Cel szkolenia:

Wzmocnienie i przygotowanie pracowników do samodzielnego i efektywnego prowadzenia negocjacji sprzedażowych przy założeniu długofalowej współpracy z Klientem.
 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

W efekcie szkolenia poznasz:

 1. Narzędzia służące rozpoznawaniu osobowości Twoich Klientów i konkretne wskazówki jak postępować z poszczególnymi Klientami żeby kupili dużo i drogo od Ciebie i po jakimiś czasie żeby wrócili po więcej.

 2. Informacje pod kątem mocnych stron Twojej osobowości jako negocjatora i sprzedawcy oraz obszarów do rozwoju.

 3. Formularze wg których będziesz mógł się przygotować do swoich negocjacji.

 4. Metody wywierania wpływu negocjacyjnego w trakcie spotkania z Klientem.

 5. Konkretne sposoby reagowania na różne trudne sytuacje i zachowania Twoich Klientów.

 

Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie polecamy dla osób negocjujących warunki sprzedaży (Handlowców, Specjalistów, KAM, Kierowników, Menadżerów).

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Zajęcia odbywają się w formie warsztatu, w którym uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę w danej dziedzinie oraz umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania w Ich codziennej pracy. Pracuję metodami, które dają możliwość opanowania nowych umiejętności, zachowań i nawyków w skuteczny sposób, w atmosferze akceptacji i wyzwalającej zarazem ciekawość. Wykorzystuję doświadczenie i umiejętności uczestników wynikające z Ich obecnej i wcześniejszej pracy zawodowej.

Podczas pracy warsztatowej pracuję na przykładach uwzględniających aktualne realia uczestników szkolenia.

Wśród wielu form aktywności, na szkoleniu możemy wyróżnić: wprowadzenia i podsumowania; moderowane dyskusje; ćwiczenia pojedyncze i w grupach; studia przypadków; dzielenie się najlepszymi praktykami i 3 gry szkoleniowo-negocjacyjne.

 

 

 

 1. Dostałem informacje jak będziemy pracować i czego będzie dotyczyć szkolenie.

 • Cele i program szkolenia.

 • Forma prowadzenia i zasady współpracy na szkoleniu.

 • Oczekiwania uczestników związane ze szkoleniem.

 1. Analiza moich mocnych stron jako negocjatora sprzedawcy.

 • Osobowościowy test autoanalizy.

 • ,,Wynegocjuj ze mną’’ – gra szkoleniowa.

 • Indywidualna informacja zwrotna.

  • Mocne strony – obszary na których Uczestnik warsztatu może budować.

  • Pięty achillesowe - obszary do niwelowania negatywnego wpływu lub do dalszego rozwoju.

 1. Świadomie wywieram wpływ negocjacyjny w procesie sprzedaży w oparciu o znajomość osobowości stron.

 • Narzędziowa osobowość człowieka.

 • Na co zwracać uwagę żeby rozpoznać osobowość rozmówcy?

  • Podczas kontaktu bezpośredniego.

  • Podczas rozmowy telefonicznej.

 • Narzędzia wywierania wpływu negocjacyjnego na Klientów o poszczególnych osobowościach w procesie:

  • budowania efektywnej relacji negocjacyjno-sprzedażowej,

  • informowanie,

  • przekonywanie,

  • argumentowanie,

  • zapobieganie konfliktom,

  • wywierania relacyjnego wpływu negocjacyjnego.

 1. Mowa ciała moim sprzymierzeńcem.

 • Niewerbalne wywieranie wypływu negocjacyjnego.

 • Uzyskiwanie informacji na podstawie obserwacji drugiej strony.

 1. Wiem jak przygotować się do negocjowania kontraktów sprzedażowych.

 • Identyfikacja informacji, których potrzebujemy.

 • Efektywne planowanie negocjacji.

 • Potrzeby własne i drugiej strony.

 1. Umiem określić zmienne negocjacyjne.

 • Określanie zmiennych negocjacyjnych.

 • Priorytet zmiennych dla obu stron.

 • Wartości zmiennych negocjacyjnych.

 1. Rozróżniam stanowiska i interesy stron.

 • Cele i stanowiska oraz potrzeby i interesy.

 • Odkrywanie interesów partnera.

 • Negocjacje jako sposób zaspakajania potrzeb a nie deklaracji w stanowisku.

 1. Dążę do korzystnych rezultatów dla obu stron.

 • Efekt ,,wygrany – wygrany’’ jako jedna z możliwości.

 • Nasza reakcja na gry handlowo – negocjacyjne / blefy drugiej strony.

 • Zamykanie negocjacji i procesu sprzedaży.

 1. Wiem jak postępować w trudnych sytuacjach.

 • Przełamywanie impasu w negocjacjach.

 • Metody rozmowy ze zdenerwowaną czy agresywną osobą.

 • Przeciwstawianie się próbom manipulacji.

 1. Podsumowanie szkolenia.

 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia.

 • Wskazówki dotyczące implementacji nabytych umiejętności w praktyce.

 • Zadanie wdrożeniowe.

 • Ewaluacja szkolenia.

Termin

2019-09-26 - 2019-09-27

Miejsce

Conference Center - Ogrodowa 12
ul. Ogrodowa 12
Poznań

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 72 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Efektywne negocjacje sprzedażowe - Jak wynegocjować korzystniejsze warunki i nie stracić Klienta?
2019-09-26 - 2019-09-27
ul. Ogrodowa 12

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane