Szkolenie skierowane do osób zajmujących się sprawami kadrowymi. Uczestnicy zapoznają się ze zmianami w prawie pracy wchodzącymi w życie począwszy od 2019 r., a także zaktualizują wiedzę i rozwiną umiejętności z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa pracy.


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy oraz tych, które dopiero wejdą w życie. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

 

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych.  W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, jak również jego aktów wykonawczych.

 

Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

 

 1. Zmiany w prawie pracy od listopada 2019 roku.
  • nowelizacja kpc pozwalająca utrzymać zatrudnienie na czas procesu.
 2. Zmiany w prawie pracy od września 2019 roku.
  • Uregulowanie terminu wydania świadectwa pracy do 7 dni, jeśli wydanie tego dokumentu nie będzie możliwe w dniu zakończenia stosunku pracy.
  • Z 7 do 14 dni wydłuży się termin wystąpienia do:
   • pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy,
   • sądu pracy o poprawienie świadectwa pracy, jeśli pracodawca odmówi jego poprawy.
 3. Zmiany w prawie pracy od sierpnia 2019 roku.
  • zerowy PIT do 26 roku życia
 4. Zmiany w prawie pracy wymuszone RODO.
  • nowy zakres danych osobowych pobierany od kandydata do pracy,,
  • nowy zakres danych osobowych pobierany od pracownika,
  • dane biometryczne możliwe, ale z ograniczeniami,
  • nowe zasady monitoringu pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej,
  • pisemna forma upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
  • obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych.
 5. Zmiany w ZFŚS wymuszone RODO.
  • dokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej- oświadczenia oraz zaświadczenia,,
  • obowiązek przeglądu danych osobowych,
  • rola Regulaminu ZFŚS,
  • pisemna forma upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
  • obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych.
 6. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej.
  • akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D),
  • możliwość tworzenia części A1, B2, C1 i kolejnych,
  • nowe wykazy dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe),,
  • okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów rozporządzenia,
  • doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej-nowy obowiązek,
  • wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej-nowy obowiązek,
  • obligatoryjne niszczenie dokumentacji pracowniczej-nowy obowiązek,
  • wybór formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej-papierowa/elektroniczna,
  • nowe zasady związane z określeniem formy wypłaty wynagrodzenia po 1 stycznia 2019 r.
 7. Nowe obowiązki pracodawców w zakresie rozliczania z ZUS.
  • warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji do 10 lat,
  • nowe dokumenty ZUS OSW, ZUS RIA,
  • zmiana treści druku ZUS ZWUA.
 8. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
  • data i podmioty zobowiązane do wprowadzenia PPK,,
  • udział związków zawodowych w tworzeniu PPK,
  • zasady ustalania i odprowadzania składki na PPK,
  • zasady uczestnictwa pracowników w PPK – możliwość rezygnacji.
 9. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r.
  • rozszerzenie prawa koalicji związkowej (zleceniobiorca, samozatrudniony),
  • definicja osoby wykonującej pracę zarobkową,
  • wprowadzenie terminów na przedstawienie przez zarząd związku stanowiska 
  • w sprawie rozwiązania lub niekorzystnej zmiany umowy działacza związkowego,
  • nowa definicja pracodawcy.
 10. Potrącenia z umów cywilnoprawnych w 2019 r.
  • nowe zasady potrącania- stosowanie przepisów kp.
    
Termin

2019-08-28

Miejsce

Centrum Biznesowe Tarasy
Złota 59
Warszawa

Cena

690 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 9 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian
2019-08-28
Złota 59, Warszawa

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 690 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane