •     Niewerbalne wywieranie wypływu negocjacyjnego.
 •     Uzyskiwanie informacji na podstawie obserwacji drugiej strony.

4. Przygotowanie do negocjowania kontraktów handlowych.

 •     Identyfikacja informacji, których potrzebujemy.
 •     Efektywne planowanie negocjacji.
 •     Warunki wewnętrzne i zewnętrzne determinujące negocjatora.
 •     Potrzeby własne i drugiej strony.

5. Zmienne negocjacyjne.

 •     Określanie zmiennych negocjacyjnych.
 •     Priorytet zmiennych dla obu stron.
 •     Wartości zmiennych negocjacyjnych.
 •     Arkusz negocjacyjny.

6. Rozróżnianie stanowisk i interesów stron.

 •     Cele i stanowiska.
 •     Potrzeby i interesy.
 •     Odkrywanie interesów partnera.
 •     Negocjacje jako sposób zaspakajania potrzeb a nie deklaracji w stanowisku.

7. Dążenie do korzystnych rezultatów.

 •     Efekt ,,wygrany – wygrany’’ jako jedna z możliwości.
 •     Asertywna wymiana ustępstw.
 •     Negocjowanie pakietu i tryb warunkowy.

8. Manipulacje w negocjacjach.

 •     Taktyki i blefy negocjacyjne.
 •     Rozpoznawanie blefów.
 •     Nasza reakcja na gry handlowo – negocjacyjne / blefy drugiej strony.
 •     Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania.
 •     Implementacja wybranych taktyk, gier i blefów negocjacyjnych do codziennej pracy.

9. Sytuacje trudne w negocjacjach.

 •     Przełamywanie impasu w negocjacjach.
 •     Metody rozmowy ze zdenerwowaną czy agresywną osobą.
 •     Asertywne przeciwstawianie się próbom manipulacji.

10. Podsumowanie szkolenia.

 •     Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia.
 •     Wskazówki dotyczące implementacji nabytych umiejętności w praktyce.
 •     Zadanie wdrożeniowe.
 •     Ewaluacja szkolenia.
Termin

2019-04-01 - 2019-04-02
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Hotel Focus
ul. Łąkowa 23/25
Łódź

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 55 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane