Trening Menedżerski jest syntezą kluczowych z punktu widzenia efektywności menedżerskiej umiejętności, takich jak: rozumienia i zgodnego ze sobą kreowania swojej roli lidera we współczesnym biznesie, skutecznego motywowania pracowników, kreowania zaangażowania i odpowiedzialności pracowników i umiejętności korzystania z zasad delegowania.


Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szukamy odpowiedzi na najbardziej nurtujące uczestników pytania: „Jak radzić sobie z pracownikami, którzy odczuwają zbyt dużą presję, nie radzą sobie z realizacją celów postrzegając je jako nierealne lub działają wyłącznie na minimum własnych możliwości?”


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:
Szkolenia przygotowane zostało w formie warsztatów aktywizujących uczestników, dzięki czemu będą oni mieli szansę przećwiczenia teoretycznej wiedzy w praktycznych i laboratoryjnych warunkach.


Szkolenie polecamy dla:
Szkolenie skierowane jest do osób, które zarządzają zespołami pracowników (kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, liderzy projektów), do specjalistów, a przede wszystkim do wszystkich, którzy chcą praktycznie przećwiczyć swoje umiejętności z tego zakresu.

 

1. WSPÓŁCZESNE PRZYWÓDZTWO.

 • Rola menedżera we współczesnym świecie biznesu.
 • Budowanie relacji i współodpowiedzialności.
 • Jak pracować nad zaangażowaniem ludzi czyli zarządzanie przez zangażowanie.
 • Efekt Pigmaliona – implikacje dla pracy menedżera.
 • Co masz do dyspozycji? Narzędzia psychologiczne menedżera.

2. MOTYWOWANIE CZYLI CO NAPRAWDĘ DZIAŁA MOTYWUJĄCO.

 • Zrozumienie ludzkiej natury podstawą motywacji.
 • Spójrz na motywowanie jako proces.
 • Istota różnych typów potrzeb, ich współzależność i wskazania do pracy.
 • Odkrycia Mclellanda, czyli motyw władzy, osiągnięć i przynależności – jak je rozpoznać i wykorzystać.
 • Indywidualna motywacja pracownika – umiejętność rozpoznania wiodącej potrzeby pracownika.
 • Teoria ERG Alderfera czyli co nam pozostało z teorii Maslowa.

3. DELEGOWANIE, EGZEKWOWNIE I KONTROLA DZIAŁAŃ.

 • Narzędzia delegowania i ich zastosowanie.
 • Delegowanie a kompetencje pracownika.
 • Poziomy delegowania.
 • Monitoring i kontrola realizacji celów.

4. WERYFIKACJA PRACY I ROZWOJOWA INFORMACJA ZWROTNA.

 • Jak tworzyć pozytywne sprzężenie zwrotne?
 • Wina i kara vs odpowiedzialnośc i zaangażowanie.
 • Informacja zwrotna pozytywna lub bezstronna.
 • Praktyka udzielania informacji zwrotnej - język i emocje podczas udzielania informacji.

5. ODPOWIEDZIALNE ROZMOWY TRANSFORMUJĄCE.

 • Niezbędne warunki do budowania współpracy w zespole.
 • Stanowiska i interesy z perspektywy: organizacji, menedżera i zespołu .
 • Ustalanie reguł i ich przekazywanie i ich egzekwowanie.
 • Oznajmianie trudnych decyzji.
 • Budowanie zaplecza dla realizacji niepopularnych decyzji.
 • Techniki rozmów menedżerskich – twardych i miękkich.

6. INTEGRACJA TREŚCI, DOŚWIADCZEŃ I ODKRYĆ.

 • Budowanie indywidualnych programów zastosowania wiedzy z treningu.
Termin

2019-08-08 (2 dni)
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Hotel***Amber
ul. Powstańców Warszawskich 45
Gdańsk

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 296 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia
Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane