Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zainteresowane doskonaleniem praktycznych umiejętności związanych z komunikacją asertywnością w sytuacjach zawodowych.

Asertywność dość często bywa mylnie identyfikowana jedynie z mówieniem „nie”. Choć osoba asertywna potrafi odmawiać prośbom innych osób, gdy są one nie do przyjęcia, ale nie w tym leży prawdziwa istota asertywności. W sytuacjach zawodowych, porozumiewając się z klientem wewnętrznym, czy zewnętrznym, komunikacja asertywna jest wręcz niezbędna, pozwala zbudować lepsze relacje. Asertywność to nie jest umiejętność wrodzona, tylko nabyta! Dlatego można się jej nauczyć. Zapraszamy na szkolenie.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Rozróżniać typy zachowań: uległych, agresywnych i asertywnych
 • Budować swoją postawę asertywną
 • Komunikować się w różnych sytuacjach zawodowych w sposób asertywny.

Szkolenie polecamy dla:
Szkolenie dedykowane jest osobom, które chcą budować swoją postawę asertywną, nauczyć się komunikować asertywnie w relacjach zawodowych.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, silnie odwołujące się do doświadczenia uczestników. Z dużą ilością dyskusji, ćwiczeń indywidualnych, w parach oraz grupowych, w tym:

 • Analizy przypadków
 • Scenki z odgrywaniem ról
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Testy
 • Dyskusje
 • Krótkie prezentacje wykładowe
 • Film

Struktura zajęć:
15% - prezentacje wykładowe
85% - część warsztatowa

1. Fakty i mity dotyczące asertywności

           a) Postawa asertywna
           b) Typy zachowań: bierna, agresywna, asertywna

 • Analiza fragmentu filmu
 • Ćwiczenie pozwalające lepiej rozpoznać typy zachowań

           c) Pięć praw Fensterheima
           d) Prawa asertywności
           e) Przykłady zdań:

 • anty-asertywnych
 • pro-asertywnych

2. Budowanie postawy asertywnej

           a) Blok ćwiczeń indywidualnych:

 • „Moja mapa celów”
 • „Moje relacje osobiste”
 • „Moja przestrzeń zawodowa”

3. Komunikacja asertywna w sytuacjach zawodowych

           a) Kiedy jesteśmy negatywnie odbierani w pracy?
           b) Emocje i asertywność
           c) Reguły rozmowy asertywnej
           d) Zasady czystej komunikacji na podstawie analizy transakcyjnej
           e) Budowanie komunikatów asertywnych

4. Trudne sytuacje zawodowe z klientem wewnętrznym i zewnętrznym: ćwiczenia

           a) Obrona swoich praw
           b) Przyjmowanie ocen
           c) Asertywna odmowa
           d) Reagowanie na krytykę
           e) Reagowanie na gniew
           f) Obrona własnych granic

5. Wyrażanie osobistych przekonań i opinii w sytuacjach zawodowych

           a) Co zrobić kiedy druga strona stara się nakłonić do zmiany stanowiska?
           b) Jak zaprezentować swoje przekonania  i utrzymać się przy nich? - ćwiczenia

 • Zebrania
 • Spotkania projektowe
 • Wystąpienia przed Zarządem
 • Spotkania z klientem

6. Podsumowanie szkolenia

           a) Mój plan działania

Termin

2018-11-13 - 2018-11-14

Miejsce

Conference Center - Ogrodowa 12
ul. Ogrodowa 12, Poznań
Poznań

Cena

1480 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 194 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane