Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z procesem negocjacji – na każdym etapie (od przygotowania poprzez przeprowadzenie aż do zadań związanych z zamknięciem). Dodatkowy cel szkolenia to uświadomienie, iż nawet najlepiej przygotowany i poprowadzony proces, może ulec fiasku, kiedy w grę wejdą najprostsze emocje. Uczestnicy nauczą się konstruować i wykorzystywać najbardziej efektywne narzędzie negocjacyjne, jakim jest Tabela Zmiennych.

 

Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które zawodowo zajmują się  prowadzeniem ważnych negocjacji biznesowych oraz osób, które chcą poznać cały aspekt procesu w kategoriach dodatkowych możliwości do wykorzystania w życiu prywatnym. Z perspektywy działu sprzedaży będą to, więc Key Account Managerowie, National Key Account Managerowie, Kupcy oraz Regionalni Kierownicy Sprzedaży i przedstawiciele pozostałych Działów jak: Marketing, Centralne Zakupy, Logistyka. Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi na szkoleniu będzie dobieranie właściwego stylu negocjacji pod kątem obu stron biorących udział w procesie, wskazanie na dużą rolę komunikacji (werbalnej jak i pozawerbalnej) a także na wpływ emocji, jako czynnika destabilizującego negocjacje.

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Uczestnicy poznają najbardziej skuteczne techniki perswazyjne, a co ważniejsze, będą potrafili obronić się przed takimi technikami, jeśli zostaną zastosowane w procesie negocjacji przez drugą stronę. Szkolenie pokaże cały aspekt merytorycznych efektywnych elementów procesu dochodzenia do wspólnych rozwiązań, które można wykorzystać „od zaraz „ w pracy zawodowej jak i życiu prywatnym, Po szkoleniu, uczestnicy będą gotowi stanąć do negocjacji z każdym partnerem biznesowym. Szkolenie pokaże, jak ważnym elementem na każdym etapie negocjacji – jest kontrola emocji. Uczestnicy dowiedzą się jak wzbudzać pozytywne emocje a jak unikać tych, które mogą zniwelować długi proces przygotowawczy.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Szkolenie pomyślane, jako warsztaty umiejętności negocjacyjnych z wykorzystaniem prezentacji, ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz dyskusji kierowanych (zogniskowanych). Cześć czasu przeznaczona jest na mini wykłady prowadzącego, projekcje filmów ilustrujących omawiane zagadnienia oraz pracę nad case studies


Część Praktyczna – (ilość ćwiczeń będzie dostosowana do tempa pracy grupy)

 • Ćwiczenie „out of box” – łamanie strefy komfortu
 • Ćwiczenie „ zakupy/sprzedaż -sklep warzywny”
 • Ćwiczenie „negocjacje w Kronplatz”
 • Ćwiczenie „ No i ..”
 • Ćwiczenie „matrix” – zasady pracy w grupie,
 • Ćwiczenie „ negocjacje w biurzepodróży”
 • Ćwiczenie „perswazja_List Zuzi”
 • Film „Magia słów”
 • Ćwiczenie „Obraz – zgadnij co widzę, 20 pytań” – nauka zadawania pytań zamkniętych
 • Ćwiczenie „głuchy telefon” – nauka aktywnego słuchania
 • Ćwiczenie „Czerwony autobus” – nauka aktywnego słuchania
 • Ćwiczenie „zadaj mi 10 pytań ” – nauka zadawania pytań otwartych
 • Ćwiczenie „komunikacja za pośrednictwem ubioru”
 • Ćwiczenia „powitanie z wejściem wstrefę osobistą”
 • Ćwiczenia „fakty – opinie” x2
 • Ćwiczenie z Inteligencji emocjonalnej „ samokontrola”
 • Film „Kłamstwo Clintona” analiza mikro-emocji
 • Film „prawdziwe emocje” - analiza
 • Film „Lie to me” analiza mikro-emocji
 • Ćwiczenie „przypominanie, zmyślanie” analiza kierunku wzroku
 • Ćwiczenie „Prawda – fałsz”
 • Ćwiczenie „Zuzia, Kazimierz, Stefan”

Dzień I
"Negocjacje są jak powietrze – występują zawsze i wszędzie."

Moduł 1. Wstęp do procesu negocjacyjnego.

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy będą mogli określić swoją sylwetkę negocjatora oraz przygotować i sklasyfikować informacje potrzebne do przeprowadzenia efektywnego procesu . Uczestnicy dowiedzą się, że kluczem do sukcesu w negocjacjach, może być profesjonalne przygotowanie, a sam proces tylko przyjemnością i dobrze wyreżyserowanym spektaklem.

 1. Czy to już negocjacje? Skąd wiemy, że zaczynamy proces negocjacyjny?
 2. Negocjacje czy Sprzedaż– różnice w procesach. Dlaczego negocjujemy, czego oczekujemy, jakie mamy zadania w odniesieniu do konkretnych partnerów biznesowych ( definiowanie KPI).
 3. Każdy jest negocjatorem – kim jest negocjator, czym są negocjacje, opis kompetencji.
 4. 2 podejścia do procesu negocjacji: podejście racjonalne i emocjonalne.
 5. Kiedy nie wolno negocjować?
 6. Negocjacje indywidualne igrupowe – efektywność wyboru metody.
 7. Specyfika negocjacji międzynarodowych.
 8. „No Logo" i „Etykietowanie”– zawsze człowiek a nie instytucja (przełamywanie stereotypów).
 9. Metodologia procesu – jak dojść najprostszą drogą do celu? Stawianie celów zadaniowych oraz relacyjnych – narzędziaSMART,SMARTER.
 10. Etapy procesu negocjacji i co z tego wynika?
 11. Praktyczna strategia Przygotowania do procesu – 6xW, Model „9P”.
 12. Przygotowanie do procesu, jako klucz do sukcesu: zbieranie informacji, budowanie zespołu (holistyczne podejście do negocjacji), ustalanie ról w negocjacjach grupowych, oraz budowa strategii. Czynniki osłabiające czujność negocjacyjną: rutyna i wieloletnia znajomość z partnerem biznesowym.

 

Moduł 2. Sposoby dochodzenia do wspólnych rozwiązań – wywieranie wpływu oraz budowa efektywnego narzędzia negocjacyjnego –  „Tabeli Zmiennych".

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy uczestnik będzie znał wszystkie zasady związane z: przygotowaniem, konstrukcją i efektywnym zastosowaniem Tabeli Zmiennych. Poznany wachlarz najbardziej skutecznych technik perswazyjnych oraz obrony przed nimi pozwoli na swobodne i profesjonalne przygotowanie każdego procesu negocjacyjnego. Po zakończeniu modułu Uczestnicy wezmą udział w symulowanych negocjacjach handlowych, w czasie których będą pracować na przygotowanych przez siebie Tabelach Zmiennych oraz wykorzystywać wiedzę dotyczącą wykorzystywania etycznych technik perswazyjnych.

 1. Skuteczne techniki negocjacji jako narzędzie pracy, ale także pomoc w życiu prywatnym.
 2. Wywieranie wpływu, perswazja, manipulacja – czy to ma jakieś znaczenie? Czy te mechanizmy różnią się od siebie?
 3. Obrona przed najbardziej popularnymi technikami perswazji.
 4. Etyczna perswazja – czy to możliwe? Granice poruszania się w biznesie.
 5. Zamykanie negocjacji – Techniki.
 6. Pokonywanie obiekcji – „Zasada Cebuli”.
 7. Budowa i zastosowanie „Tabeli Zmiennych” jako podstawowego narzędzia w procesie negocjacji: definiowanie zakresu, ilości i wartości zmiennych negocjacyjnych. Określanie wartości progowych min i max, definiowanie statusu współpracy.

 

Dzień II
"Komunikacja i emocje – czy negocjator może być przygotowany w 100% do procesu?"

 

Moduł 3. Komunikacja w procesie negocjacji.

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali zasady efektywnej komunikacji. Merytoryczna część modułu stanie się podstawą do lepszego zrozumienia partnera biznesowego w kategoriach wymiany informacji. Uczestnicy dowiedzą się jak istotna jest komunikacja pozawerbalna, że proces wymiany informacji może rozpocząć się bez używania jakichkolwiek słów. Moduł  zmieni wyobrażenia o ciszy – zamieni „wroga w przyjaciela".

 1. Idealny model komunikacji – jeszcze nieodkryty?
 2. Rodzaje komunikacji.
 3. Rola narzędzi ikomunikatów pozawerbalnychjako forma perswazji emocjonalnej (świadoma lub przypadkowa).
 4. Co to znaczy słuchać? Jak można słuchać efektywnie?
 5. Impas i co dalej?
 6. Lingwistyka negocjacyjnai sztuka zadawania pytań – jak mówić, aby być zrozumianym, bariery w komunikacji.
 7. Strach ma wielkie oczy (obawa przed: długimi przerwami – milczenie, zadawaniem niewygodnych pytań).
 8. Człowiek, jako największe wyzwanie w komunikacji (uprzedzenia, powierzchowność oceny, oddzielenie emocji i problemu od osoby).

 

Moduł 4. Rola emocji w procesie porozumiewania – wstęp do negocjacji zaawansowanych emocjonalnie.

Uczestnicy będę wiedzieli jak rozróżniać emocje negatywne od pozytywnych i jak nimi sterować jeśli się już pojawią. Nowa wiedza pozwoli na unikanie emocji, które mogłyby zaburzać proces negocjacyjny. Uczestnicy poznają techniki, za pomocą których będzie można sprawdzić, „kiedy Ktoś przestaje się mylić a zaczyna kłamać". Ostatni moduł zostanie zakończony indywidulanym ćwiczeniem, mającym na celu naukę odkrywania symptomów kłamstwa w mowie i w postawie. 

 1. Znaczenie emocji w procesie komunikacji.
 2. Inteligencja emocjonalna – jako zdolność rozumienia i sterowaniaemocjami swoimi i partnera negocjacyjnego.
 3. Emocje w życiu człowieka i w biznesie – sztuka, technika czy konieczność?
 4. Stres – wróg czy przyjaciel dla negocjatora?
 5. Kłamstwo w procesie negocjacyjnym: motywy, rodzaje, sygnały, rozpoznawanie . Rola kłamstwa w procesie negocjacji i komunikacji.
 6. Sylwetka Kłamcy, maskowanie kłamstwa, błąd Otella, ryzyko Brokowa.
 7. Mikro-emocje jako przyszłość psychologii negocjacji. Wyjaśnienie zjawiska.

 

Termin

2019-09-12 - 2019-09-13

Miejsce

Centrum Biznesowe Tarasy
ul. Złota 59
Warszawa

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 24 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Negocjacje zaawansowane emocjonalnie - rola kłamstwa i emocji
2019-09-12 - 2019-09-13
ul. Złota 59, Warszawa

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane