Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów z zakresu tematyki związanej z dostępem do informacji publicznej. Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do interpretacji posiadanych danych i wiadomości jako informacji publicznej, trybów dostępu do informacji publicznej, jak również przedstawiona zostanie szczegółowa analiza procedury wnioskowej od momentu złożenia wniosku aż do skargi kasacyjnej do NSA.

Korzyści dla Uczestników

W gąszczu regulacji prawnych, które ulegają ciągłym modyfikacjom i nowelizacjom, konieczne staje się poszerzanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikających z przepisów prawa dla osób odpowiedzialnych w organach administracji publicznej oraz innych podmiotach za udzielanie informacji publicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.

Szkolenie polecamy dla

 • pracowników sektora administracji publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za prowadzenie podmiotowych stron BIP oraz zajmujących się bezpośrednio udzielaniem informacji publicznej,
 • przedsiębiorców, którzy ze względu na specyfikę prowadzonej działalności mają dostęp lub posiadają dane stanowiące informację publiczną,
 • wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami dostępu do informacji publicznej.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • analiza przypadków
 • moderowana dyskusja

W ramach szkolenia otwartego w Warszawie gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Profesjonalizm trenera
 • Ciekawe materiały szkoleniowe
 • Dyplomy ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego rodzaju potrzeby.

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia: 

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Przerwy kawowe
 • Smaczne obiady
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia). Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w centrum Warszawy, ale możemy zaproponować również inne hotele na nocleg.
 • Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

 

Regulamin szkoleń otwartych ►

Ogólne informacje na temat szkoleń otwartych AVENHANSEN ►


Harmonogram szkolenia (1 dzień / 6 godzin):

I dzień:  10:00 - 16:00


Informacje o rabatach i promocjach:

Wszystkie ceny są podane w wartościach netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%*

 • Rabat za dwie osoby: 50 zł, za trzy: 100 zł (przy udziale w szkoleniu osób z jednej firmy)
 • Rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia: dodatkowe 50 zł od całości

 

*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnych szkoleniach, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

1. Informacja publiczna – wiadomości wstępne

 • Klasyfikacji informacji publicznych
 • Definicje legalne
 • Źródła prawa dostępu do informacji publicznej
  • Konstytucja
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej

2. Wskazanie cech informacji publicznych w praktyce i orzecznictwie
3. Zakres podmiotowy stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej - rodzaje podmiotów objętych obowiązkiem udostępniania informacji publicznej oraz rozumienie przesłanki "posiadania danych"
4. Elementy wyłączające publiczny walor informacji

5. Podstawy odmowy udostępnienia informacji publicznej

 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych (tajemnica państwowa i tajemnica służbowa)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • "Tajemnica przedsiębiorcy" - rozumienie pojęcia i praktyczne wykorzystanie przesłanki przez administrację publiczną
 • Inne przesłanki odmowy dostępu do informacji publicznej

6. Sposoby i tryby udostępniania informacji publicznej

 • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Wymogi w zakresie zawartości strony internetowej BIP
  • Wymogi dot. informacji zamieszczonej w BIP
 • Centralne repozytorium
 • Udostępnianie informacji na wniosek
  • Treść wniosku
  • Terminy
  • Opłaty i koszty dodatkowe
 • Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej

7. Dostęp do akt sprawy

 • Definicja strony postępowania
 • Przepisy kpa, kpc i kpk

8. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a ustawy szczególne:

 • O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 • O IPN
 • O finansach publicznych
 • O KRS
 • O KRK
 • O służbie cywilnej
 • Prawo ochrony środowiska

9. Podmioty uprawnione do otrzymania informacji publicznej

 • Powszechność dostępu do informacji publicznej
 • Brak wymogu wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji
 • Obowiązek niezwłocznego udzielenia informacji publicznej

10. Informacja przetworzona

 • Cechy informacji przetworzonej w praktyce i orzecznictwie
 • Szczególna istotność przetworzenia dla interesu publicznego

11. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej

 • Konstytucja art.61.ust. 3 - ochrona wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych
 • Dopuszczalność ograniczeń wyłącznie na poziomie ustawowym – prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy
 • Dane osobowe
  • Definicja legalna, Ustawa o ochronie danych osobowych
  • Dane osobowe w praktyce i orzecznictwie
 • Tajemnica przedsiębiorcy
 • Informacje niejawne
 • Tajemnice chronione ustawowo
  • tajemnica radcy prawnego, adwokata
  • tajemnica notariusza
  • tajemnica lekarska
  • tajemnica dziennikarska
  • tajemnica skarbowa – możliwość jedynie zbiorczego ujawniania danych
  • podatników, nigdy zaś konkretnej osoby
  • tajemnica biegłego rewidenta

12.  Tryb odmowy dostępu do informacji publicznej

 • Odmowa jako decyzja administracyjna – elementy obligatoryjne, obowiązek pouczenia o prawie do odwołania

13.  Prawne możliwości zaskarżenia odmowy dostępu do informacji publicznych

 • Odwołanie
 • Skarga na bezczynność organu
 • Skarga do WSA
 • Skarga kasacyjna do NSA

14. Uprawnienia dziennikarzy dotyczące dostępu do informacji publicznej

15. Odpowiedzialność karna za brak wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej

16. Casusy oraz dyskusja dotycząca problematyki dostępu do informacji publicznej

Termin

2017-12-08
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Centrum Konferencyjne ADN
al. Jana Pawła II 25
Warszawa

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 167 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane