Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji PP z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. W zależności od zapotrzebowania, możliwe są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie ogólnych i szczegółowych przepisów warunków kontraktowych FIDIC. Szkolenie ma za zadanie przygotować osoby uczestniczące w procesie inwestycyjnym (projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi. Warunki kontraktowe FIDIC są podstawą do zawierania umów finansowanych przez Bank Światowy oraz wszelkiego rodzaju Fundusze Strukturalne oraz Fundusze Spójności. Są one stosowane przede wszystkim przy robotach inżynieryjno-budowlanych przy zawieraniu umów w drodze przetargów, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych.

 1. Wprowadzenie
 2. FIDIC - Międzynarodowa Organizacja (Niezależnych) Inżynierów Konsultantów
 3. Ogólne zasady realizacji projektów inwestycyjnych według procedur FIDIC
 4. Podmioty kontraktu
 5. Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy w realizacji projektu
 6. Inżynier Kontraktu: uprawnienia, obowiązki w procesie inwestycyjnym
 7. Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu
 8. Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych
  • prawo budowlane
  • prawo cywilne
  • prawo zamówień publicznych
 9. Warunki Szczegółowe FIDIC
  • procedury Zamówień Publicznych
  • zasady sporządzania dokumentacji ofertowej (przetargowej)
  • wymagania w stosunku do SIWZ zgodnie z PZP a rodzaj Warunków Kontraktowych FIDIC
 10. Tworzenie Warunków Kontraktowych FIDIC
  • zarys ogólny, przyczyny wprowadzenia zmian
  • wprowadzenie do Warunków Ogólnych
  • wprowadzenie do Warunków Szczególnych
  • przegląd dokumentów Kontraktu
  • standardy FIDIC w projektach unijnych
  • zakres i reguły stosowania
  • wymogi formalne poszczególnych programów
  • praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych
 11. "Czerwona książka"
  • Warunki Ogólne i Szczegółowe Kontraktu
 12. "Żółta Książka"
  • Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem
 13. "Srebrna Książka"
  • Warunki kontraktu na realizację EPC / pod klucz
 14. Harmonogram realizacyjny projektu
 15. Raporty, oceny, analizy
 16. Rozliczanie kontraktów
  • budżet projektu
  • wymogi synchronizacji budżetu i harmonogramu
  • metodyka monitorowania, raportowania
 17. Ubezpieczenia kontraktu
Termin

2017-12-11 - 2017-12-12

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17, Kraków
Kraków

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 72 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane