Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów z zakresu tematyki związanej z dostępem do informacji publicznej. Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do interpretacji posiadanych danych i wiadomości jako informacji publicznej, trybów dostępu do informacji publicznej, jak również przedstawiona zostanie szczegółowa analiza procedury wnioskowej od momentu złożenia wniosku aż do skargi kasacyjnej do NSA.


Korzyści dla Uczestników:

W gąszczu regulacji prawnych, które ulegają ciągłym modyfikacjom i nowelizacjom, konieczne staje się poszerzanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikających z przepisów prawa dla osób odpowiedzialnych w organach administracji publicznej oraz innych podmiotach za udzielanie informacji publicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.


Szkolenie polecamy dla:

 • pracowników sektora administracji publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za prowadzenie podmiotowych stron BIP oraz zajmujących się bezpośrednio udzielaniem informacji publicznej
 • przedsiębiorców, którzy ze względu na specyfikę prowadzonej działalności mają dostęp lub posiadają dane stanowiące informację publiczną
 • wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami dostępu do informacji publicznej


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • analiza przypadków
 • moderowana dyskusja

Informacje o rabatach i promocjach:

 

Na szkolenia w Warszawie, dla posiadaczy Karty Warszawiaka przyznajemy 10% rabatu.

Na szkolenia w Krakowie, dla posiadaczy Krakowskiej Karty przyznajemy 10% rabatu.

 

 

 • Rabat za dwie osoby: 100 zł, za trzy: 200 zł (przy udziale w szkoleniu osób z jednej firmy)
 • Rabat za cztery osoby: piąta osoba gratis!
 • Rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia: dodatkowe 100 od całości zamówienia

Wszystkie ceny są podane w wartościach netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%*
*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

Rabaty nie łączą się.


W ramach szkolenia otwartego w Warszawie gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Przerwy kawowe oraz obiad
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)
 • Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
 • Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

 

Regulamin szkoleń otwartych ►

Ogólne informacje na temat szkoleń otwartych AVENHANSEN ►


Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. INFORMACJA PUBLICZNA - WIADOMOŚCI WSTĘPNE
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się podstawowych informacji dotyczących informacji publicznej. Poznają ich klasyfikację, definicje oraz źródła prawa dostępu do nich.

 1. Klasyfikacji informacji publicznych
 2. Definicje legalne
 3. Źródła prawa dostępu do informacji publicznej:
  • Konstytucja
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej

 

MODUŁ II. WSKAZANIE CECH INFORMACJI PUBLICZNYCH W PRAKTYCE I ORZECZNICTWIE
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu - każdy Uczestnik będzie znał występujące i wskazywane w praktyce i orzecznictwie cechy informacji publicznych.

 

MODUŁ III. ZAKRES PODMIOTOWY STOSOWANIA USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ - RODZAJE PODMIOTÓW OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ ROZUMIENIE PRZESŁANKI "POSIADANIA DANYCH"
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali rodzaje podmiotów objętych obowiązkiem udostępniania informacji publicznej oraz jak należy rozumieć przesłankę „posiadania danych”.

 

MODUŁ IV. ELEMENTY WYŁĄCZAJĄCE PUBLICZNY WALOR INFORMACJI
Uczestnicy będą wiedzieli jakie elementy wyłączają publiczny walor informacji, czym się charakteryzują i jaka jest ich specyfika.

 

MODUŁ V. PODSTAWY ODMOWY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się jakie są podstawy odmowy udostępnienia informacji publicznej. Podstawy prawne i przesłanki odmowy oraz rodzaje tajemnicy i ich charakterystykę

 1. Ustawa o ochronie informacji niejawnych (tajemnica państwowa i tajemnica służbowa)
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych
 3. "Tajemnica przedsiębiorcy" - rozumienie pojęcia i praktyczne wykorzystanie przesłanki przez administrację publiczną
 4. Inne przesłanki odmowy dostępu do informacji publicznej

 

MODUŁ VI. SPOSOBY I TRYBY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy uczestnik będzie znał sposoby i tryby udostępniania informacji publicznej.

 1. Biuletyn Informacji Publicznej
  • Wymogi w zakresie zawartości strony internetowej BIP
  • Wymogi dot. informacji zamieszczonej w BIP
 2. Centralne repozytorium
 3. Udostępnianie informacji na wniosek
  • Treść wniosku
  • Terminy
  • Opłaty i koszty dodatkowe
 4. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej

 

MODUŁ VII. DOSTĘP DO AKT SPRAWY
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali zasady dostępu do akt sprawy w oparciu o przepisy procedury administracyjnej, cywilnej oraz karnej.

 1. Definicja strony postępowania
 2. Przepisy kpa, kpc i kpk

 

MODUŁ VIII. USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A USTAWY SZCZEGÓLNE

 1. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 2. o IPN
 3. o finansach publicznych
 4. o KRS
 5. o KRK
 6. o służbie cywilnej
 7. prawo ochrony środowiska

Uczestnicy będą wiedzieli jak wygląda kwestia zestawienia regulacji zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej w kontekście innych ustaw szczególnych.

 

MODUŁ IX. PODMIOTY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
Po zakończeniu modułu Uczestnicy dowiedzą się jakie podmioty są uprawnione do otrzymania informacji publicznej oraz czym charakteryzuje się dostęp do nich.

 1. Powszechność dostępu do informacji publicznej
 2. Brak wymogu wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji
 3. Obowiązek niezwłocznego udzielenia informacji publicznej

 

MODUŁ X. INFORMACJA PRZETWORZONA
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu informacji przetworzonej oraz jaki są jej cechy w praktyce i orzecznictwie.

 1. Cechy informacji przetworzonej w praktyce i orzecznictwie
 2. Szczególna istotność przetworzenia dla interesu publicznego

 

MODUŁ XI. OGRANICZENIA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali ograniczenia dostępu do informacji publicznej, czym jest tajemnica przedsiębiorcy, tajemnice chronione ustawowo oraz informacje niejawne.

 1. Konstytucja art.61.ust. 3 - ochrona wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych
 2. Dopuszczalność ograniczeń wyłącznie na poziomie ustawowym - prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy
 3. Dane osobowe
  • Definicja legalna, Ustawa o ochronie danych osobowych
  • Dane osobowe w praktyce i orzecznictwie
 4. Tajemnica przedsiębiorcy
 5. Informacje niejawne
 6. Tajemnice chronione ustawowo:
  • tajemnica radcy prawnego, adwokata
  • tajemnica notariusza
  • tajemnica lekarska
  • tajemnica dziennikarska
  • tajemnica skarbowa - możliwość jedynie zbiorczego ujawniania danych
  • podatników, nigdy zaś konkretnej osoby
  • tajemnica biegłego rewidenta

 

MODUŁ XII. TRYB ODMOWY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Uczestnicy będą wiedzieli jak wygląda tryb odmowy dostępu do informacji publicznej, w jakiej formie jest wydawana i z jakich elementów się składa.

 1. Odmowa jako decyzja administracyjna - elementy obligatoryjne, obowiązek pouczenia o prawie do odwołania.

 

MODUŁ XIII. PRAWNE MOŻLIWOŚCI ZASKARŻENIA ODMOWY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNYCH
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą prawnych możliwości zaskarżenia odmowy dostępu do informacji publicznych.

 1. Odwołanie
 2. Skarga na bezczynność organu
 3. Skarga do WSA
 4. Skarga kasacyjna do NSA

 

MODUŁ XIV. UPRAWNIENIA DZIENNIKARZY DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy Uczestnik dowie się jakie uprawnienia mają dziennikarze w zakresie dostępu do informacji publicznej.

MODUŁ XV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA BRAK WYKONANIA OBOWIĄZKU UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali zasady odpowiedzialności karnej za brak wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej.

MODUŁ XVI. CASUSY ORAZ DYSKUSJA DOTYCZĄCA PROBLEMATYKI DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Uczestnicy będą wiedzieli, na podstawie analizy konkretnych stanów faktycznych oraz dyskusji, jak rozwiązywać kwestie dotyczące dostępu do informacji publicznej.

Termin

2021-02-12

I dzień: 09:00 - 16:00
(w tym przerwa obiadowa 45 min)

Miejsce

Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA
ul. Wspólna 56
Warszawa

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 75 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Dostęp do informacji publicznej w kontekście najnowszych nowelizacji przepisów oraz RODO
2021-02-12
ul. Wspólna 56, Warszawa

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Podłącze 31, 30-218 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia
Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane