Cel szkolenia:

Wzmocnienie stałej efektywności sprzedażowej uczestników warsztatu ze szczególnym uwzględnieniem maksymalizowania zysków z jednej transakcji.

Korzyści szczegółowe dla uczestników szkolenia:

Możliwość zdobycia i doskonalenia umiejętności z zakresu:

 • Rozwoju komunikacyjno- sprzedażowego ukierunkowanego na wzrost sprzedaży i zysków z jednej transakcji

 • Budowania swoją postawą wizerunku profesjonalnej i godnej zaufania Firmy

 • Tworzenia profesjonalnego, pozytywnego pierwszego wrażenia

 • Praktycznego wykorzystywania technik ułatwiających komunikację z Klientem

 • Rozpoznawania preferencji komunikacyjnych Klientów

 • Efektywnego prowadzenia rozmowy sprzedażowej przez telefon i bezpośrednio

 • Aktywnego słuchania i dopasowywania swoich komunikatów do potrzeb Klienta

 • Stosowania skutecznych technik zadawania pytań

 • Kreowania / wzbudzania potrzeb klientów

 • Sprzedaży w oparciu o analizę potrzeb Klienta

 • Odpowiedniego dobierania treści i formy komunikatów podczas składania droższej lub szerszej propozycji /oferty

 • Wywierania wpływu na Klienta

 • Przełamywania zastrzeżeń Klientów

 • Efektywnego komunikowania się z trudnym Klientem

 • Przekonującego mówienia

Możliwość pogłębienia, nabycia i utrwalenia wiedzy z zakresu:

 • Roli i odpowiedzialności jaka spoczywa na uczestnikach warsztatu w procesie kształtowania pozycji rynkowej firmy

 • Przejawów postawy proaktywnej w pracy

 • Korzyści dla Klientów jakie niesie ze sobą dodatkowa oferta

 • Zasad budowania dobrych relacji biznesowych

 • Powodów określonego zachowania Klientów

 • Zasad prowadzenia komunikacji sprzedażowej gwarantującej sukces sprzedażowy

 • Do-sprzedaży, jako metody zwiększania sprzedaży i osiągania satysfakcji Klienta

 • Socjotechnik, reguł wywierania wpływu w procesie sprzedaży

 • Mocnych stron uczestnika warsztatu i obszarów do rozwoju

Adresaci szkolenia:

Na szkolenie zapraszamy Pracowników przyjmujących zamówienie od Klienta który już zdecydował się na zakup produktu/usługi a których zadaniem jest skłonienie klienta do zakupu droższej opcji lub równolegle innych produktów/usług.

Metody pracy:

Wśród wielu form aktywności, na szkoleniu możemy wyróżnić: moderowane dyskusje; ćwiczenia pojedyncze i w grupach; studia przypadków; dzielenie się najlepszymi praktykami, scenki i grę szkoleniową.

 1. Wiem jakich efektów się ode mnie oczekuje i jestem zmotywowany do pracy

 • Czego ode mnie oczekują? – Klient i mój Przełożony

 • Strefy wpływu uczestników szkolenia w odniesieniu do oczekiwań stron

 • Korzyści z profesjonalnego podejścia do procesu sprzedaży

 1. Analiza moich mocnych stron

 • Osobowościowy test autoanalizy

 • ,,Przekonaj mnie’’ – gra sprzedażowa

 • Indywidualna informacja zwrotna

  • Mocne strony – obszary na których Uczestnik warsztatu może budować

  • Pięty achillesowe - obszary do niwelowania negatywnego wpływu lub do dalszego rozwoju

 1. Zwiększam wolumen i wartość sprzedaży przez dostosowanie się do osobowości Klienta

 • Narzędziowa osobowość Klienta i Sprzedawcy

 • Na co zwracać uwagę żeby rozpoznać osobowość Klienta?

  • Podczas spotkania bezpośredniego

  • Podczas rozmowy telefonicznej

 • Narzędzia wywierania wpływu na Klientów o poszczególnych osobowościach w procesie:

  • Zjednywania sobie Klienta podczas pierwszego kontaktu

  • Przekonywania

  • Argumentowania

  • Zapobiegania konfliktom

  • Motywowania do droższego zakupu

  • Składania dodatkowej oferty

  • Zamykania sprzedaży

 1. Wywieram wpływ sprzedażowy za pomocą własnej mowy ciała

 • Komunikacja niewerbalna w rozmowie z Klientem

 • Robienie profesjonalnego pierwszego wrażenia

 • Budowanie relacji

 • Wzmacnianie i akcentowanie wypowiedzi

 • Spójność sygnałów werbalnych i niewerbalnych

 1. Wiem jakie ma powody Klient żeby kupić drożej i więcej

 • Proszę powiedzieć…? – pytania pierwszym filarem do-sprzedaży

 • Lista pytań nakierowujących Klienta

 1. ,,To jest dokładnie to, czego oczekuję’’ – myśli Klient

 • Model: Cecha - Zaleta - Korzyść - Dowód

 • Kody językowe -Tworzenie przekonującej argumentacji

 • Propozycja dodatkowej / uzupełniającej oferty - ćwiczenie

 1. ,,To jest za drogie’’

 • Podłoże obiekcji Klientów

 • Obiekcja Klienta, jako nasze wsparcie w procesie sprzedaży

 • Lista rzeczywistych obiekcji i metody postępowania z nimi

 • Scenki warsztatowe

 1. Trudny klient

 • Jak rozmawiać ze zdenerwowanym czy agresywnym Klientem?

 • Zasady rozmowy z reklamacyjnym Klientem

 • Gry i manipulacje Klientów

 • Asertywne budowanie relacji w sprzedaży z ,,trudnym’’ Klientem

 1. Podsumowanie szkolenia

 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia

 • Wskazówki dotyczące implementacji nabytych umiejętności w praktyce

 • Zadanie wdrożeniowe

 • Ewaluacja szkolenia

Termin

2019-03-27 - 2019-03-28

Miejsce

Hotel Tobaco
ul.Kopernika 64
Łódź

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 102 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Cross-selling i up-selling, czyli maksymalizowanie zysków z jednej transakcji
2019-03-27 - 2019-03-28
ul.Kopernika 64

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane