Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zainteresowane doskonaleniem praktycznych umiejętności związanych z procedurą FIDIC, która jest wykorzystywana przy realizacji projektów budowlanych.

Procedura FIDIC, wykorzystywana przy realizacji projektów budowlanych, staje się obowiązującym standardem w postępowaniach przetargowych oraz w fazie projektowania, realizacji, monitorowania i rozliczania inwestycji. Ustalone przez FIDIC warunki kontraktów mają w założeniu utrzymać równowagę między wymaganiami i interesami zamawiających i wykonawców. Równomiernie też dzielą między obie strony obowiązki i odpowiedzialność. Praktyka często nie potwierdza takiego stanu rzeczy. Co stanowi w tym zakresie barierę? Dlaczego stosowanie polskiego prawa i tzw. „utarte” zwyczaje w relacjach z wymogami procedury FIDIC iskrzą i zgrzytają? To właśnie jak ten proces przeprowadzić w praktyce od momentu prekwalifikacji poprzez stworzenie optymalnej umowy, jej zrealizowania i rozliczenia jest wiodącym celem tego szkolenia.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji PP z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.
W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. W zależności od zapotrzebowania, możliwe są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

Szkolenie polecamy dla:

Prezentacja i studia przypadków przeznaczone są przede wszystkim dla realizujących kontrakt wykonawców: kadry zarządzającej, inżynieryjno-technicznej, służb finansowych, obsługi prawnej – w szczególności odpowiedzialnej za realizację kontraktów.

Jest to szkolenie poruszające zagadnienia od strony praktycznej, prezentujące specyficzne uwarunkowania decydujące o powodzeniu przedsięwzięcia budowlanego oraz przedstawiające, jak korzystać z uprawnień w różnych sytuacjach i na kolejnych etapach realizacji kontraktu. Tematyka i funkcje tego szkolenia zostały przygotowane jako praktyczny przegląd szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania budową, wykorzystywanych w działalności kontraktach budowlanych. Na bazie wiodącego tematu, jakim jest procedura FIDIC, zostaną przedstawione metody i zasady zarządzania kontaktami oraz skuteczne techniki tworzenia organizacyjnych i prawnych warunków realizacji i nadzorowania kontraktów. Dotyczy to relacji: Zamawiający – Inżynier – Wykonawca z punktu widzenia wykonawcy. Charakter szkolenia zostanie powiązany cyklem testów określających predyspozycje i preferencje uczestników w odniesieniu do poszczególnych podtematów.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. W zależności od zapotrzebowania, możliwe są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

 


W ramach szkolenia otwartego we Wrocławiu gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Profesjonalizm trenera
 • Ciekawe materiały szkoleniowe
 • Dyplomy ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego rodzaju potrzeby.
 • Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
  (niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda ... my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia: 

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Dwie przerwy kawowe - w każdym dniu
 • Smaczne obiady
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia). Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg
 • Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
 • Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

 

Regulamin szkoleń otwartych ►

Ogólne informacje na temat szkoleń otwartych AVENHANSEN ►

 


Harmonogram szkolenia (2 dni / 14 godzin):

I dzień:  10:00 - 17:00
II dzień: 09:00 - 16:00


Wszystkie ceny są podane w wartościach netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%*

 • Rabat za dwie osoby: 200 zł, za trzy: 400 zł (przy udziale w szkoleniu osób z jednej firmy)
 • Rabat za cztery osoby: piąta osoba gratis!
 • Rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia: dodatkowe 100 od całości

*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnych szkoleniach, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 1. Wprowadzenie
 2. FIDIC - Międzynarodowa Organizacja (Niezależnych) Inżynierów Konsultantów
 3. Ogólne zasady realizacji projektów inwestycyjnych według procedur FIDIC
 4. Podmioty kontraktu
 5. Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy w realizacji projektu
 6. Inżynier Kontraktu: uprawnienia, obowiązki w procesie inwestycyjnym
 7. Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu
 8. Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych
  • prawo budowlane
  • prawo cywilne
  • prawo zamówień publicznych
 9. Warunki Szczegółowe FIDIC
  • procedury Zamówień Publicznych
  • zasady sporządzania dokumentacji ofertowej (przetargowej)
  • wymagania w stosunku do SIWZ zgodnie z PZP a rodzaj Warunków Kontraktowych FIDIC
 10. Tworzenie Warunków Kontraktowych FIDIC
  • zarys ogólny, przyczyny wprowadzenia zmian
  • wprowadzenie do Warunków Ogólnych
  • wprowadzenie do Warunków Szczególnych
  • przegląd dokumentów Kontraktu
  • standardy FIDIC w projektach unijnych
  • zakres i reguły stosowania
  • wymogi formalne poszczególnych programów
  • praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych
 11. "Czerwona książka"
  • Warunki Ogólne i Szczegółowe Kontraktu
 12. "Żółta Książka"
  • Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem
 13. "Srebrna Książka"
  • Warunki kontraktu na realizację EPC / pod klucz
 14. Harmonogram realizacyjny projektu
 15. Raporty, oceny, analizy
 16. Rozliczanie kontraktów
  • budżet projektu
  • wymogi synchronizacji budżetu i harmonogramu
  • metodyka monitorowania, raportowania
 17. Ubezpieczenia kontraktu
Termin

2017-07-06 - 2017-07-07

Miejsce

Hotel***Europejski
ul. Piłsudskiego 88
Wrocław

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 590 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane