Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy. 

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy oraz tych, które dopiero wejdą w życie. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników: Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, jak również jego aktów wykonawczych.

 

1. RODO w prawie pracy:

 1. kandydaci do pracy i nowy pracownik
 2. zasady przechowywania CV
 3. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 4. wizerunek osoby fizycznej w kontekście zatrudniania i prowadzenia rekrutacji
 5. związki zawodowe a Rodo

2. Planowane od 2019 r. zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych

 1. Okresy przechowywania akt - 10 i 50 lat,
 2. Zasady wydawania akt papierowych pracownikom
 3. Zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom
 4. Główne zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych
 5. Zmiany formy prowadzenia akt osobowych
 6. Akta pracownicze po planowanych zmianach – 4 części

3. Nowa część C akt osobowych – dokumenty związane z czasem pracy

 1. Dokumenty z zakresu czasu pracy, jakie mają się znaleźć w aktach osobowych
 2. Podpisywanie harmonogramów czasu pracy przed ich wpięciem do akt
 3. Zmiany do harmonogramów czasu pracy – nowy element akt osobowych
 4. Wnioski o wyjścia prywatne w aktach osobowych
 5. Zmiana wyglądu karty ewidencji czasu pracy
 6. Zasady przechowywania wniosków urlopowych w aktach osobowych

4. Nowe zasady prowadzenia monitoringu pracowników po 25.5.2018 r.

 1. Dopuszczalne formy monitoringu
 2. Monitoring służbowej poczty elektronicznej
 3. Dopuszczalność stosowania innych niż form monitoringu (monitoring poczty elektronicznej, monitoring korzystania z zasobów internetowych, lokalizacja za pomocą GPS);
 4. Zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu a przepisy Rodo
 5. Forma informowania pracowników o prowadzonym monitoringu

5. Nowe dokumenty w ZUS od 2019 r.

 1. oświadczenie ZUS OSW 
 2.  raport informacyjny ZUS RIA.
 3. nowa wersja druku ZUS ZWUA

6. Pozostałe zmiany i ich konsekwencje:  

 1. 1.12.2018 r. –ostateczna data wejścia w życie e-zwolnień jako dokumentów usprawiedliwiających nieobecność w pracy?
 2. Nowe uprawnienia pracowników będących rodzicami dzieci, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność;
 3. W jakich sytuacjach pracodawca jest związany wnioskiem pracownika o wprowadzenie elastycznego czy indywidualnego rozkładu czasu pracy po 5 czerwca 2018 r.?
 4. Nowe dane osobowe, których przetwarzanie w stosunku pracy będzie uprawnione (np. numer telefony czy adres poczty elektronicznej)

 

Termin

2019-11-13

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 120 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian
2019-11-13
ul. Straszewskiego 17

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane