Negocjacje to szczególnie ważna umiejętność ze względu na jej powszechność i możliwe efekty. Jak skutecznie przygotować się i przeprowadzić negocjacje? Pozwoli Ci na to wiedza, nie tylko na temat samego procesu negocjacji, faz, stylów i technik, ale również na temat budowania relacji, wywierania wpływu, argumentowania i sposobów rozwiązywania konfliktu. Podczas warsztatu negocjacyjnego będziesz mógł uczestniczyć w grach negocjacyjnych, które pozwolą na bliższe poznanie procesu negocjacyjnego.

Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć umiejętności związane z negocjacjami i przećwiczyć poznane techniki podczas warsztatów.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Poznanie stylów i technik negocjacyjnych oraz sposobów rozwiązywania konfliktów
 • Wiedza, na czym polegają psychomanipulacje i czym manipulacja różni się od wywierania wpływu
 • Możliwość przećwiczenia poznanych technik podczas warsztatów
 • Umiejętność kontroli własnych emocji

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnych warsztatów, z udziałem wszystkich uczestników szkolenia poprzez zaangażowanie w:

 • krótkie prezentacje wykładowe
 • ćwiczenia w parach i grupach,
 • praca indywidualna
 • test
 • dyskusja kierowana
 • ćwiczenia indywidualne
 • analizy przypadków
 • odgrywanie ról przez uczestników szkolenia

Struktura zajęć:

 • praca warsztatowa 80% i mini wykłady 20%

1. Wprowadzenie do negocjacji

 • Pojęcie negocjacji
 • Podstawowe zasady prowadzenia negocjacji

2. Kompetencje negocjatora

 • Cechy i osobowość negocjatora
 • Zachowania i postawy negocjatorów podczas negocjacji
 • Znaczenie emocji w sytuacjach trudnych w negocjacjach

Ćwiczenie indywidualne - Moje emocje

3. Typy i style negocjacyjne

 • Typy negocjacji: Przegrana – przegrana; Wygrana – przegrana; Wygrana – wygrana.
 • Style negocjacji: styl twardy, styl miękki, styl rzeczowy

Ćwiczenie: Nasze negocjacje

4. Proces negocjacji i jego fazy

 • Kiedy podejmować negocjacje?
 • Przygotowanie do negocjacji – dlaczego jest takie ważne?
 • Moje cele negocjacyjne - ćwiczenie
 • Zespół negocjacyjny
 • Role grupowe w procesie negocjacji
 • Otwarcie negocjacji - budowanie atmosfery
 • Przedstawienie oferty
 • Plan awaryjny – BATNA

Warsztat negocjacyjny: gra negocjacyjna. Cz.1

5. Strategie negocjacyjne

 • Konflikt czy współpraca?
 • Strategie negocjacyjne oraz przesłanki ich stosowania

Ćwiczenie: Autodiagnoza - mój preferowany styl reakcji na sytuację kryzysową

 • Wybór stylu rozwiązywania konfliktu
 • Przezwyciężanie impasu

6. Znaczenie komunikacji w negocjacjach

 • Niezbędnik komunikacyjny negocjatora – narzędzia komunikacyjne
 • Komunikowanie perswazyjne

7. Argumentowanie

 • Argumentacja racjonalna i emocjonalna - o tym, że ludzie pragną bezpieczeństwa, uznania i pieniędzy
 • Argumenty jedno- i dwustronne
 • Język korzyści

Ćwiczenie w grupach: Argumenty

8. Taktyki negocjacyjne

9. Manipulowanie w negocjacjach

 • Chwyty manipulacyjne
 • Metody obrony przed manipulacjami
 • Asertywność negocjatora

Warsztat negocjacyjny: gra negocjacyjna. Cz.2

10. Błędy negocjacyjne

 • Płaszczyzna interpersonalna - psychologiczne wymiary procesu negocjacyjnego
 • Płaszczyzna interpersonalna - wywieranie wpływu społecznego
 • Zamknięcie negocjacji

Podsumowanie szkolenia: ćwiczenie

Termin

2018-06-13 - 2018-06-14

Miejsce

Conference Center - Ogrodowa 12
ul. Ogrodowa 12
Poznań

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 20 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
2018-06-13 - 2018-06-14
ul. Ogrodowa 12

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane