Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności w posługiwaniu się technikami negocjacyjnymi. Metody i techniki przekazywane przez trenera to sprawdzone w firmach biznesowych rozwiązania, dzięki którym uczestnicy rozwiną umiejętności negocjacji w rzeczywistych sytuacjach. Wdrożenie przez uczestników nabytych umiejętności, pozwoli im na profesjonalne przygotowanie się i przeprowadzenie procesu negocjacji, dające wymierne korzyści dla firmy.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • przygotować się do procesu negocjacji,
 • odkrywać interesy drugiej strony,
 • operować zmiennymi negocjacyjnymi,
 • skutecznie argumentować własną ofertę,
 • przeciwdziałać manipulacjom i brudnym chwytom,
 • efektywnie komunikować się z trudnym klientem.


Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie skierowane jest do handlowców, szefów zespołów handlowych oraz osób, które w codziennej pracy negocjują z klientami i chcą uzyskać więcej, niż dotychczas.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
 • prezentacja,
 • dyskusja,
 • studium przypadku,
 • testy,
 • case’y negocjacyjne.

 

1. Kluczowe zagadnienia negocjacji:

 • różnice pomiędzy negocjacjami a sprzedażą,
 • charakterystyka stylów negocjacyjnych,
 • dylematy negocjatora.

2. Etapy negocjacji.

 • negocjacje jako proces,
 • cele poszczególnych etapów.

3. Przygotowanie do negocjacji.

 • cel, strategia, taktyka,
 • przygotowanie najlepszej alternatywy jako zabezpieczenie interesów,
 • opracowanie przedziałów negocjacyjnych.

4. Odkrycie interesów klienta.

 • stanowiska a interesy klienta,
 • typy pytań,
 • wykorzystanie pytań podczas rozmów negocjacyjnych.

5. Prezentacja warunków oferty.

 • budowanie argumentacji,
 • techniki prezentacji,
 • negocjowanie parametrów umowy,
 • dochodzenie do porozumienia,
 • pokonywanie impasu.

6. Zamknięcie procesu negocjacji.

 • techniki zamknięcia,
 • potwierdzenie ustaleń z klientem,
 • dalsze działania i przyszła współpraca.

7. Symulacje działań negocjatorów.

 • negocjacje w parach wg przygotowanego scenariusza i danych wejściowych.
 • omówienie działań i rekomendacje odnośnie rozwoju kompetencji.

8. Obrona przed manipulacją klienta.

 • brudne chwyty, nieczyste taktyki, techniki manipulacyjne,
 • taktyki obrony.

9. Perswazja w negocjacjach.

 • autoanaliza własnego stylu wywierania wpływu,
 • zasady wywierania wpływu,
 • pokonywanie obiekcji klienta.

10. Komunikacja w negocjacjach.

 • proces komunikacji,
 • czynniki efektywności przekazu,
 • kluczowe aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • negocjacje z trudnym klientem,
 • elementy asertywności negocjatora.

11. Symulacje działań negocjatorów.

 • negocjacje w zespołach wg przygotowanego scenariusza i danych wejściowych,
 • omówienie działań i rekomendacje odnośnie rozwoju kompetencji.

12. Podsumowanie i wnioski.

Termin

2019-02-14 - 2019-02-15
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Hotel*** Quality Silesian
ul. Szybowcowa 1A
Katowice

Cena

1480 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 185 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane