Warsztat szkoleniowy pokazuje i uświadamia, w jaki sposób ludzie na siebie oddziałują i z czego składa się komunikacja międzyludzka. Uczestnicy zapoznają się w praktyce z najskuteczniejszymi stylami i strategiami komunikacyjnymi, umożliwiającymi dokładne zrozumienie drugiej strony.

Jascha Heifetz (sławny amerykański skrzypek) w czasie podróży statkiem przed południem grał w tenisa, a wieczorem wystąpił z koncertem.

Podczas kolacji jeden z pasażerów statku powiedział do skrzypka:

- Wspaniale pan dzisiaj grał!

- Dziękuję, to w dużej mierze zasługa wspaniałej akustyki panującej na statku – odparł skromnie Heifetz.

- … ale ja miałem na myśli pański backhand – wyjaśnił speszony rozmówca”

Ileż to razy w rozmowach z innymi napotykamy na takie „nieporozumienia” komunikacyjne. Często da się je obrócić w żart, ale w kontaktach biznesowych, w pracy, mogą spowodować wiele problemów.

Umiejętność efektywnego komunikowania się nigdy wcześniej nie była tak istotna.

 • Jaki jest Twój osobisty potencjał w zakresie komunikacji interpersonalnej?

 • Jak dzięki komunikacji osiągnąć sukces w budowaniu relacji zawodowych z innymi?

 • Czy krytyczna informacja zwrotna może „dodać skrzydeł”?

 • Jakie są różnice między słyszeniem a słuchaniem?

 • Czy można świadomie zarządzać komunikacją niewerbalną, aby wzbudzać zaufanie i sympatię?

 • Jak parafraza wpływa na redukcję konfliktów i nieporozumień?

 • Jak być zrozumianym i zrozumiałym w kontaktach interpersonalnych?

 • Jak stworzyć dobre relacje z rozmówcą?

 • Jak komunikacja pisemna wpływa na nasz wizerunek w oczach odbiorcy?

 • Jak słowami możemy wpływać na zachowanie innych?

Na te i inne pytania otrzymacie Państwo odpowiedź przyjmując zaproszenie na szkolenie.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zainteresowane doskonaleniem praktycznych umiejętności związanych
z efektywną komunikacją w sytuacjach zawodowych.

Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:

 • uświadomienie sobie znaczenia umiejętności porozumiewania się między ludźmi

 • umiejętne wykorzystywanie zasad poprawnej komunikacji i przekazywania informacji

 • poznanie technik zadawania efektywnych pytań

 • nauka świadomego zarządzania komunikacją niewerbalną

 • nauka podejmowania odpowiedzialności za skuteczną komunikację i zbieranie informacji

 • rozpoznawanie i świadome wykorzystywanie komunikatów werbalnych, niewerbalnych i pisemnych w relacjach interpersonalnych

 • odkrycie znaczenia aktywnego słuchania i nauka jego skutecznego wykorzystania w rozmowach z ludźmi

 • zdobycie praktycznych umiejętności dot. udzielania mądrej motywującej krytycznej informacji zwrotnej

 

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywacji uczestników szkolenia poprzez:

 • pracę w zespołach

 • gry symulacyjne/ ćwiczenia praktyczne – oparte na rzeczywistych przykładach

 • dyskusje na forum grupy

 • testy/ ankiety

 • wykład z prezentacją multimedialną (20%)

I. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ JAKO ŹRÓDŁO SUKCESÓW W BUDOWANIU RELACJI

1. Czy można się nie komunikować?

2. Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu ludźmi i budowaniu relacji

3. Efektywna komunikacja a „bariery” komunikacyjne

 

II. AUTOPREZENTACJA JAKO KOMUNIKAT

1. Wiarygodność zawodowa – budowanie wizerunku profesjonalisty

2. Co to jest wizerunek własny i o czym informuje innych

3. Rola wizerunku w życiu zawodowym

4. Elementy tworzenia własnego pozytywnego wizerunku – budowanie zawodowego autorytetu

 

III. ABY SIĘ LEPIEJ ROZUMIEĆ … SIŁA KOMUNIKACJI WERBALNEJ

 1. Anatomia wypowiedzi – „staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym”

 2. Mówienie – prawidłowe odczytywanie „kodów” w przekazywaniu informacji na drodze nadawca – odbiorca

 3. Odróżnianie faktów od interpretacji w rozmowie – skąd się biorą zniekształcenia w komunikacji werbalnej i jak je eliminować

 4. Wykorzystanie języka wpływu i perswazji – czyli jak słowami wpływać na zachowania innych

 

IV. AKTYWNE SŁUCHANIE

1. Znaczenie słuchania – zasady rządzące aktywnym słuchaniem

2. Sztuka zadawania pytań – siła DOBRYCH pytań w komunikacji

3. Rodzaje pytań możliwych do zastosowania – pytania coachingowe

4. Korzyści z zadawania pytań

5. Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

6. Technika parafrazy a wspólne zrozumienie komunikatów

7. 4 rodzaje powodów dla których rozmowy się nie udają

8. 4 – stopniowy model rozmowy

9. 7 sposobów na podniesienie jakości rozmowy

10. Metody prowadzenia rozmów poprzez zadawanie pytań

 

V. ROLA ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI W KONTAKTACH ITERPERSONALNYCH

1. Czym jest asertywność

2. Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikat JA

3. Pojęcie transakcji i stanów „ego” – jako źródła nieporozumień i odkrywanie metod radzenia sobie z nimi

4. Autoanaliza własnego stanu „ego”

 

VI. ROLA INFORMACJI ZWROTNEJ W KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ I BUDOWANIU RELACJI

 1. „Dobra” i „zła” informacja zwrotna – cechy

 2. Czego oczekujemy po informacji zwrotnej

 3. Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej w trudnych sytuacjach interpersonalnych

 4. Krytykowanie z szacunkiem, czy to możliwe

 5. Pochwały i okazywanie uznania – jak to działa na innych

 

VII. ODCZYTYWANIE MOWY CIAŁA ROZMÓWCY – KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

 1. Elementy komunikacji niewerbalnej istotne dla autoprezentacji i budowania relacji interpersonalnych

  1. mowa ciała,

  2. ton głosu

  3. postawa ciała i gesty,

  4. kontakt wzrokowy,

  5. uścisk dłoni,

  6. usta,

  7. przestrzeń osobistej komunikacji – inwazja na przestrzeń osobistą

2. Jak świadomie używać komunikacji niewerbalnej, aby wzmocnić przesłanie/ informacje/ intencje

3. Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego

 

VIII. KOMUNIKACJA PISEMNA

1. Istota korespondencji służbowej

2. Komunikowanie się pisemne z perspektywy odbiorcy

3. Rola komunikatów pisemnych w odbiorze nas przez innych członków zespołu, współpracowników, klientów itp.

4. 3 złote zasady pisania korespondencji służbowej

5. pisanie listów elektronicznych w 6 krokach:

 • zanim napiszemy wiadomość

 • temat

 • wstęp

 • budowanie zdań

 • podstawowe zasady gramatyki

 • ton i styl wypowiedzi

6. unikanie typowych błędów

 

IX. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

1. Indywidualny plan działania

Termin

2018-12-10 - 2018-12-11
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

1480 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 131 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane