Cel szkolenia:

 •     Nabycie umiejętności praktycznych archiwizacji akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego i archiwum państwowego.
 •     Stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych w Podmiocie.
 •     Uniknięcie odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie z dokumentem Urzędowym zarówno papierowym jak i elektronicznym.


Korzyści dla Uczetników szkolenia:
Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostana zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.


Szkolenie polecamy dla:
Kierownictwo i pracownicy merytoryczni Urzędów szczególnie archiwiści, koordynatorzy czynności kancelaryjnych administracji rządowej (ministerstwa, urzędy wojewódzkie i administracja zespolona z Wojewodą) i samorządowej (urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy, miast i gmin i jednostki im podlegające np. szpitale, szkoły, przedszkola gopsy, mopsyitp.), Szkoły Wyższe, którzyrejestrują, dekretują, zakładają sprawy, akceptują, podpisują, wysyłająpisma i archiwizują akta spraw zakończonych.


Metody, które zastosujemy podczas szkolenia:

 •     Wykład.
 •     Prezentacja multimedialna.

I. RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI.

 1. Dokument –„dowód pierwszorzędny”, (dokument elektroniczny i papierowy).
 2. Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie.
 3. Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw.
 4. Dokumentacja pracownicza (akta osobowe i inna związana ze stosunkiem pracy).

II. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ - PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ICH STOSOWANIA.

III. INSTRUKCJA KANCELARYJNA - PUNKTY ZATRZYMANIA PISMA.

IV. RZECZOWY WYKAZ AKT - ISTOTA I KONSTRUKCJA.

V. INSTRUKCJA ARCHIWALNA.

VI.ORGANIZACJA I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO /SKŁADNICY AKT/.

 1.     Lokal archiwum zakładowego /składnicy akt/.
 2.     Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego /składnicy akt/.
 3.     Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
 4.     Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym.
 5.     Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym /składnicy akt/.
 6.     Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego /składnicy akt/.
 7.     Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 8.     Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
 9.     Sprawozdawczość archiwum zakładowego.

VII. ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEEJ PO 1.01.2019 r.

VIII. WARSZTATY - około 30 zadań praktycznych.

Termin

2019-11-28

Miejsce

Centrum Biznesowe Tarasy
ul.Złota 59
Warszawa

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 98 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Archiwizacja Dokumentacji - Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt
2019-11-28
ul.Złota 59, Warszawa

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane