Panowanie nad swoimi emocjami i właściwa komunikacja wspomagają prawidłowe relacje interpersonalne. Inteligencja emocjonalna odpowiada za Twoją umiejętność kontrolowania uczuć i emocji, pozwalając na podejmowanie dojrzałych i rozważnych decyzji opierających się na logice i rozumowaniu. Podczas praktycznych warsztatów poznasz jak istotne jest rozwijanie inteligencji emocjonalnej, jakie zależności panują pomiędzy emocjami, komunikacją i stresem oraz jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych.

Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie polecane jest dla osób, które zainteresowane są doskonaleniem umiejętności związanych z efektywną komunikacją, rozwijaniem swojej inteligencji emocjonalnej i umiejętnością radzeniem sobie ze stresem.

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:
Po szkoleniu Uczestnicy będą:

 • Wiedzieli, na jakie elementy zwrócić uwagę podczas komunikacji
 • Dbali o prosty, czytelny i rzetelny przekaz, występując zarówno w roli nadawcy, jak i odbiorcy
 • Wiedzieli, dlaczego ludzie mają odmienne potrzeby związane z przyswajaniem informacji
 • Rozróżniali typy temperamentu i doceniali różnice
 • Wiedzieli jak radzić sobie z negatywnymi emocjami i jak radzić sobie ze stresem
 • Umieli zadbać o swoje emocje i wpływać pozytywnie na emocje drugiej strony
 • Umieli wyrażać swoje potrzeby oraz cele w sposób, który będzie do przyjęcia dla drugiej strony
 • Umieli prowadzić konstruktywną dyskusję, pamiętając o kilku ważnych narzędziach, takich jak docenianie, dopytywanie, szukanie punktów wspólnych i parafrazowanie
 • Wiedzieli czym naprawdę jest asertywność
 • Znali i umieli stosować kluczowe techniki asertywne
 • Budować swoją postawę asertywną
 • Komunikować się w różnych sytuacjach zawodowych w sposób asertywny.

    
     Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, silnie odwołujące się do doświadczenia uczestników. Z dużą ilością dyskusji, ćwiczeń indywidualnych, w parach oraz grupowych, w tym:

 • Analizy przypadków
 • Praca w grupach
 • Scenki z odgrywaniem ról
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Krótkie prezentacje wykładowe
 • Gra szkoleniowa

Struktura zajęć:

 • 15% - prezentacje wykładowe
 • 85% - część warsztatowa
 1. Wstęp – wprowadzenie do tematu
  • Ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę
 2. Kompetencje niezbędne do budowania marki osobistej: komunikacja, inteligencja emocjonalna
 3. Postawy i zachowania ułatwiające i utrudniające dobrą komunikację
  • Od intencji do interpretacji - model komunikacji nastawionyna współpracę z innymi
  • Rodzaje barier komunikacyjnych
  • Możliwości przeciwdziałania barierom uniemożliwiającym efektywne komunikowanie
  •  Ćwiczenie  – zabawa grupowa (jak zapamiętaliśmy informacje w krótkim komunikacie - co było prawdą a co fałszem?)
  • Precyzja komunikatu: zwięzłość, prostota, czytelność, interaktywność.
 4. Efektywna komunikacja - narzędzia
  • Aktywne słuchanie
   • znaczenie i techniki aktywnego słuchania – parafraza, odzwierciedlenie,
   • parametry komunikacji niewerbalnej ułatwiające i utrudniające aktywne słuchanie – głos, postawa, czas i miejsce, dystans
  • Rozmowa
   • Dostrojenie się do drugiej osoby – poziom werbalny i niewerbalny
   • Pytania – rodzaje i funkcje pytań
   • Doskonalenie umiejętności zadawania odpowiednich pytań –ze szczególnym uwzględnieniem pytań trudnych
   • Wyrażanie intencji jako sposób budowania kontaktu z ludźmi
  • Informacja zwrotna
   • Cechy dobrej informacji zwrotnej i jej funkcje
   • Jak informacja zwrotna wpływa na budowanie relacji interpersonalnych?
   • Ćwiczenia praktyczne - informacja zwrotna w sytuacjach zawodowych
 5. Mowa ciała  - czy naprawdę jest taka ważna?
  • Ćwiczenie – rozpoznajemy komunikaty niewerbalne
  • Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego
 6. Inteligencja emocjonalna, czyli komunikacja emocji jako aspekt budowania relacji
  • IQ vs EQ - jak wpływają na nasze życie zawodowe i prywatne?
  • Siła inteligencji emocjonalnej
  • Wymiary inteligencji emocjonalnej (wg  D. Goleman)
  • Komunikaty typu „ty” i komunikaty typu „ja” - ćwiczenia
  • Rozmowa o emocjach własnych – dyskusja w grupach
 7. O tym, że nie ma dobrych lub złych temperamentów
  • "Trudni" ludzie, czy trudne sytuacje w pracy
  • Poznajemy osobowości
  • Jak osobowość wpływa na relację w zespole?
  • Test osobowości Hartmana.
  • 4 typy osobowości Hartmana - czyli poznajemy się,
  • Dlaczego ludzie się zachowują nie tak jak sobie tego życzymy?
  • „Poznajmy się” - analiza przypadku (wejście w rolę).
  • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami? - omówienie ćwiczenia
 8. Trening kontroli emocji w sytuacjach trudnych
  • W jakim stopniu IQ a w jakim EQ decyduje o naszym sukcesie życiowym?
  • Kontrolowanie swoich emocji i korzystanie z nich
  • Stres powstaje w głowie!
  • Rozbrajanie stanów negatywnych
  • Wzbudzanie stanów pozytywnych
 9. Źródła i fazy stresu
  • Stres korzystny i niekorzystny
  • Typowe źródła stresu: wewnętrzne i zewnętrzne
  • Zjawisko stresu według Hansa Seyle'go
  • Jak reagujemy na stres?
  • Konsekwencje utraty kontroli nad stresem
  • Psychologiczne mechanizmy obronne w sytuacjach trudnych
  • Przyczyny i następstwa długotrwałego stresu
  • Ćwiczenie: Autodiagnoza
 10. Wroga zamienić w przyjaciela - umiejętność radzenia sobie ze stresem
  • Proporcja poziomu stresu do wykonywanego zadania – prawo Yerkesa-Dodsona
  • Czynniki redukujące stres zawodowy
  • Wzór zachowania wg Friedmana i Resenmana
  • Praktyczne techniki i metody minimalizacji stresu w sytuacjach trudnych
  • Style reagowania w sytuacjach trudnych
  • Autorska gra szkoleniowa
 11. Zależność między inteligencją emocjonalną a sposobem reagowania na stres
 12. Emocje i asertywność
  • Kiedy jesteśmy negatywnie odbierani w pracy?
  • Reguły rozmowy asertywnej
  • Zasady czystej komunikacji na podstawie analizy transakcyjnej
  • Budowanie komunikatów asertywnych
  • Komunikacja asertywna w sytuacjach zawodowych – analiza przypadków
Termin

2019-01-29 - 2019-01-30

Miejsce

Hotel***Europejski
ul. Piłsudskiego 88, Wrocław
Wrocław

Cena

1480 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 45 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej – świadome komunikowanie, zarządzanie emocjami i stresem
2019-01-29 - 2019-01-30
ul. Piłsudskiego 88, Wrocław

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane