Jeśli myślisz, że potrafisz, to masz rację. Lecz jeśli w to nie wierzysz, nic nie osiągniesz.” /Mary Kay Ash/

Współczesnym pracownikom, samo posiadanie pracy już dziś nie wystarczy. Do istotnych zmian bowiem, które nastąpiły w ostatnich latach, jest wzrost świadomości dot. prawa ludzi do spełniania się. Dlatego pracownic pragną wiedzieć, co się dzieje w firmie, cenią sobie konsultowanie się z nimi – chcą się angażować w różne projekty i decyzje dot. działania firmy. Pragną, aby efekty ich pracy stanowiły wartość dla firmy. Sani zaś odnajdują w tym przyjemność i satysfakcję.

Dlatego, jeśli ich odpowiednio zmotywujemy, będą działali skuteczniej.

 • Po co motywować?

 • Co motywuje współczesnych pracowników?

 • Czy pieniądze rzeczywiście motywują?

 • Jaki wpływ na motywację pracowników mają tzw. „drobiazgi”?

 • Czy motywować poprzez mówienie DO pracowników czy Z pracownikami?

 • Co wspólnego ma Sherlock Holmes i inni detektywi z motywowaniem?

 • Czy krytyka może być motywująca i inspirująca?

Na te i inne pytania otrzymacie Państwo odpowiedź przyjmując zaproszenie na szkolenie:

DOBRE MOTYWOWANIE

czyli jak wpływać na zaangażowanie i efektywność pracowników

(w ramach AKADEMII LIDERA MODUŁ II)

CELE SZKOLENIA:

Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:

 • rozpoznawanie i świadome wykorzystywanie umiejętności i potencjału pracowników

 • umiejętne diagnozowanie potrzeb i oczekiwania podwładnych

 • umiejętność dostosowywania działań motywacyjnych do poziomu rozwoju pracowników

 • tworzenie i stosowanie narzędzi motywacyjnych

 • uświadomienie sobie znaczenia roli lidera w motywowaniu podwładnych

 • prowadzenie rozmów z pracownikami w taki sposób, aby były motywujące dla pracownika

METODY SZKOLENIA:

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywacji uczestników szkolenia poprzez:

 • pracę w zespołach

 • gry symulacyjne/ ćwiczenia praktyczne – oparte na rzeczywistych przykładach

 • dyskusje na forum grupy

 • testy/ ankiety

 • wykład z prezentacją multimedialną (20%)

I. Co to jest motywacja

1. Co motywuje współczesnych pracowników i jak to wykorzystać – „Mapa Motywacji”

2. Czy każdego motywuje to samo, od czego to zależy

3. Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników – przyczyny

4. Zmiana – źródło spadku motywacji pracowników- jak nią zarządzać

5. W poszukiwaniu narzędzi motywacji – narzędzia „materialne” i „niematerialne”

6. Motywowanie zacznij od siebie – niespójne zachowania szefa

II. Budowanie zaangażowania pracownika

1. Rozpoznanie indywidualnych czynników motywujących pracownika do pracy

2. Motywowanie przez dopasowanie zadań do poszczególnych pracowników

3. Motywowanie i zarządzanie poprzez trening, doradztwo, coaching – umiejętność dopasowania stylu zarządzania do doświadczenia i rodzaju pracownika

4. Motywowanie jako proces – najważniejsze teorie motywacji i ich zastosowanie w praktyce

 • teoria dwuczynnikowa (puzzle Herzberga)

 • piramida potrzeb Maslowa

 • teoria sprawiedliwości

5. Przyczyny spadku motywacji – demotywatory

6. Błędy w motywowaniu

III. Delegowanie zadań

1. Co, kiedy i komu delegować – przekazywanie odpowiedzialności

2. Proces delegowania – zarządzanie przez cele SMART

3. SMART w praktyce

IV. Czy pieniądze są skutecznym sposobem motywowania?

1. Rola wynagrodzenia i jego wpływ na wyniki pracownika

2. Satysfakcja a motywacja – czyli dlaczego po podwyżce nie wzrasta jakość pracy

V. Kij czy marchewka?

1. Nagrody:

 • jak i kiedy je stosować

 • nagrody, które motywują najbardziej

 • o nagrodach, które stają się dla pracownika karą

 • motywuj dostrzegając sukcesy – siła „głasków” („Cenię w tobie …”)

 • elitarność motywuje – przywileje i motywatory „niematerialne” standardowe i nietypowe

2. Kary (konstruktywna krytyka):

 • „dobra” i „zła” informacja zwrotna – cechy

 • czego oczekujemy od negatywnej informacji zwrotnej

 • jak udzielać motywującej informacji zwrotnej w trudnych sytuacjach z pracownikami

 • krytykowanie z szacunkiem – czy to możliwe

VI. Podsumowanie szkolenia

1. Wnioski na poziomie indywidualnym i grupowym – plan działania

Termin

2018-05-18

Miejsce

ADN Centrum Konferencyjne
al. Jana Pawła II 25, Warszawa
Warszawa

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 88 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Dobre motywowanie czyli jak wpływać na zaangażowanie i efektywność pracowników. Akademia Lidera Moduł II
2018-05-18
al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane