Program szkolenia jest efektem szeregu przeprowadzonych analiz, badań i doświadczeń, które pokazują jak kluczową rolę w budowaniu łańcucha wartości dla pacjenta odgrywają osoby odpowiedzialne za kontakt z chorym w całym cyklu opieki medycznej. Podczas warsztatów będą poddawane analizie, dyskusji i próbie znalezienia optymalnych rozwiązań obejmujących wszystkie elementy tego procesu począwszy od rejestracji pacjenta, poprzez prowadzenie, wsparcie lub koordynowanie działań zarówno od strony organizacyjnej, jak i medycznej związanych z procesem diagnozowania, leczenia, wizyt kontrolnych czy rehabilitacji.

Szkolenie zostało oparte o studia przypadków (case studies), burze mózgów (brainstorm), najlepsze praktyki rynkowe (benchmarking) oraz wyniki własnych badań dzięki którym uczestnicy będą mieli możliwość wspólnego tworzenia najlepszych rozwiązań zmierzających do zapewnienia zintegrowanej i efektywnej obsługi pacjenta widzianej zarówno z punktu widzenia samego chorego, jak i dla jednostki leczniczej.

Warsztaty są nastawione na przekazanie praktycznej wiedzy połączonej z treningiem umiejętności i kompetencji w zakresie nawiązywania, budowania i umacniania relacji z pacjentem, a także analizę procesów i obszarów zagrażających tym celom, aby móc nimi odpowiednio zarządzać.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Stawiamy na zbudowanie praktycznej wiedzy i umiejętności na temat czynników determinujących proces obsługi pacjenta w całym cyklu opieki medycznej oraz wypracowanie odpowiednich postaw, a także motywacji do wdrażania zoptymalizowanych rozwiązań u siebie w placówkach medycznych.
Warsztaty będą służyć pogłębionej analizie czynników - w oparciu o wybrane praktyki w Polsce i za granicą oraz burze mózgów i dyskusje wśród uczestników - które wzmacniają lub też osłabiają te działania, jakie mają miejsce praktycznie każdego dnia na terenie przychodni (POZ, AOS) i szpitala (SOR, oddziałach szpitalnych, w gabinecie lekarskim i dentystycznym, pracowni diagnostycznej, ośrodkach opieki długoterminowej oraz innych instytucjach ochrony zdrowia. To pogłębi Państwa świadomość w tym zakresie i pozwoli podejmować działania adekwatne do zaistniałej sytuacji
Zmiany systemowe pociągnęły bowiem za sobą wyzwania organizacyjne, jak i spowodowały powstanie nowego modelu opieki nad pacjentem, który zakłada nie tylko pojedynczą wizytę w podmiocie leczniczym, ale kontynuację opieki medycznej w dłuższym przedziale czasowym i nie dotyczy to tylko chorób o charakterze przewlekłym.  Przygotujemy Państwa do tych zmian w sposób profesjonalny, a także wskażemy kierunki działań, które będą sprzyjać umacnianiu relacji z pacjentem w całym cyklu opieki medycznej.


Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za pierwszy kontakt na rejestracji, w działach obsługi pacjenta, pełniących funkcje opiekunów medycznych, asystentów medycznych, fizjoterapeutów, pielęgniarek, położnych, techników dentystycznych, techników elektroradiologii, koordynatorów pacjenta onkologicznego, koordynatorów oddziałów szpitalnych, jak również innych pracowników odpowiedzialnych za wybrany obszar opieki nad pacjentem. Stąd też wśród grup docelowych są zarówno osoby pracujące na rejestracji, recepcji, ale i również bezpośrednio na oddziałach szpitalnych oraz w przychodniach i centrach medycznych, które w ramach swoich obowiązków mają kontakty z chorym.
Warsztaty polecane są również wszystkim lekarzom, lekarzom dentystom, farmaceutom, a także menedżerom i właścicielom podmiotów leczniczych, którzy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu relacji z pacjentami.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Dyskusje problemowe.
 • Studia przypadku.
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe.
 • Wspólna analiza przeglądu najlepszych praktyk rynkowych.
 • Burze mózgów.

 

 


Informacje o rabatach i promocjach:

 

Na szkolenia w Warszawie, dla posiadaczy Karty Warszawiaka przyznajemy 10% rabatu.

Tu wkrótce pojawi się Karta Krakowska

 
 

 

 • Rabat za dwie osoby: 100 zł, za trzy: 200 zł (przy udziale w szkoleniu osób z jednej firmy)
 • Rabat za cztery osoby: piąta osoba gratis!
 • Rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia: dodatkowe 100 od całości zamówienia

Wszystkie ceny są podane w wartościach netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%*
*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

Rabaty nie łączą się.


W ramach szkolenia otwartego w Warszawie gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Przerwy kawowe oraz obiad
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)
 • Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
 • Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

 

Regulamin szkoleń otwartych ►

Ogólne informacje na temat szkoleń otwartych AVENHANSEN ►


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.


Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 

MODUŁ I. KOMUNIKACJA

W trakcie tego modułu zostaną omówione najważniejsze elementy związane z komunikacją werbalną i niewerbalną, które mogą wpłynąć zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na nawiązanie kontaktu z pacjentem. Uczestnicy będę mieli okazję zapoznać się przeglądem wybranych narzędzi nowoczesnej obsługi klienta, jak również poddać wspólnej dyskusji i wymianie doświadczeń najczęstsze i najpoważniejsze problemy związane z procesem komunikacji z chorymi.

 1. Przegląd narzędzi nowoczesnej komunikacji
 2. Najczęstsze problemy komunikacyjne z chorymi i ich rodzinami (manipulacja, agresja, niezrozumienie, zarzuty, roszczenia)
 3. Różnice w komunikacji z pacjentem ze względu na wiek, chorobę oraz typ niepełnosprawności

MODUŁ II. WSPARCIE

Moduł zakłada wymianę doświadczeń w zakresie szukania optymalnych rozwiązań, udzielania wsparcia pacjentowi w sytuacjach granicznych, niepokoju, lęku czy braku wiedzy związanych z zaplanowanymi badaniami, zabiegami i innymi procedurami medycznymi. Ważnym elementem tego modułu będzie analiza najnowszych trendów w zakresie opieki nad pacjentem w przebiegu całego procesu opieki koordynowanej w wybranych zakresach takich jak podstawowa opieka zdrowotna (POZ Plus), ginekologia i położnictwo (KOC), kardiologia (KOS, KONS), choroby nowotworowe (pakiet onkologiczny).

 1. Zróżnicowanie wsparcia pacjenta i jego opiekuna z uwagi na rodzaj choroby
 2. Model wsparcia chorego w całym cyklu opieki
 3. Empowered patient

MODUŁ III. RELACJE I LOJALNOŚĆ

Moduł ten porusza niezwykle istotny czynnik, jakim jest budowanie relacji z pacjentem i tworzenie więzów lojalnościowych, które mogą służyć zarówno jednostce, jak i samemu pacjentowi. Wspólna dyskusja nad wynikami badań w tym zakresie, przegląd najlepszych praktyk zarówno w Polsce jak i w wybranych krajach Europy Zachodniej czy na innych Kontynentach posłuży wypracowaniu optymalnych rozwiązań służących umacnianiu relacji dostosowanych do sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej danego podmiotu leczniczego.

 1. Skuteczne techniki budowania relacji
 2. Dobre praktyki w zakresie programów lojalnościowych
 3. Czynniki wspomagające przyciągnięcie pacjenta, zatrzymanie na dłużej i tworzenie więzów lojalnościowych - porównawcze wyniki badań

MODUŁ IV. SATYSFAKCJA I JAKOŚĆ ŻYCIA

Ostatni moduł obejmuje zajęcia warsztatowe z zakresu budowania narzędzi satysfakcji pacjenta z usług medycznych oraz wykorzystywania istniejących narzędzi mierzących jakość życia związaną ze zdrowiem, dostosowanych do specyfiki działalności danej jednostki i prowadzonych w niej pacjentów. Uzupełnieniem modułu będzie wspólna dyskusja połączona z analizą wybranych przykładów: Jak interpretować uzyskane wyniki? Jak wprowadzać niezbędne zmiany lub usprawnienia w tych obszarach?

 1. Tworzenie narzędzi badawczych z uwagi na rodzaj placówki medycznej - zajęcia warsztatowe
 2. Pomiar, analiza i interpretacja satysfakcji i jakości życia pacjenta związana ze zdrowiem
 3. Co zmienić w jednostce leczniczej, aby zwiększyć satysfakcję pacjenta?

 

 

Termin

2019-12-10

Miejsce

Centrum Biznesowe Tarasy
ul. Złota 59
Warszawa

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 50 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Kompleksowa i profesjonalna obsługa pacjenta w całym cyklu opieki medycznej
2019-12-10
ul. Złota 59, Warszawa

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane