Celem szkolenia jest podniesienie poziomu samowiedzy w zakresie posiadanych umiejętności negocjacyjnych uczestników oraz dostarczenie praktycznych narzędzi negocjacyjnych.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • mini wykład
 • warsztat z dużą ilością ćwiczeń i przykładami  z życia.

.

Szkolenie polecamy dla:

 • kupców,
 • pracowników działu zakupów,
 • przedsiębiorców,
 • osób pragnących poszerzyć swoją praktyczną wiedzę z zakresu negocjacji zakupowych.

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Mają świadomość wpływu swej postawy na efektywność prowadzonych rozmów zakupowych.
 • Dokonają diagnozy swojego typu negocjacyjnego.
 • Potrafią rozpoznać typ negocjatora i adekwatnie się do niego odnieść.
 • Potrafią budować wizerunek negocjatora adekwatny do potrzeb.
 • Znają narzędzia budowania kontaktu z druga stroną, które zwiększają ich pozycję w negocjacjach zakupowych.
 • Potrafią korzystać w negocjacjach z: technik argumentowania, strategii poruszania trudnych kwestii, zasad umożliwiających szybsze pozyskanie zgody.
 • Wiedzą, jak utrzymywać kontrolę nad rozmową i prowadzić ją w wybranym dla siebie kierunku.

 

 

MODUŁ I. Wprowadzenie do tematu.

 • Analiza faktycznych oczekiwań uczestników (lista problemów).
 • Analiza sposobu postrzegania negocjacji przez uczestników.
 • Uporządkowanie wiedzy uczestników na temat procesu negocjacji - przypomnienie pojęć: etapy procesu, interesy a stanowiska, możliwe wyniki negocjacji.
 • Determinanty i ograniczenia stron. Sztuka poznawania oraz wnioskowania o rzeczywistych oczekiwaniach, ograniczeniach, determinantach oraz możliwościach dostawcy.
 • Co negocjujemy? Sztuka wyznaczania zakresu negocjowanych kwestii.


MODUŁ II. Wskaźniki siły i źródła przewag w negocjacjach. Budowanie pozycji w negocjacjach dostawcą. Wzmacnianie swojej pozycji negocjacyjnej w sytuacji ograniczonych możliwości  i słabszej pozycji wyjściowej. 

 • Jak budować swoją pozycję w negocjacjach?
 • Jak robić to podczas spotkania, a jak przez telefon? Utrzymywanie kontroli nad rozmową negocjacyjną.
 • Jak zwiększyć własne poczucie wpływu na przebieg rozmów?
 • Kształtowanie postawy silnego i wymagającego negocjatora.
 • Negocjacje z silnym i wymagającym partnerem.
 • Negocjacje z pozycji siły.


MODUŁ III. Przygotowanie do negocjacji.
Kto się nie przygotował, ten przygotował się na niepowodzenie.  Rola i znaczenie odpowiedniego przygotowania w negocjacjach. O czym pamiętać. Jak metodycznie przygotować się do rozmów.

 • BATNA – zasady określania alternatyw.
 • Siła sankcji – pozytywnej i negatywnej.
 • Czas w negocjacjach.
 • Rola i znaczenie nastawienia sprzyjającego w realizacji celów.
 • Zasady przygotowań (opracowanie celu, pozycji otwarcia, dolnej i górnej linii, strategie postępowania). Czego chcemy? Co zaakceptujemy? Umiejętność  wyznaczania zakresu negocjowanych kwestii. Planowanie efektu negocjacji.
 • Planowanie przebiegu rozmowy i technik. Wyznaczanie granic kompromisu.
 • Przewidywanie stanowiska drugiej strony - opracowanie kontrargumentacji. Planowanie możliwych zachowań partnera.
 • Rozwój umiejętności budowania relacji z kontrahentami zagranicznymi.

MODUŁ IV. Ja w roli negocjatora.
Samoświadomość. Co wiem o sobie, jaka jest moja charakterystyka  jako negocjatora?  Na co stawiam w negocjacjach?  Co u mnie się sprawdza?

 • Przekonania wzmacniające vs ograniczające.
 • Ja w negocjacjach - sytuacje charakterystyczne dla mnie i ich konsekwencje.
 • Moje mocne strony jako negocjatora:
  • adekwatna i wysoka samoocena
  • moja siła w negocjacjach, od czego zależy?
  • budowanie zaufania
 • Poznanie własnego stylu negocjacyjnego. Jak lubię prowadzić rozmowy? Jak pozyskać kogoś, kogo się obawiam? Jaki styl ma mój Partner?
 • Rozpoznawanie zachowań partnera rozmowy – analiza typów negocjacyjnych. Moje mocne strony w prowadzeniu rozmowy – sesja informacji zwrotnej.
 • Cztery typy negocjatorów i cztery sposoby zachowania się. Metody dostrajania się do typu partnera negocjacji

MODUŁ V. Skuteczne negocjacje z dostawcą.

 • Skutecznie znaczy zgodnie z celami. Jak pamiętając o celu, pilnować zaplanowanych rezultatów a nie samych metod?
 • Jak skuteczniej rozmawiać w negocjacjach? 
 • Ukierunkowanie na cel. Formułowanie celu rozmowy. O co pytać? Jak pytać? Jak trafniej oceniać możliwości drugiej strony? Na co zwracać uwagę? Prowadzenie rozmowy pytaniami i stosowanie pytań warunkowych w celu poszerzanie zakresu prowadzonych negocjacji. 
 • Przekonanie o mojej skuteczności.
 • Świadomość gier negocjacyjnych i chęć uczestniczenia w nich.

MODUŁ VI. Strategie negocjacyjne.
Negocjacje to gra.  4 typy gier negocjacyjnych, które pomogą Ci w prowadzeniu ich do celu. Jak jest różnica między strategią a taktyką? Jak je rozpoznawać i kiedy którą stosować?

 • Porównanie strategii pozycyjnej (twarda i miękka strategia) z modelem negocjacji opartym na zasadach (meritum). 
 • Negocjacje jako gra. Jak proponować rozwiązania zaspokajające nasze interesy w negocjacjach? Jakie korzyści akcentować?
 • Operowanie językiem korzyści odpowiadającym naszym  kluczowym interesom.
 • Obrona ceny:
  • Zasady prezentowania i relatywizacji ceny.
  • Obrona własnego stanowiska.
  • Typy reakcji i zachowań w sytuacji, kiedy nie możemy bądź nie chcemy się zgodzić na zmianę warunków.
  • Skuteczna argumentacja i perswazja.

MODUŁ VII. Radzenie sobie z obiekcjami. Zamykanie spotkania z dostawcą.
Wszystko co trudne staje się proste. Jak metodycznie reagować na trudne sytuacje w negocjacjach. 

 • Skuteczne pokonywanie obiekcji i zastrzeżeń - zasady skutecznej argumentacji. 
 • Odmowa. Szukanie alternatywnych rozwiązań /granice ustępstw.
 • Odczytywanie zielonych świateł gotowości drugiej strony.
 • tzw. „Głupia chwila” - czas wzmożonej hojności.  
 • Techniki zamykania negocjacji. 

MODUŁ VIII. Zakończenie szkolenia podsumowanie. Action plan

 • Podsumowanie kluczowych wniosków.
 • Pytania końcowe.
 • Sporządzenie indywidualnych planów działania wraz z podjęciem zobowiązania do ich realizacji.
Termin

2019-09-12 - 2019-09-13

Miejsce

Ogrodowa 12 – Conference Center
ul. Ogrodowa 12
Poznań

Cena

1480 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 20 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Negocjacje zakupowe w praktyce
2019-09-12 - 2019-09-13
ul. Ogrodowa 12, Poznań

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane