Korzyści dla Uczetników szkolenia:
Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostana zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.


Szkolenie polecamy dla:
Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy.


Metody, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Wykład.
 • Prezentacja multimedialna.
 • Ćwiczenia warsztatowe.

 

 

1. INSTRUKCJA KANCELARYJNA - zasady ogólne.

2. PRAWIDŁOWY OBIEG PISMA W PODMIOCIE- zarówno w podmiocie tradycyjnym jak i elektronicznym.

3. PUNKTY ZATRZYMANIA PISMA.

 • Kancelaria.
 • Punkt Obsługi Klienta.
 • Sekretariat.
 • Prowadzący Sprawy- pracownik merytoryczny.
 • Kierownik.
 • Dyrektor.

4. ZADANIA PUNKTÓW ZATRZYMANIA PISMA.

 • Rejestracja przesyłki wpływającej papierowej i elektronicznej-dziennik korespondencji wpływającej/ RPW- (Rejestr Przesyłek Wpływających).
 • Skanowanie lub nie.
 • Rozdział przesyłek wpływających.
 • Dekretacja przesyłek.
 • Dobór JRWA(Jednolitego Rzeczowego Wykaz Akt).
 • Zakładanie spraw.
 • Pisanie projektów pism.
 • Prowadzenia spisów spraw.
 • Nadawania znaków spraw na piśmie.
 • Zakładania teczek dla spraw papierowych.
 • Zakładanie spraw elektronicznych  EZD.
 • Zakładanie podteczek dla spraw papierowych i spraw elektronicznych.
 • Archiwizacja akt spraw zakończonych zarówno papierowych i elektronicznych.

5. J R W A - konstrukcja i  jego rozbudowa.

6. WSPÓŁDZIAŁANIE między komórkami własnego podmiot, a znaki spraw.

7. KOORDYNATOR CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH W PODMIOCIE jego rola i zadania.

8. PORZĄDKOWANIE WEWNĘTRZNE TECZEK AKTOWYCH O RÓŻNYCH KATEGORIACH ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO/SKŁADNICY AKT W TYM AKT OSOBOWYCH po zmianie przepisów obowiązujących od 1.01.2019 r., do archiwum zakładowego/składnicy akt/, przez pracowników merytorycznych.

 • Paginacja czy foliacja?
 • Opisy teczek, podteczek i pudeł archiwalnych.
 • Sporządzanie spisów zdawczo –odbiorczych dokumentacji tradycyjnej z papierowych teczek aktowych przez pracowników merytorycznych prowadzących sprawy.
 • Sporządzanie spisów zdawczo –odbiorczych dokumentacji tradycyjnej- papierowej ze składu chronologicznego i dokumentacji elektronicznej ze składu informatycznych nośników danych przez pracowników kancelarii.

9. WARSZTATY - OKOŁO 30 ZADAŃ Z INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ.

Termin

2019-12-05

Miejsce

Centrum Biznesowe Tarasy
ul.Złota 59
Warszawa

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 105 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty
2019-12-05
ul.Złota 59, Warszawa

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane