MS Excel średniozaawansowany
Szkolenie doskonali umiejętności wykorzystania najczęściej używanych narzędzi Microsoft Excel.

Adresaci:

 • osoby używające Excela sporadycznie
 • osoby chcące przyspieszyć pracę w MS Excel
 • osoby potrzebujące nowych narzędzi, dotychczas nieużywanych

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest podszlifowanie swoich umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego.

Korzyści z uczestnictwa:

 • przyspieszenie tworzenia własnych arkuszy kalkulacyjnych
 • uproszczenie formuł i logiki działania posiadanych już arkuszy
 • nauczenie się wykonywania analiz danych i tworzenia raportów
 • nabycie umiejętności przedstawiania informacji w postaci graficznej

Moduł I Wypełnianie komórek seriami danych

 • automatyczne tworzenie ciągów tekstowych (dni tygodnia, nazwy miesięcy)
 • automatyczne tworzenie ciągów liczbowych
 • automatyczne wypełnianie komórek datami


Moduł II Stosowanie formatów liczbowych

 • kwoty w wybranej walucie, ustalanie dokładności liczb, separator tysięcy, daty krótkie i długie, procenty


Moduł III Niestandardowe formaty liczb i dat

 • budowa formatu niestandardowego (sekcje)
 • kody używane w formatach liczbowych
 • kody używane w formatach dat i czasu


Moduł IV Tworzenie formuł z użyciem adresowania względnego i bezwzględnego

 • symbol $
 • działanie klawisza F4


Moduł V Nazywanie komórek i ich zakresów

 • metody tworzenia nazw
 • przechodzenie do komórki o żądanej nazwie
 • usuwanie nazwy


Moduł VI Przykłady użycia wbudowanych funkcji Excela

 • metody wprowadzania funkcji do komórki
 • funkcje matematyczne (SUMA.JEŻELI, SUMA.ILOCZYNÓW, ZAOKR)
 • funkcje logiczne (JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD, LUB, ORAZ)
 • funkcje informacyjne (CZY.PUSTA, CZY.LICZBA, CZY.TEKST)
 • funkcje wyszukiwania i adresu (WYSZUKAJ.PIONOWO)
 • funkcje tekstowe (LEWY, PRAWY, DŁ, ZNAJDŹ)
 • funkcje statystyczne (LICZ.JEŻELI, CZĘSTOŚĆ, MAX, ŚREDNIA)
 • funkcje daty i czasu (DZIŚ, TERAZ, DNI.ROBOCZE)
 • zagnieżdżanie funkcji


Moduł VII Narzędzie „Tekst jako kolumny”

 
Moduł VIII Formatowanie warunkowe


Moduł IX Operacje na bazach danych

 • tworzenie tabeli bazodanowej
 • sortowanie
 • filtrowanie za pomocą narzędzia Filtruj
 • filtrowanie z użyciem obszaru warunków


Moduł X Suma częściowa


Moduł XI Tabele przestawne

 • tworzenie tabeli przestawnej
 • operacje na tabeli przestawnej (grupowanie, filtrowanie, sortowanie)
 • formatowanie tabeli przestawnej
 • tworzenie wykresu przestawnego


Moduł XII Import plików tekstowych

 • rozdzielanych separatorami
 • o stałej szerokości


Moduł XIII Ochrona danych za pomocą haseł

 • ochrona zawartości i formatu komórek
 • ochrona arkuszy
 • ochrona skoroszytów (przed otwarciem i przed zmianami)


Moduł XIV Konsolidacja tabel z kilku arkuszy

 • konsolidacja według pozycji
 • konsolidacja według kategorii


Moduł XV Tworzenie ciekawych wykresów


Moduł XVI Narzędzie Szukaj wyniku (rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą)


Moduł XVII Scenariusze

 • analiza danych typu "co-jeśli"
 • Menadżer scenariuszy
 • raport z podsumowaniem wszystkich scenariuszy
Termin

2019-05-29 - 2019-05-30
(Termin gwarantowany)

Miejsce

VEDIUS
ul. Kochanowskiego 28/1
Kraków

Cena

950 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 175 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 950 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane