Szkolenia Kadr

Rozwój organizacji poprzez profesjonalne szkolenia kadr

Kadra pracownicza to fundamentalny czynnik kształtujący organizację. Zarządzanie kadrami ma na celu  doprowadzenie przedsiębiorstwa do sukcesu, a to wszystko dzięki zaangażowaniu i pracy zatrudnionych pracowników. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma szkoleniowa AVENHANSEN zna ścieżki prowadzące do sukcesu danej firmy, niezależnie od jej branży. Rozwój całej organizacji powinien opierać się na indywidualnym rozwoju poszczególnych jednostek, zaś najlepszą i najbardziej efektywną metodą rozwoju są odpowiednie szkolenia kadr.

 

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej, specjalizujemy się w szkoleniach kadr o bardzo zróżnicowanej tematyce, wśród których znajdują się: szkolenia dla kadrowców, szkolenia kadr kierowniczych, szkolenia dla kadry managerskiej, szkolenia dla kadry administracyjnej (pomocy społecznej, pup) oraz szkolenia kadr na potrzeby turystyki.

 

Dlaczego warto inwestować w szkolenia kadr?

W zasadzie najistotniejszym elementem rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji jest efektywny system szkoleń kadr. Element ten powinien stanowić jednocześnie bazowy składnik całego systemu kadrowego w firmie. Nowoczesne przedsiębiorstwa mają świadomość, że nakłady na ten cel przeznaczone są priorytetową inwestycją w kapitał ludzki.

Organizacje, które inwestują w szkolenia kadr mają szansę między innymi na:

  • Zwiększenie konkurencyjności na rynku
  • Wzrost potencjału pracowników, którzy chętnie podwyższają swoje umiejętności, kwalifikacje i stale zdobywają nową wiedzę
  • Wzrost efektywności pracy
  • Zwiększenie zdolności pracowników do dostosowywania się do nagłych zmian otoczenia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji

Do jakich grup kierowane są szkolenia kadr?

Organizowane przez AVENHANSEN profesjonalne szkolenia kadr dotyczyć mogą różnych grup, a mianowicie:

Szkolenia dla pracowników działów kadr

Istotne miejsce w naszej ofercie zajmują szkolenia dla działu kadr. To właśnie kadrowi mają największą styczność z pracownikami w danej firmie, dlatego na ich odpowiednie przygotowanie, zarówno pod względem wiedzy, jak i umiejętności osobistych należy zwrócić szczególną uwagę. W ramach szkoleń dla kadry hr proponujemy między innymi szkolenia „Nowoczesne narzędzia selekcji pracowników, czyli rekrutacja w poszukiwaniu talentów” oraz „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.

Szkolenia dla kadry kierowniczej

Filarem decyzyjnym każdego przedsiębiorstwa jest kadra zarządzająca – zapraszamy Państwa do skorzystania ze zróżnicowanych szkoleń dla kadr kierowniczych i zarządzających. Nasza oferta szkoleń kadry kierowniczej spełnia oczekiwania i potrzeby nawet najbardziej wymagających Klientów, a w niej znajdą Państwo przykładowo profesjonalne szkolenie „Strategiczne zarządzanie firmą (MR)”. Doskonałą opcją szkolenia kadry kierowniczej jest też specjalnie przez nas opracowana „Akademia Nowoczesnego Kierownika, czyli Super Lider”.

Szkolenia dla kadry menedżerskiej

Do współpracy szkoleniowej zachęcamy wszystkich menadżerów, którzy w każdej organizacji pełnią bardzo istotną rolę. Wymagania stawiane współczesnym menadżerom są coraz wyższe, dlatego tak ważny jest nieustanny rozwój osobisty i poszerzanie umiejętności poprzez udział w profesjonalnych szkoleniach dla kadry managerskiej.

Proponujemy Państwu doskonałe szkolenia z zakresu zarządzania, są to szkolenia kadry menedżerskiej, przygotowane specjalnie z myślą o tej grupie. W ofercie szkoleniowej AVENHANSEN menadżerowie mogą wybrać przykładowo następujące szkolenia: „Młody menadżer – jak stworzyć zwycięski zespół” oraz „Ocenianie i motywowanie pracowników – umiejętności menadżerskie”.

Szkolenia dla kadry administracyjnej

Szczególne miejsce w ofercie AVENHANSEN zajmują szkolenia kadry administracyjnej, obejmujące przede wszystkim specjalistyczne szkolenia z obszaru kadr i płac – wieloletnie doświadczenie w branży pokazało nam, że szkolenia dla kadry administracyjnej są bardzo potrzebne. Skupiamy swoją uwagę na szkoleniach dla kadr pomocy społecznej, szkoleniach dla kadry kierowniczej pup, szkoleniach dla kadry kierowniczej w administracji i innych.

Oto kilka wybranych propozycji z grupy szkoleń dla kadry administracyjnej:

Szkolenia kadr na potrzeby turystyki

Przygotowaliśmy dla Państwa również specjalną ofertę szkolenia kadr na potrzeby turystyki. Zapraszamy do podjęcia współpracy biura podróży, które chciałyby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku – proponujemy Państwu szkolenie „Skuteczna sprzedaż wycieczek w biurach podróży”.