Budowanie właściwych relacji w zespole, w oparciu o wzajemny szacunek, motywowanie pracowników, kreowanie atmosfery inspirującej do realizacji wyzwań, a nie koncentrowaniu się na rozwiązywaniu jedynie problemów, to główne zadania nowoczesnego szefa. Podczas szkolenia dowiesz się, jak prowadzić efektywny zespół, jak zdobyć szacunek u pracowników, jak ich motywować do działania, jak prowadzić poszczególne typy rozmów.


Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie jest dedykowane menedżerom lub przyszłym menedżerom, którzy chcą prowadzić efektywny zespół, w oparciu o najnowsze trendy w zarządzaniu zespołem.

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Uzyskanie wiedzy i umiejętności na temat metod prowadzenia skutecznego zespołu, osiągania założonych celów oraz poprawy relacji międzyludzkich i atmosfery współpracy w środowisku pracy.
 • Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołem tak, by wszyscy jego członkowie mogli współpracować ze sobą jak najlepiej, korzystając ze swych talentów i potencjału.

Dzięki temu modułowi Uczestnicy będą:

 • Znali podstawy teoretyczne efektywnego prowadzenia zespołu.
 • Wiedzieli na jakim etapie rozwoju grupy znajduje się ich własny zespół. Czego potrzebuje by sprawniej funkcjonować.
 • Mieli większe poczucie siły i autorytetu, a także odwagę w otwartym wyrażaniu własnych oczekiwań, podejmowania decyzji.
 • Nabędą umiejętności odpowiedniego komunikowania się z pracownikami: przekazywania standardów pracy, delegowania zadań oraz monitorowania pracowników, prowadzenia różnych typów rozmów z pracownikami.
 • Potrafili prawidłowo formułować konstruktywną krytykę i informację zwrotną.
 • Znali własny styl kierowania. Swoje mocne i słabe strony jako lidera.
 • Umieli motywować pracowników do efektywniejszej pracy.
 • Nabędą umiejętność dystansowania się do trudnych sytuacji, prowadzenia trudnych rozmów w spokojny i kompetentny sposób.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnych warsztatów, z udziałem wszystkich uczestników szkolenia poprzez zaangażowanie w:

•  krótkie prezentacje wykładowe,
• ćwiczenia w parach i grupach,
• praca indywidualna,
• test,
• dyskusja kierowana,
• ćwiczenia indywidualne,
• analizy przypadków,
• odgrywanie ról przez uczestników szkolenia.


Struktura zajęć:

 • praca warsztatowa 80%
 • mini wykłady 20%

1. Wzrost znaczenia płaskich struktur w organizacjach.

 •     Zespoły w nowoczesnej organizacji.
 •     Bądź menadżerem, którego sam chciałbyś mieć.

2. Inteligencja emocjonalna jako składnik kompetencji menadżerskich.

 •     Definicja EQ.
 •     ABCD emocji.
 •     Panowanie i samokontrola nad emocjami.
 •     Inteligencja emocjonalna a autorytet.

3. Menadżer jako partner w zespole.

 •     Jak zmienia się rola postrzegania menadżera?
 •     Jak zdobyć szacunek u pracowników?
 •     Współpraca i partnerstwo jako główna idea kierowania zespołami.
 •     Dynamika rozwoju współpracy i diagnoza potencjału własnego zespołu.
  •     Ćwiczenie: „Mój zespół” – charakterystyka mojego zespołu.
  •     Ćwiczenie: Analiza przypadku – Jak poprowadzić zespół, aby efektywniej zaczął działać?

4. Delegowanie.

 •     Zasady skutecznego delegowania zadań.
 •     Stopnie delegowania wg Harvey’a Shermana.
 •     Zakres odpowiedzialności w procesie delegowania.
 •     Bariery delegowania.
 •     Dobowy rytm dnia.
 •     Samodzielność i odpowiedzialność pracowników w realizacji zadań.

5. Motywowanie pracowników.

 •     W jaki sposób motywować pracowników?
 •     Prawa motywacji.
 •     Indywidualizacja w zespole jest konieczna!

6. Style kierowania a potrzeby zespołu.

 •     Style kierowania.
 •     Analiza własnego stylu kierowania.
  •     Test.
 •     Rozwój pracowników - etapy.
  •     Analiza przypadku: Umiejętne dopasowanie własnego stylu zarządzania do poziomu rozwoju zespołu/pracownika.
  •     Czynniki motywacyjne dopasowane do poziomu rozwoju pracowników.
 •     Wykorzystanie koncepcji przywództwa sytuacyjnego do motywowania pracowników.
  •     Analiza przypadku.

7. Wyznaczanie standardów pracy  w zespole.

 •    Ustalenie zasad panujących w zespole – Dlaczego jest potrzebne?
  •     Ćwiczenie indywidualne.
 •    Czego oczekuję od swoich pracowników? – ćwiczenie
 •    W jaki sposób przedstawić standardy w pracy w zespole?

8. Psychologiczne narzędzia kierowania.

 •    Odsłanianie intencji.
 •    Zdarta płyta.
 •    Formułowanie komunikatów – Komunikat „Ja”.
  •     Ćwiczenia.
 •    Mów pozytywnym językiem, czyli zwracaj uwagę na dobór słów.
  •     Ćwiczenia w grupie.
 •    Typy rozmów z pracownikami: pochwała, konstruktywna krytyka, Informacja zwrotna – narzędzie niezbędne menedżera.

9. Podsumowanie szkolenia.

Termin

2019-10-16

Miejsce

Hotel*** Europejski
ul. Piłsudskiego 88
Wrocław

Cena

880.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 92 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Menadżer w nowoczesnej organizacji: delegowanie, motywowanie, rozmowy z pracownikami
2019-10-16
ul. Piłsudskiego 88, Wrocław

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane