Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące form prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do pojęcia osoby fizycznej jako drugiej strony stosunku prawnego oraz relacji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Uczestnicy zostaną zapoznani także z zakładaniem i prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, rygorami prawnymi i odpowiedzialnością. Istotne będą także kwestie wyjaśniające rodzaje i podział spółek oraz charakterystyczne ich elementy oraz występujące między nimi różnice.

 

Szkolenie polecamy dla:

 • menedżerów, ekonomistów i przedsiębiorców zainteresowanych regulacjami prawnymi odnośnie form prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wszystkich osób zainteresowanych formami prowadzenia działalności gospodarczej.
   

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie podstawowych regulacji prawnych związanych z formami prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikających z przepisów prawa. Omówione zostaną także regulacje dotyczące poszczególnych spółek, zasadami ich funkcjonowania oraz odpowiedzialności ich organów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład,
 • prezentacja PP,
 • analiza przypadków,
 • moderowana dyskusja.

 

Moduł I. Pojęcie osoby fizycznej jako drugiej strony stosunku prawnego – konsument a przedsiębiorca.
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się najistotniejszych kwestii dotyczących osoby fizycznej jako drugiej strony stosunku prawnego, jak również relacji konsumenta z przedsiębiorcą.

Moduł II. Jednoosobowa działalność gospodarcza.
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy Uczestnik dowie się jak założyć i prowadzić działalność, jakie są rygory prawne z tym związane oraz odpowiedzialność. Istotne będzie także zgłębienie zagadnień prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej oraz pojęć z tym związanych.

 1. Zakładanie i prowadzenie działalności.
 2. Rygory prawne i odpowiedzialność
 3. Prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej:
 • Czym jest spółka cywilna?
 • Zasady i charakter odpowiedzialności wspólników.
 • Majątek w ramach spółki cywilnej.
 • Reprezentacja przedsiębiorców.
 • Postępowania sądowe i egzekucyjne przy prowadzeniu spółki cywilnej.

Moduł III. Spółka jawna – jako podstawowa forma spółki osobowej.
Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą spółki jawnej, poznają jej kodeksową definicję oraz prawne uregulowania. Dowiedzą się kto może ją reprezentować oraz jakie są prawa i obowiązki wspólników.

 1. Wspólnicy spółki jawnej.
 2. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki.
 3. Odpowiedzialność wspólników.
 4. Brak możliwości powoływania organów.

Moduł IV. Spółka partnerska – prowadzenie działalności przez osoby wykonujące wolne zawody.
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą spółki partnerskiej – działalności prowadzonej przez osoby wykonujące wolne zawody. Poznają jej kodeksową definicję oraz prawne uregulowania. Dowiedzą się kto może tworzyć spółkę partnerską i jaka jest ich odpowiedzialność.

Moduł V. Spółka komandytowa i komandytowo – akcyjna.
Uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą spółki komandytowej i komandytowo – akcyjnej. Mimo, że ich nazwy brzmią podobnie, to jednak wiele ich różni. Uczestnicy poznają także formy łączone ze spółką z o.o. dla celów ograniczenia odpowiedzialności oraz optymalizacji podatkowej.

 1. Podział wspólników i zasady reżimu prawnego.
 2. Pozycja i odpowiedzialność za zobowiązania spółki.
 3. Odpowiednie stosowanie przepisów innych spółek.
 4. Formy łączone ze spółką z o.o. dla celów ograniczenia odpowiedzialności oraz optymalizacji podatkowej.
 5. Popularność prowadzenia działalności w formie spółek komandytowych celowych.

Moduł VI. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Poznają jej kodeksową definicję oraz prawne uregulowania. Dowiedzą się kto może tworzyć spółkę, jakie są organy i ich funkcje oraz jak wygląda kwestia odpowiedzialności.

 1. Zagadnienia i przepisy ogólne dotyczące spółki z o.o.
  • Przesłanki powstania spółki.
  • Umowa spółki.
  • Prawa i obowiązki wspólników.
 2. Organy spółki:
  • Zarząd:
   • Zakres kompetencji zarządu.
   • Zakres uprawnień członka zarządu.
   • Sposób reprezentacji.
   • Prawa członków zarządu.
  • Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna:
   • Ustanowienie, minimalny skład.
   • Kadencja, działalność rady i komisji.
  • Zgromadzenie Wspólników:
   • Kompetencje zgromadzenia wspólników.
   • Prawa i obowiązki wspólników.
   • Uchwały zgromadzenia wspólników.
   • Zwyczajne/nadzwyczajne zgromadzenie wspólników.
 3. Odpowiedzialność cywilnoprawna.
  • Podstawy prawne odpowiedzialności.
  • Odpowiedzialność członków zarządu.
 4. Odpowiedzialność karna – wybrane karnoprawne aspekty.
 • Przesłanki warunkujące uznanie zdarzenia za przestępstwo.
 • Ryzyko gospodarcze.

Moduł VII. Spółka akcyjna.
W tej części szkolenia Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą spółki akcyjnej. Poznają jej kodeksową definicję oraz prawne uregulowania. Dowiedzą się kto może tworzyć spółkę, jakie są jej organy oraz jak wygląda kwestii odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

 1. Zagadnienia i przepisy ogólne dotyczące spółki akcyjnej:
  • Zawiązanie spółki.
  • Statut spółki.
  • Prawa i obowiązki akcjonariuszy.
 2. Organy spółki
  • Zarząd:
   • Zakres kompetencji zarządu.
   • Kadencja zarządu, wygaśnięcie mandatu.
  • Rada Nadzorcza:
   • Działalność, kompetencje rady.
   • Skład, kadencja rady.
  • Walne Zgromadzenie:
   • Uchwały walnego zgromadzenia.
   • Zwyczajne/nadzwyczajne walne zgromadzenie.
   • askarżanie uchwał.
 3. Odpowiedzialność cywilnoprawna.
  • Podstawy prawne odpowiedzialności.
  • Odpowiedzialność członków zarządu.
 4. Odpowiedzialność karna – wybrane karnoprawne aspekty.
 • Przesłanki warunkujące uznanie zdarzenia za przestępstwo.
 • Ryzyko gospodarcze.

 

Termin

2019-12-05

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 104 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Formy prowadzenia działalności gospodarczej
2019-12-05
ul. Straszewskiego 17, Kraków

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane