MS Excel średniozaawansowany
Szkolenie doskonali umiejętności wykorzystania najczęściej używanych narzędzi Microsoft Excel.

Adresaci:

 • osoby używające Excela sporadycznie
 • osoby chcące przyspieszyć pracę w MS Excel
 • osoby potrzebujące nowych narzędzi, dotychczas nieużywanych

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest podszlifowanie swoich umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego.

Korzyści z uczestnictwa:

 • przyspieszenie tworzenia własnych arkuszy kalkulacyjnych
 • uproszczenie formuł i logiki działania posiadanych już arkuszy
 • nauczenie się wykonywania analiz danych i tworzenia raportów
 • nabycie umiejętności przedstawiania informacji w postaci graficznej

Moduł I Wypełnianie komórek seriami danych

 • automatyczne tworzenie ciągów tekstowych (dni tygodnia, nazwy miesięcy)
 • automatyczne tworzenie ciągów liczbowych
 • automatyczne wypełnianie komórek datami


Moduł II Stosowanie formatów liczbowych

 • kwoty w wybranej walucie, ustalanie dokładności liczb, separator tysięcy, daty krótkie i długie, procenty


Moduł III Niestandardowe formaty liczb i dat

 • budowa formatu niestandardowego (sekcje)
 • kody używane w formatach liczbowych
 • kody używane w formatach dat i czasu


Moduł IV Tworzenie formuł z użyciem adresowania względnego i bezwzględnego

 • symbol $
 • działanie klawisza F4


Moduł V Nazywanie komórek i ich zakresów

 • metody tworzenia nazw
 • przechodzenie do komórki o żądanej nazwie
 • usuwanie nazwy


Moduł VI Przykłady użycia wbudowanych funkcji Excela

 • metody wprowadzania funkcji do komórki
 • funkcje matematyczne (SUMA.JEŻELI, SUMA.ILOCZYNÓW, ZAOKR)
 • funkcje logiczne (JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD, LUB, ORAZ)
 • funkcje informacyjne (CZY.PUSTA, CZY.LICZBA, CZY.TEKST)
 • funkcje wyszukiwania i adresu (WYSZUKAJ.PIONOWO)
 • funkcje tekstowe (LEWY, PRAWY, DŁ, ZNAJDŹ)
 • funkcje statystyczne (LICZ.JEŻELI, CZĘSTOŚĆ, MAX, ŚREDNIA)
 • funkcje daty i czasu (DZIŚ, TERAZ, DNI.ROBOCZE)
 • zagnieżdżanie funkcji


Moduł VII Narzędzie „Tekst jako kolumny”

 
Moduł VIII Formatowanie warunkowe


Moduł IX Operacje na bazach danych

 • tworzenie tabeli bazodanowej
 • sortowanie
 • filtrowanie za pomocą narzędzia Filtruj
 • filtrowanie z użyciem obszaru warunków


Moduł X Suma częściowa


Moduł XI Tabele przestawne

 • tworzenie tabeli przestawnej
 • operacje na tabeli przestawnej (grupowanie, filtrowanie, sortowanie)
 • formatowanie tabeli przestawnej
 • tworzenie wykresu przestawnego


Moduł XII Import plików tekstowych

 • rozdzielanych separatorami
 • o stałej szerokości


Moduł XIII Ochrona danych za pomocą haseł

 • ochrona zawartości i formatu komórek
 • ochrona arkuszy
 • ochrona skoroszytów (przed otwarciem i przed zmianami)


Moduł XIV Konsolidacja tabel z kilku arkuszy

 • konsolidacja według pozycji
 • konsolidacja według kategorii


Moduł XV Tworzenie ciekawych wykresów


Moduł XVI Narzędzie Szukaj wyniku (rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą)


Moduł XVII Scenariusze

 • analiza danych typu "co-jeśli"
 • Menadżer scenariuszy
 • raport z podsumowaniem wszystkich scenariuszy
Termin

2019-05-29 (2 dni)
(Termin gwarantowany)

Miejsce

VEDIUS
ul. Kochanowskiego 28/1
Kraków

Cena

950 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 405 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 950 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia
Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane