Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zainteresowane doskonaleniem praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem zespołem pracowników w sytuacjach zawodowych.

Trening Menedżerski jest syntezą kluczowych z punktu widzenia efektywności menedżerskiej umiejętności, takich jak: rozumienia i zgodnego ze sobą kreowania swojej roli lidera we współczesnym biznesie, skutecznego motywowania pracowników, kreowania zaangażowania i odpowiedzialności pracowników i umiejętności korzystania z zasad delegowania.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szukamy odpowiedzi na najbardziej nurtujące uczestników pytania: „Jak radzić sobie z pracownikami, którzy odczuwają zbyt dużą presję, nie radzą sobie z realizacją celów postrzegając je jako nierealne lub działają wyłącznie na minimum własnych możliwości?”


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:
Szkolenia przygotowane zostało w formie warsztatów aktywizujących uczestników, dzięki czemu będą oni mieli szansę przećwiczenia teoretycznej wiedzy w praktycznych i laboratoryjnych warunkach.


Szkolenie polecamy dla:
Szkolenie skierowane jest do osób, które zarządzają zespołami pracowników (kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, liderzy projektów), do specjalistów, a przede wszystkim do wszystkich, którzy chcą praktycznie przećwiczyć swoje umiejętności z tego zakresu.

 

 1. WSPÓŁCZESNE PRZYWÓDZTWO

 • Rola menedżera we współczesnym świecie biznesu

 • Budowanie relacji i współodpowiedzialności

 • Jak pracować nad zaangażowaniem ludzi czyli zarządzanie przez zangażowanie

 • Efekt Pigmaliona – implikacje dla pracy menedżera

 • Co masz do dyspozycji? Narzędzia psychologiczne menedżera

 1. MOTYWOWANIE CZYLI CO NAPRAWDĘ DZIAŁA MOTYWUJĄCO

 • Zrozumienie ludzkiej natury podstawą motywacji

 • Spójrz na motywowanie jako proces

 • Istota różnych typów potrzeb, ich współzależność i wskazania do pracy

 • Odkrycia Mclellanda, czyli motyw władzy, osiągnięć i przynależności – jak je rozpoznać i wykorzystać

 • Indywidualna motywacja pracownika – umiejętność rozpoznania wiodącej potrzeby pracownika

 • Teoria ERG Alderfera czyli co nam pozostało z teorii Maslowa

 1. DELEGOWANIE, EGZEKWOWNIE I KONTROLA DZIAŁAŃ

 • Narzędzia delegowania i ich zastosowanie

 • Delegowanie a kompetencje pracownika

 • Poziomy delegowania

 • Monitoring i kontrola realizacji celów

 1. WERYFIKACJA PRACY I ROZWOJOWA INFORMACJA ZWROTNA

 • Jak tworzyć pozytywne sprzężenie zwrotne

 • Wina i kara vs odpowiedzialnośc i zaangażowanie

 • Informacja zwrotna pozytywna lub bezstronna

 • Praktyka udzielania informacji zwrotnej - język i emocje podczas udzielania informacji

 1. ODPOWIEDZIALNE ROZMOWY TRANSFORMUJĄCE

 • Niezbędne warunki do budowania współpracy w zespole

 • Stanowiska i interesy z perspektywy: organizacji, menedżera i zespołu

 • Ustalanie reguł i ich przekazywanie i ich egzekwowanie

 • Oznajmianie trudnych decyzji

 • Budowanie zaplecza dla realizacji niepopularnych decyzji

 • Techniki rozmów menedżerskich – twardych i miękkich

       6.    INTEGRACJA TREŚCI, DOŚWIADCZEŃ I ODKRYĆ

 • Budowanie indywidualnych programów zastosowania wiedzy z treningu.

Termin

2018-09-17 - 2018-09-18

Miejsce

Hotel***Beethoven
ul. Ludwika Beethovena 7
Gdańsk

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 89 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Intensywny trening umiejętności menadżerskich
2018-09-17 - 2018-09-18
ul. Ludwika Beethovena 7

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu e-mail zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z przygotowywanymi ofertami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane