W życiu zawodowym, a także poza nim, często stajemy się uczestnikami, bądź obserwatorami pracy zespołowej. W zależności od tego, w jakich warunkach ona przebiega, może przynieść wiele korzyści albo strat. Zespół może być świetnie działającą jednostką, która wspaniale radzi sobie w rozwiązywaniu rozmaitych problemów, ale może też być zbiorem osób pozbawionych chęci współpracy.

Szkolenie uzmysławia uczestnikom, jak ważna jest współpraca w zespole. Głównym celem szkolenia jest poniesienie skuteczności komunikacji lidera w relacjach interpersonalnych w pracy zespołowej i zarządzaniu zespołem.

 

Korzyści, po szkoleniu uczestnicy:

 

 • zdiagnozują osobiste umiejętności nawiązywania i utrzymania relacji z pracownikami, ze współpracownikami, członkami zespołu opartych na wzajemnej współpracy

 • rozwiną umiejętności zarządzania zespołem pracowników

 • nauczą się słuchać ze zrozumieniem i precyzyjnie przekazywać informację

 • nauczą się asertywnej komunikacji w trudnych sytuacjach z różnymi typami osobowości

 • dowiedzą się, co sprzyja porozumiewaniu się w zespole na poziomie przełożony - pracownicy


Metody szkolenia – zasada 80/20 (zajęcia praktyczne / zajęcia teoretyczne)

 • gry symulacyjne

 • analiza przypadku

 • wykład z prezentacją multimedialną

 • rozmowa moderowana/ dyskusja

 • warsztaty w grupach

 • ankiety/ kwestionariusze

 • metoda 4 x Jak- Jak to robisz? Jak chciałbyś to robić? Jak możesz to robić? Jak to robisz?

 • bezpośrednie rozmowy z prowadzącym i/ lub uczestnikami

I. KLUCZOWE ZASADY ZARZĄDZANIA PRACOWNIKAMI – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ

 1. Organizacja zespołu pracowników – zasady i cele budowania spoistości grupy

 2. Warunki skuteczności pracy zespołów pracowniczych – identyfikacja z organizacją, skład zespołu, zasady współpracy i konsekwentne ich przestrzeganie

 3. Cechy efektywnego zespołu – przemiana grupy w zespół

 4. Budowanie autorytetu przełożonego – style przewodzenia zespołowi

II. PLANOWANIE, ORGANIZOWANIE I KIEROWNIANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW

 1. Analiza kompetencji członków zespołu – KUŹNIA TALENTÓW

 2. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności poszczególnych członków zespołu – test ról zespołowych, analiza współpracy w naszym zespole

 3. Wyznaczanie i hierarchia celów – precyzowanie celów, zadań (wykorzystanie metody SMART)

 1. Zasady wspierania podwładnych podczas realizacji zadań

 2. Korzyści wynikające z delegowania zadań

 3. Sposoby monitorowania i kontroli realizacji zadań

 4. Zebrania, zebrania …

  • dlaczego zebrania się nie udają

  • elementy zebrania: cel zebrania, tytuł, rodzaj, plan

  • 7 fantastycznych metod na idealne i efektywne zebrania zespołowe

  • co po spotkaniu – konsekwentne realizowanie podjętych ustaleń (budowanie odpowiedzialności i zaangażowania)

 5. 5 zagrożeń, jakie stoją na drodze efektywnemu zespołowi

III. OKREŚLENIE ZASAD EFEKTYWNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ W ZESPOLE PRACOWNIKÓW

1. Skuteczne formy komunikowania się w zespole: wyjście z własnej Mapy Mentalnej – czyli dostrojenie

2. Kierunki i zasady przepływu informacji

3. Ocena pracy pracownika

– pozytywna informacja zwrotna (pochwała, docenienie pracy)

– motywująca krytyka, określanie punktów do poprawy (wskazówki), podsumowanie efektów pracy pracownika

4. Rola asertywnej komunikacji w kontaktach z członkami zespołu o różnych osobowościach

  • asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikat JA

  • pojęcie transakcji i stanów „ego” – jako źródła nieporozumień i odkrywanie metod radzenia sobie z nimi

IV. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

 • wnioski na poziomie indywidualnym i grupowym

 • indywidualny plan działań

Termin

2018-08-24

Miejsce

ADN Centrum Konferencyjne
al. Jana Pawła II 25
Warszawa

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 8 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
LIDER I JEGO ZESPÓŁ czyli jak budować efektywnie współpracujące ze sobą zespoły. AKADEMIA LIDERA MODUŁ IV
2018-08-24
al. Jana Pawła II 25

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane