W życiu zawodowym, a także poza nim, często stajemy się uczestnikami, bądź obserwatorami pracy zespołowej. W zależności od tego, w jakich warunkach ona przebiega, może przynieść wiele korzyści albo strat. Zespół może być świetnie działającą jednostką, która wspaniale radzi sobie w rozwiązywaniu rozmaitych problemów, ale może też być zbiorem osób pozbawionych chęci współpracy.

Szkolenie uzmysławia uczestnikom, jak ważna jest współpraca w zespole. Głównym celem szkolenia jest poniesienie skuteczności komunikacji lidera w relacjach interpersonalnych w pracy zespołowej i zarządzaniu zespołem.

 

Korzyści, po szkoleniu uczestnicy:

 

 • zdiagnozują osobiste umiejętności nawiązywania i utrzymania relacji z pracownikami, ze współpracownikami, członkami zespołu opartych na wzajemnej współpracy

 • rozwiną umiejętności zarządzania zespołem pracowników

 • nauczą się słuchać ze zrozumieniem i precyzyjnie przekazywać informację

 • nauczą się asertywnej komunikacji w trudnych sytuacjach z różnymi typami osobowości

 • dowiedzą się, co sprzyja porozumiewaniu się w zespole na poziomie przełożony - pracownicy


Metody szkolenia – zasada 80/20 (zajęcia praktyczne / zajęcia teoretyczne)

 • gry symulacyjne

 • analiza przypadku

 • wykład z prezentacją multimedialną

 • rozmowa moderowana/ dyskusja

 • warsztaty w grupach

 • ankiety/ kwestionariusze

 • metoda 4 x Jak- Jak to robisz? Jak chciałbyś to robić? Jak możesz to robić? Jak to robisz?

 • bezpośrednie rozmowy z prowadzącym i/ lub uczestnikami

I. KLUCZOWE ZASADY ZARZĄDZANIA PRACOWNIKAMI – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ

 1. Organizacja zespołu pracowników – zasady i cele budowania spoistości grupy

 2. Warunki skuteczności pracy zespołów pracowniczych – identyfikacja z organizacją, skład zespołu, zasady współpracy i konsekwentne ich przestrzeganie

 3. Cechy efektywnego zespołu – przemiana grupy w zespół

 4. Budowanie autorytetu przełożonego – style przewodzenia zespołowi

II. PLANOWANIE, ORGANIZOWANIE I KIEROWNIANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW

 1. Analiza kompetencji członków zespołu – KUŹNIA TALENTÓW

 2. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności poszczególnych członków zespołu – test ról zespołowych, analiza współpracy w naszym zespole

 3. Wyznaczanie i hierarchia celów – precyzowanie celów, zadań (wykorzystanie metody SMART)

 1. Zasady wspierania podwładnych podczas realizacji zadań

 2. Korzyści wynikające z delegowania zadań

 3. Sposoby monitorowania i kontroli realizacji zadań

 4. Zebrania, zebrania …

  • dlaczego zebrania się nie udają

  • elementy zebrania: cel zebrania, tytuł, rodzaj, plan

  • 7 fantastycznych metod na idealne i efektywne zebrania zespołowe

  • co po spotkaniu – konsekwentne realizowanie podjętych ustaleń (budowanie odpowiedzialności i zaangażowania)

 5. 5 zagrożeń, jakie stoją na drodze efektywnemu zespołowi

III. OKREŚLENIE ZASAD EFEKTYWNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ W ZESPOLE PRACOWNIKÓW

1. Skuteczne formy komunikowania się w zespole: wyjście z własnej Mapy Mentalnej – czyli dostrojenie

2. Kierunki i zasady przepływu informacji

3. Ocena pracy pracownika

– pozytywna informacja zwrotna (pochwała, docenienie pracy)

– motywująca krytyka, określanie punktów do poprawy (wskazówki), podsumowanie efektów pracy pracownika

4. Rola asertywnej komunikacji w kontaktach z członkami zespołu o różnych osobowościach

  • asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikat JA

  • pojęcie transakcji i stanów „ego” – jako źródła nieporozumień i odkrywanie metod radzenia sobie z nimi

IV. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

 • wnioski na poziomie indywidualnym i grupowym

 • indywidualny plan działań

Termin

2018-03-15

Miejsce

ADN Centrum Konferencyjne
al. Jana Pawła II 25
Warszawa

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 24 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
LIDER I JEGO ZESPÓŁ czyli jak budować efektywnie współpracujące ze sobą zespoły. AKADEMIA LIDERA MODUŁ IV
2018-03-15
al. Jana Pawła II 25

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane