• Jak działy ZZL i Rozwoju przyczyniają się obecnie do sukcesu i efektywności działań przedsiębiorstwa?
 • Czy dział ZZL może być partnerem biznesowym firmy?
 • Jaka jest rola narzędzi personalnych w budowaniu motywacji i zwiększaniu efektywności pracy pracowników?
 • Czym jest benchmarking działu personalnego?
   

Na te i inne pytania otrzymacie Państwo odpowiedź przyjmując zaproszenie na  szkolenie:
HR – czyli cHaRyzma rozpisana na narzędzia, formularze, procedury.
NAJLEPSZE PRAKTYKI


będący częścią certyfikowanego kursu Akademia HR dla Specjalistów ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Rozwoju Pracowników.

Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:

 

 

 • zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu współczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi
 • poznanie wzorów dokumentów, procedur HR, które ułatwiają pracę współczesnych działów HR
 • zdobycie wiedzy, do czego i do jakich procedur wykorzystywać formularze HR
 • poznanie mierników skuteczności opracowanych dokumentów HR

I. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
1. Rola i zadania działu HR w przedsiębiorstwie
2. Sposoby wzmacniania pozycji działu zasobów ludzkich – plan PR dla HR
3. Współczesne standardy zarządzania zasobami ludzkimi – dział ZZL partnerem biznesowym przedsiębiorstwa
4. Standardy procesów HR a konkurencyjność przedsiębiorstwa

II. Najważniejsze procesy hr – polityka personalna 21. Wieku
1. Benchmarking działalności HR w organizacji
2. Zarządzanie kompetencjami
3. Rekrutacja i selekcja
4. Kariera i rozwój
5. Motywowanie i ocenianie

III. Przegląd wybranych narzędzi stosowanych w hr wraz z omówieniem przykładów dokumentów
1. Wzór profilu kompetencyjnego – tworzenie profili kompetencyjnych stanowiskowych i organizacyjnych
2. Przygotowanie i opracowanie opisu stanowiska pracy opartego na kompetencjach
3. Rekrutacja i selekcja

 • wywiad telefoniczny – wzór
 • przykład formularza rozmowy w sprawie referencji
 • tworzenie formularza rozmowy selekcyjnej opartej na kompetencjach
 • przykłady testów wiedzy i próbek pracy – zasady tworzenia
 • matryca oceny kandydata – narzędzie do badania  dopasowania kandydata do profilu stanowiska i kultury organizacyjnej firmy
 • model procesu adaptacji społeczno – zawodowej pracownika – procedura/ narzędzia wdrożenia nowych pracowników

4. Ocena Pracownika

 • wzór formularza oceny okresowej – najważniejsze elementy
 • samoocena pracownika a wpływ na efekt motywacyjny oceny
 • wykorzystanie wyników – opracowanie założeń do wykorzystania informacji z ocen okresowych (programy naprawcze, rozwój, przeniesienia)

5. Zarządzanie karierą i rozwojem

 • konstruowania formularza do identyfikacji i diagnozy potrzeb szkoleniowych
 • ocena efektywności działań szkoleniowych – konstruowanie narzędzi/ testów
 • ścieżka kariery – formularz/ procedura
 • badanie poziomu zadowolenia pracowników w firmie – narzędzia/ procedura
 • metoda Assesment Center – przykład

6. Przegląd procedur i standardów związanych z odejściem pracowników

 • przygotowywanie kwestionariusza do diagnozowania przyczyn odejść

7. Opracowywanie raportów dla Zarządu – zasady opracowywania takich dokumentów i przykłady ich zawartości

IV. Podsumowanie szkolenia

TEST WIEDZY:

Chętni uczestnicy mają możliwość przystąpić do testu wiedzy na zakończenie zajęć (test pisemny). Ocena z testu zostanie uwidoczniona na certyfikacie ukończenia. Uczestnicy, którzy nie zdecydują się przystąpić do testu, otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie.

Termin

2018-08-21

Miejsce

ADN Centrum Konferencyjne
al. Jana Pawła II 25, Warszawa
Warszawa

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 91 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
HR – czyli cHaRyzma rozpisana na narzędzia, formularze, procedury. NAJLEPSZE PRAKTYKI
2018-08-21
al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane