Cel szkolenia:

 •     Nabycie umiejętności praktycznych archiwizacji akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego i archiwum państwowego.
 •     Stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych w Podmiocie.
 •     Uniknięcie odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie z dokumentem Urzędowym zarówno papierowym jak i elektronicznym.


Korzyści dla Uczetników szkolenia:
Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostana zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.


Szkolenie polecamy dla:
Kierownictwo i pracownicy merytoryczni Urzędów szczególnie archiwiści, koordynatorzy czynności kancelaryjnych administracji rządowej (ministerstwa, urzędy wojewódzkie i administracja zespolona z Wojewodą) i samorządowej (urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy, miast i gmin i jednostki im podlegające np. szpitale, szkoły, przedszkola gopsy, mopsyitp.), Szkoły Wyższe, którzyrejestrują, dekretują, zakładają sprawy, akceptują, podpisują, wysyłająpisma i archiwizują akta spraw zakończonych.


Metody, które zastosujemy podczas szkolenia:

 •     Wykład.
 •     Prezentacja multimedialna.

I. RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI.

 1. Dokument –„dowód pierwszorzędny”, (dokument elektroniczny i papierowy).
 2. Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie.
 3. Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw.
 4. Dokumentacja pracownicza (akta osobowe i inna związana ze stosunkiem pracy).

II. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ - PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ICH STOSOWANIA.

III. INSTRUKCJA KANCELARYJNA - PUNKTY ZATRZYMANIA PISMA.

IV. RZECZOWY WYKAZ AKT - ISTOTA I KONSTRUKCJA.

V. INSTRUKCJA ARCHIWALNA.

VI.ORGANIZACJA I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO /SKŁADNICY AKT/.

 1.     Lokal archiwum zakładowego /składnicy akt/.
 2.     Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego /składnicy akt/.
 3.     Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
 4.     Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym.
 5.     Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym /składnicy akt/.
 6.     Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego /składnicy akt/.
 7.     Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 8.     Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
 9.     Sprawozdawczość archiwum zakładowego.

VII. ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEEJ PO 1.01.2019 r.

VIII. WARSZTATY - około 30 zadań praktycznych.

Termin

2019-02-27
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Centrum Biznesowe Tarasy
ul.Złota 59
Warszawa

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 55 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane