Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne aspekty stosowania przepisów, które weszły lub wejdą w życie w 2018 oraz wchodzących w życie od 2019 r.:

 1. dokumentacja pracownicza od 01.01.2019 r.

 2. zmiany w programie Płatnik od 01.01.2019 r.

 3. nowe zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę od 01.01.2019 r.

 4. zmiany związane z wygaśnięciem umowy o pracę od 25.11.2018 r.

 5. zmiany w zasadach zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych od 06.06.2018 r.

 6. zmiany w świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa od 06.06.2018 r. i 25.11.2018 r.

 7. zmiany w dokonywaniu potrąceń z zasiłków od 01.07.2018 r. i umów prawa cywilnego od 01.01.2019 r.

 8. najciekawsze orzeczenia sądów, interpretacje i wyjaśnienia organów administracji rządowej z 2016 r. – 2018 r.


Cel szkolenia

Dynamika zmian w przepisach prawa pracy, a także zintensyfikowane działania ZUS, PIP oraz urzędów skarbowych powodują konieczność monitorowania ciągłych zmian i rozszerzania kompetencji, aby móc szybko i skutecznie reagować na nowe sytuacje w codziennej pracy. Szkolenie umożliwia zdobycie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych.


Korzyści dla uczestników szkolenia

Nabycie praktycznych umiejętności w dziedzinach charakteryzujących się największą problematyką w prowadzeniu spraw pracowniczych i dokonywaniu rozliczeń.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Prezentacja audiowizualna, ćwiczenia, dyskusja.


Szkolenie polecamy dla

wszystkich zainteresowanych zmianami w prawie pracy w 2018 i 2019 roku, a przede wszystkim osobom odpowiedzialnym za prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej oraz prowadzenie spraw administracji kadr i wynagrodzeń.

I. Dokumentacja pracownicza od 01.01.2019 r.

 1. Zmiany dotyczące pozyskiwania przez pracodawcę danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika.

 2. Zmiany w formie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 3. Zasady prowadzenia akt osobowych pracownika (czy będą 4 części akt osobowych?).

 4. Wprowadzenie nowego sposobu przechowywania oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w poszczególnych częściach akt osobowych pracownika.

 5. Nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 6. Raport informacyjny do ZUS.

 7. Obowiązki pracodawcy w związku z wprowadzeniem nowych zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 8. Przepisy przejściowe.

II. Zmiany w programie Płatnik w związku ze zmianami w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.

 1. Nowe druki związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 2. Zmiany w obowiązujących formularzach dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych.

 3. Pozostałe zmiany w programie Płatnik, ZUS PUE oraz rachunku indywidualnym osoby ubezpieczonej.

III. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia od 01.01.2019 r.

IV. Zmiany związane z wygaśnięciem umowy o pracę od 25.11.2018 r.

V. Zmiany w zasadach zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych od 06.06.2018 r.

 1. Zasady stosowania telepracy wobec rodziców dzieci niepełnosprawnych

 2. Nowe możliwości w korzystaniu z systemów czasu pracy dogodnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (indywidualny i przerywany system czasu pracy)

VI. Zmiany w świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa.

 1. Nowy wymiar zasiłku opiekuńczego dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych – od 06.06.2018 r.

 2. Rozszerzenie zakresu sytuacji w których zasiłek chorobowy nie przysługuje - od 25.11.2018 r.

VII. Zmiany w dokonywaniu potrąceń z zasiłków i umów prawa cywilnego.

 1. Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków od 01.07.2018 r.

 2. Zmiany w dokonywaniu potrąceń z umów prawa cywilnego – od 01.01.2019 r.

 3. Wyjaśnienia MRPiPS oraz MS w sprawie sposobu ustalania kwoty wolnej od potrąceń z umów cywilnoprawnych.

VIII. Najnowsze i najciekawsze orzeczenia oraz wyjaśnienia 2016 – 2018 r.

Termin

2019-10-04

Miejsce

Hotel***Beethoven
ul. Ludwika Beethovena 7
Gdańsk

Cena

880.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 80 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Zmiany w prawie pracy 2018 i 2019 roku
2019-10-04
ul. Ludwika Beethovena 7, Gdańsk

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane