Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie ogólnych i szczegółowych przepisów warunków kontraktowych FIDIC. Szkolenie ma za zadanie przygotować osoby uczestniczące w procesie inwestycyjnym (projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi. Warunki kontraktowe FIDIC są podstawą do zawierania umów finansowanych przez Bank Światowy oraz wszelkiego rodzaju Fundusze Strukturalne oraz Fundusze Spójności. Są one stosowane przede wszystkim przy robotach inżynieryjno-budowlanych przy zawieraniu umów w drodze przetargów, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych.

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. W zależności od zapotrzebowania, możliwe są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

 1. Wprowadzenie.
 2. FIDIC - Międzynarodowa Organizacja (Niezależnych) Inżynierów Konsultantów.
 3. Ogólne zasady realizacji projektów inwestycyjnych według procedur FIDIC.
 4. Podmioty kontraktu.
 5. Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy w realizacji projektu.
 6. Inżynier Kontraktu: uprawnienia, obowiązki w procesie inwestycyjnym.
 7. Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu.
 8. Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych.
  • prawo budowlane,
  • prawo cywilne,
  • prawo zamówień publicznych.
 9. Warunki Szczegółowe FIDIC.
  • procedury Zamówień Publicznych,
  • zasady sporządzania dokumentacji ofertowej (przetargowej),
  • wymagania w stosunku do SIWZ zgodnie z PZP a rodzaj Warunków Kontraktowych FIDIC.
 10. Tworzenie Warunków Kontraktowych FIDIC.
  • zarys ogólny, przyczyny wprowadzenia zmian,
  • wprowadzenie do Warunków Ogólnych,
  • wprowadzenie do Warunków Szczególnych,
  • przegląd dokumentów Kontraktu,
  • standardy FIDIC w projektach unijnych,
  • zakres i reguły stosowania,
  • wymogi formalne poszczególnych programów,
  • praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych.
 11. "Czerwona książka".
  • Warunki Ogólne i Szczegółowe Kontraktu.
 12. "Żółta Książka".
  • Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem.
 13. "Srebrna Książka".
  • Warunki kontraktu na realizację EPC / pod klucz.
 14. Harmonogram realizacyjny projektu.
 15. Raporty, oceny, analizy.
 16. Rozliczanie kontraktów.
  • budżet projektu,
  • wymogi synchronizacji budżetu i harmonogramu,
  • metodyka monitorowania, raportowania.
 17. Ubezpieczenia kontraktu.
Termin

2019-09-26 - 2019-09-27

Miejsce

Hotel*** Europejski
ul. Piłsudskiego 88
Wrocław

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 35 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
FIDIC - praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów
2019-09-26 - 2019-09-27
ul. Piłsudskiego 88, Wrocław

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane