Intensyfikowane działania ZUS, PIP oraz urzędów skarbowych powodują konieczność monitorowania ciągłych zmian i rozszerzania kompetencji, aby móc szybko i skutecznie reagować na nowe sytuacje w codziennej pracy. Celem szkolenia jest umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności w zakresie charakteryzującym się największą dynamiką w ostatnim okresie oraz największą problematyką w rozliczaniu wynagrodzeń.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • prezentacja multimedialna,
 • dyskusje,
 • ćwiczenia w obliczaniu wynagrodzeń.


Szkolenie polecamy dla:
Szkolenie dedykowane jest osobom, które w pracy zajmują się tematyką wynagrodzeń, zamierzają usystematyzować oraz poszerzyć swoją wiedzę o zmiany w przepisach dot. wynagrodzeń, nowe wykładnie, wyjaśnienia organów administracji publicznej oraz ciekawe orzeczenia sądowe.


 

MODUŁ I 
"Szczególne przypadki w ustalaniu wynagrodzeń i świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy."

I dzień

1. Świadczenia wypłacane pracownikom a zwolnienia składkowe i podatkowe – najnowsze interpretacje urzędowe.

 • Zmiany w wysokościach świadczeń zwolnionych z opodatkowania realizowanych z zfśs od 2018 roku.
 • Zmiany w zwolnieniach od podatku świadczeń wypłacanych ze środków pracodawcy od 2018 r.

2. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalenia podstawy oskładkowania i opodatkowania.
3. Ćwiczenia w ustalaniu kwoty do wypłaty świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń zwolnionych z opodatkowania lub oskładkowania.

 • Ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem pozapłacowym zwolnionym z oskładkowania ale podlegającym opodatkowaniu.
 • Ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem pozapłacowym zwolnionym z opodatkowania ale podlegającym oskładkowaniu.

4. Kwota wolna od podatku w 2018 roku.
5. Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu od 2018 r.
6. Ćwiczenia w ustalaniu wysokości wynagrodzenia.

 • Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.
 • Zwrot nadpłaconego wynagrodzenia i świadczenia nieopodatkowanego.


II dzień

1. Nowe zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od 2020 roku.

 • Zasady naliczania zaliczek.
 • Obowiązki płatników w tym zakresie.

2. Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń a orzeczenia sądowe i interpretacje instytucji publicznoprawnych.

 • Ustalania kwoty do wypłaty, gdy w jednym miesiącu występuje wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy.
 • Kwota wolna od podatku oraz koszty uzyskania przychodu a wypłata wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy.
 • Rozliczenie wynagrodzenia, gdy pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze.

3. Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe – wyrok NSA.
4. Zasady ustalania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop.
5. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

 • Sposób ustalania tzw. „normalnego” wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
 • Sposób ustalania dodatku za godziny nadliczbowe (miesięcznym i akordowym)
 • Zasady ustalania wysokości dodatków na koniec okresu rozliczeniowego

6. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz podstawy zaliczki na podatek dochodowy pracowników oddelegowanych.
7. Ćwiczenia w ustalaniu wysokości wynagrodzenia.

 

MODUŁ II
"Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych w 2019 r."

III dzień

1. Granice potrąceń i kwoty wolna od potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków z uwzględnieniem zmian:

 • w zakresie kwoty wolnej od potrąceń od zasiłków,
 • od 01.01.2019 r. w zakresie ustalania kwoty wolnej od potrąceń oraz wysokości tej kwoty.

2. Potrącenia obligatoryjne i fakultatywne z wynagrodzeń i zasiłków.
3. Wynagrodzenia i świadczenia zwolnione z dokonywania potrąceń.
4. Zbieg potrąceń obligatoryjnych i fakultatywnych z wynagrodzeń i zasiłków.
5. Zasady dokonania potrąceń w przypadku wypłaty w jednym miesiącu z wynagrodzenia i świadczenia chorobowego.
6. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.
7. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń.
8. Zmiany w dokonywaniu potrąceń z umów cywilnoprawnych od 2019 r.
9. Ćwiczenia w ustalaniu wynagrodzenia do wypłaty w miesiącu wystąpienia zbiegu potrąceń oraz wypłaty wynagrodzenia i zasiłku.

 

 

Termin

2019-06-24 - 2019-06-26

Miejsce

Hotel***Beethoven
ul. Ludwika Beethovena 7
Gdańsk

Cena

1980 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 28 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Kadry i płace dla zaawansowanych - wynagrodzenia w 2019 r.
2019-06-24 - 2019-06-26
ul. Ludwika Beethovena 7

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1980 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane