Cel szkolenia:

Usystematyzowanie podstawowych zagadnień, przykładowe zastosowanie podstawowych narzędzi Excel
w praktyce oraz dalsze pogłębianie znajomości oprogramowania.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Bardzo dobre opanowanie podstawowych i średnio zaawansowanych zagadnień programu Excel i umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

1. Powtórzenie podstaw programu Excel 

 • wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych, 

 • wypełnianie serią danych, 

 • parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie, 

 • malarz formatów, 

 • poprawne używanie formatowania - format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty. 

2. Narzędzie Przejdź do… 

 • kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze, 

 • formatowanie tylko komórek wprowadzonymi już danymi, 

 • uzupełnianie pustych komórek. 

3. Formatowanie warunkowe 

 • formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości, 

 • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon, 

 • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych, 

 • tworzenie formuł określających formatowane komórki. 

4. Ochrona arkusza i skoroszytu 

 • ochrona arkusza, 

 • ochrona skoroszytu, 

 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych. 

5. Formuły i funkcje  

 • adresowanie względne i bezwzględne, 

 • przypomnienie podstawowych funkcji obliczeniowych SUMA, ŚREDNIA, MAX, MIN, ILE.LICZB 

 • funkcje logiczne JEŻELI, LUB, ORAZ, 

 • funkcje statystyczne i matematyczne LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI, ZAOKR, 

 • składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie. 

6. Obliczenia i funkcje na datach 

 • metody formatowania dat, 

 • różnica pomiędzy datami, dodawanie do dat ilości dni, obliczanie daty końcowej, 

 • wyświetlanie bieżącej daty i wykonywanie na niej obliczeń, 

 • funkcje daty i czasu DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, DZIEŃ.TYG. 

7. Teksty 

 • poprawianie wprowadzonych danych za pomocą funkcji tekstowych, 

 • rozdzielanie tekstów według ilości znaków, 

 • rozdzielanie tekstów za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny. 

8. Narzędzie Sumy Pośrednie. 

9. Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi. 

10. Tworzenie i edycja wykresów 

 • zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów, 

 • tworzenie wykresów złożonych, 

 • zmiana zakresów danych, 

 • ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali, 

 • szczegółowe ustawienia układu danych prezentowanych na wykresie, 

 • wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi, 

 • wykres z dwiema osiami. 

11. Analiza i wyszukiwanie danych 

 • sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje, 

 • narzędzie Autofiltr, 

 • filtr niestandardowy, 

 • polecenie Znajdź/Zamień. 

12. Podstawy tworzenia i pracy z Tabelami Przestawnymi. 

13.Zaawansowane ustawienia drukowania. 

Termin

2018-02-22 - 2018-02-23

Miejsce

VEDIUS - Centrum Informatyczne
ul. Kochanowskiego 28/1
Kraków

Cena

990 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 89 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 990 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane