Celem szkolenia jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie kluczowych technik menedżerskich. Uczestnicy poznają praktyczne aspekty zarządzania na początku drogi kierowniczej, tak aby już na wstępie wyrobić w sobie skuteczne nawyki zarządzania i komunikacji z zespołem.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • zdiagnozować mocne i słabe strony zespołu,
 • motywować i inspirować pracowników do efektywnej pracy,
 • rozwijać umiejętności członków zespołu,
 • efektywnie komunikować się z zespołem,
 • budować własny wizerunek i autorytet.


Szkolenie polecamy dla:
Szkolenie skierowane jest głównie do osób, które awansowały właśnie na stanowisko menedżerskie i chcą rozwinąć swoje umiejętności zarządzania. Zapraszamy również osoby, które czeka awans w niedalekiej przyszłości i już teraz chciałyby się do tej roli przygotować.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
 • prezentacja,
 • dyskusja,
 • studium przypadku,
 • testy,
 • role play.
 1. Menedżer – nowe stanowisko, obowiązki, zadania, wyzwania:
  • kluczowe umiejętności menedżerskie,
  • charakterystyka efektywnego zespołu.
 2. Diagnoza zespołu:
  • identyfikacja kultury organizacyjnej zespołu,
  • rozkład talentów w zespole,
  • wprowadzanie zmian,
  • dobór ludzi do zespołu.
 3. Inspirowanie i angażowanie podwładnych:
  • wizja i wartości,
  • dialog z zespołem,
  • operowanie metaforą.
 4. Motywowanie zespołu:
  • fakty i mity dotyczące motywowania,
  • praktyczne implikacje teorii motywacji,
  • korzyści i zagrożenia delegowania zadań.
 5. Szkolenie i kontrola podwładnych:
  • sposoby i techniki rozwoju kompetencji pracowników,
  • jak kontrolować pracę podwładnych?
  • udzielanie informacji zwrotnej.
 6. Wystąpienia przed grupą:
  • expose menedżera,
  • efektywne spotkania zespołu,
  • komunikowanie celów i zadań.
 7. Style zarządzania:
  • poziomy kompetencji pracowników,
  • dobór stylu zarządzania.
 8. Kształtowanie umiejętności liderskich:
  • kierownik czy lider?
  • kierunki działania lidera,
  • jak działa lider? – dobre praktyki liderskie.
 9. Rozwiązywanie problemów:
  • sytuacje trudne w zarządzaniu ludźmi,
  • model rozwiązywania konfliktów,
  • asertywność szefa.
 10. Podsumowanie i wnioski:
  • jak odnieść sukces?
  • indywidualny plan działania.
Termin

2019-07-29 (2 dni)
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Hotel*****Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 139 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane