Opis szkolenia:

Korzyści dla uczetników szkolenia:

Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostana zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Szkolenie polecamy dla:
Kierownicy i Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Metody, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Wykład;
 • Prezentacja multimedialna;
 1. Rejestracja przesyłek wpływających-papierowych i elektronicznych

 2. Rejestrowanie spraw i prowadzenie spisów spraw

 3. Nadawanie znaku sprawom

 4. Prowadzenie spisów spraw

 5. Rozszerzanie JRWA

 6. Porządkowanie wewnętrzne teczek aktowych o różnych kategoriach archiwalnych

 7. Porządkowanie akt osobowych

 8. Paginacja/Foliacja i opisy teczek, podteczek, pudeł archiwalnych

 9. Sygnatury archiwalne i topografia archiwum, składnicy akt

 10. Ewidencja archiwum/składnicy akt-Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych, spisy
  zdawczo-odbiorcze dokumentacji aktowej, spisy zdawczo-odbiorcze informatycznych nośników danych

 11. Wypożyczanie/udostępnianie oraz wycofywanie dokumentacji z archiwum/składnicy akt

 12. Brakowanie dokumentacji niarchiwalnej- Spis dokumentacji do brakowania i Wniosek do Archiwum Państwowego

 13. Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego-zawiadomienie i spisy zdawczo –odbiorcze

 14. Skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym/składnicy akt

 15. Sprawozdawczość archiwum/składnicy akt

Termin

2018-10-09

Miejsce

ADN Centrum Konferencyjne
al. Jana Pawła II 25, Warszawa
Warszawa

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 113 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Archiwizacja Dokumentacji - Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt
2018-10-09
al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu e-mail zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z przygotowywanymi ofertami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane