Szkolenia dla branży stomatologicznej

 

 

Oferta warsztatów dla właścicieli i menedżerów centrów stomatologicznych
 

- czyli, jak wyjść na prostą w trudnych czasach kryzysu

 

 

 

 

 

Aktualizacja: 27.07.2020

Oferta zamkniętych warsztatów dla właścicieli i menedżerów centrów stomatologicznych 

Tytuł: „Jak zarządzać gabinetem stomatologicznym w dobie koronawirusa

 

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznej wiedzy na temat rozwiązań z zakresu efektywnego zarządzania gabinetem stomatologicznym prowadzących do optymalizacji działalności bieżącej i strategicznej oraz omówienie możliwości ich implementacji w obliczu sytuacji kryzysowych związanych z pandemią koronawirusa. Podniesienie i przeprofilowanie kompetencji zarządczych w nowej sytuacji, w jakiej znalazły się centra dentystyczne. 

Czas szkolenia: 3  h, od godz. 17.00 do 20.00

Proponowane terminy szkolenia: 7 sierpnia lub inne dni do uzgodnienia 

Organizacja szkolenia: Szkolenie on-line lub w uzgodnionej lokalizacji na terenie Krakowa

Cena: 190 zł brutto/osoba

Osoba prowadząca szkolenie: Dr Maciej Rogala  
   
Program szkolenia:

 1. Jak zarządzać wyzwaniami stojącymi przed gabinetami stomatologicznymi w dobie koronawirusa – przegląd interwencji dopasowanych do zaistniałych sytuacji  (zarządzanie antykryzysowe i zarządzanie zmianą)
 2. Jak zmieniło się otoczenie i trendy i zdeterminowało to zmianę w podejściu do klienta czyli co musimy wiedzieć, żeby przyciągnąć klienta i zatrzymać go na dłużej
 3. Kontrola strategiczna w gabinecie stomatologicznym – czym jest,  jak ją  wdrażać i jakie płyną  z tego korzyści
 4. Przedefiniowanie funkcji menedżerskich w czasach kryzysu – jak rozmawiać z zespołem i jak motywować współpracowników w dobie koronawirusa 
 5. Nowe strategie na nowe czasy – dawne plany i sposoby działania uległy zmianie czyli jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości i stworzyć innowacyjne rozwiązania dostosowane do ograniczeń wynikających z pandemii

Korzyści ze szkolenia:

 1. Zdobycie lub pogłębienie analitycznej wiedzy w zakresie czynników wewnątrz i na zewnątrz centrum medycznego, które mogą sprzyjać rozwojowi, jak i go osłabiać.
 2. Pokazanie dlaczego tak ważna jest kontrola strategiczna na każdym etapie wprowadzania nowej usługi czy planu rozwojowego. 
 3. Stworzenie wspólnych rozwiązań komunikacyjnych, jakie może zastosować cała grupa w odniesieniu do populacji miasta Krakowa – potencjalnych pacjentów. 
 4. Nabycie nowego podejścia do funkcji właścicielskiej i menedżerskiej w dobie koronawirusa 
 5. Pokazanie jak można wdrożyć nowy paradygmat myślenia i działania strategicznego w sytuacji kryzysu wywołanego pandemią, które z jednej strony będzie prowadzić do optymalizacji kosztowej a z drugiej do wzrostu przychodów.
   

 

Aktualizacja: 30.06.2020

Plan pierwszego szkolenia - dla wszystkich, do 3 godzin, zarysowujący plan działań i dążeń do polepszenia kondycji ekonomicznej gabinetów stomatologicznych:

 1. Analiza przyczynowo-skutkowa najważniejszych wyzwań i dobranie do nich maksymalnie zoptymalizowanych środków zaradczych w oparciu o zasady i dobre praktyki w zakresie zarządzania zmianą, zarządzania antykryzysowego i zarządzania ryzykiem
 2. Dlaczego ważna jest kontrola strategiczna na każdym etapie działalności 
 3. Analiza otoczenia i trendów - zmiana podejścia do klienta
 4. Przedefiniowanie funkcji menedżerskich w czasach kryzysu 
 5. Nowe strategie na nowe czasy 
   

Korzyści z pierwszego szkolenia:

 1. Zdobycie lub pogłębienie analitycznej wiedzy w zakresie czynników wewnątrz i na zewnątrz centrum medycznego, które mogą sprzyjać rozwojowi, jak i go osłabiać.
 2. Pokazanie dlaczego tak ważna jest kontrola strategiczna na każdym etapie wprowadzania nowej usługi czy planu rozwojowego.
 3. Wspólna dyskusja nad rozwiązaniami komunikacyjnymi, jakie może zastosować cała grupa w odniesieniu do populacji miasta Krakowa - potencjalnych pacjentów.
 4. Pokazanie nowego paradygmatu myślenia i działania strategicznego w sytuacji kryzysu wywołanego pandemią, które z jednej strony będzie prowadzić do optymalizacji kosztowej a z drugiej do wzrostu przychodów

 

Dlaczego AVENHANSEN:

 • Pokazujemy jak analizować sytuacje kryzysowe i wyciągać z nich wnioski
 • Pomagamy we wdrażaniu technik zarządzania antykryzysowego
 • Rozumiemy procesy związane z działalnością bieżącą i strategiczną organizacji
 • Znamy specyfikę rynku usług stomatologicznych i na bieżąco identyfikujemy zmiany rządzące zjawiskami i trendami w otoczeniu konkurencyjnym i systemowym
 • Wiemy, co warto i należy zrobić aby utrzymać dotychczasową pozycję placówki stomatologicznej lub skutecznie ją rozwinąć
 • Pomagamy rosnąć jednostkom leczniczym pomimo silnej konkurencji w sektorze stomatologii

 

W jakim zakresie jesteśmy w stanie Państwa wesprzeć, wzmocnić i rozwinąć: 

 • Czas pandemii koronawirusa spowodował niespotykane dotąd zawirowania i zagrożenia dla całej branży medycznej, w tym centrów stomatologicznych. W sytuacji poważnego ryzyka biznesowego, w jakim znalazły się gabinety dentystyczne, niezbędne jest zarządzanie antykryzysowe, wzmożony controlling bieżący i strategiczny oraz opracowanie nowych rozwiązań rozwojowych
 • Dotychczasowe plany uległy przedawnieniu, dotychczasowe sposoby myślenia i działania muszą ulec zmianie. Stąd zarządzanie zmianą w sytuacji nadal trwającej pandemii jest obecnie jednym z najgorętszych tematów w całym sektorze ochrony zdrowia
 • W obliczu tej sytuacji jedną ze strategii może być racjonalizacja kosztów ale z drugiej wymusza ona nowe podejście i idące za tym działania, w jaki sposób zwiększyć przychody oraz przyciągnąć do siebie klienta. Na te problemy możemy znaleźć odpowiedzi razem

 

Co proponujemy i jak działamy:

 • Zamknięte warsztaty dla właścicieli i menadżerów gabinetów stomatologicznych, które mogą być dobrą okazję do tego, aby wspólnie poddać analizie najważniejsze wyzwania i dobrać do nich maksymalnie zoptymalizowane środki zaradcze
 • Proponowany obszar warsztatów to:
  • rola kontroli strategicznej
  • zarządzanie zmianą
  • zarządzenie ryzykiem
  • analiza otoczenia i trendów
  • przedefiniowanie w podejściu do pacjenta oraz rozwiązań strategicznych,  a także do funkcji menedżerskich w czasach kryzysu 

 

Etapy działania w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej gabinetów stomatologicznych:

 1. Spotkanie 26.06.2020 o godzinie 20:00 w celu zaprezentowania firmy AVENHANSEN i możliwości, jakie oferujemy w celu polepszenia sytuacji gabinetów stomatologicznych
  Obecność:
  Maciej Firlit - Prezes Zarządu AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Dr Maciej Rogala - Trener AVENHANSEN

  Czas prezentacji: ok. 20 minut
   
 2. Wstępne szkolenie dla wszystkich właścicieli gabinetów stomatologicznych, zainteresowanych polepszeniem swojej sytuacji ekonomicznej, dające obraz sytuacji i możliwości w konkretnych obszarach. Nakreślenie problemów i możliwości ich rozwiązania, mając wiedzę na temat funkcjonowania branży dentystycznej, jako całości.

  Czas szkolenia: 2,5-3 godziny, koszt: 190 zł od osoby
   
 3. Szkolenia indywidualne dla właścicieli / menadżerów / personelu gabinetów stomatologicznych, uwzględniające indywidualne potrzeby każdego z nich. Podczas szkolenia rozwiązanie nurtujących problemów, konkretne propozycje i przykłady rozwiązywania każdego z nich. Ćwiczenia i praktyczne rozwiązania.
  Szkolenia poprzedzone badaniem potrzeb każdego z gabinetów i określeniem indywidualnego zakresu działań.

  Czas praktycznego szkolenia: indywidualnie ustalony i dostosowany do potrzeb - minimum 2 dni. Cena szkolenia określona indywidualnie, w zależności od zakresu działań, wielkości grupy i czasu szkolenia. Orientacyjny koszt to 750 zł od osoby za 1 dzień szkoleniowy (minimalna cena za 1 dzień szkoleniowy = 2.500,00).

 

 

Nasz ekspert:

 

Dr Maciej Rogala - praktyk i ekspert rynku medycznego

 

Wyznaje zasadę, że każdą placówkę stomatologiczną można wyróżnić na rynku w oparciu o jakąś unikalną cechę - w trakcie szkoleń i projektów doradczych pomaga znaleźć tę wartość, odpowiednio ją wyeksponować i sprzedać na rynku usług zdrowotnych.

Od wielu lat prowadzi specjalistyczne szkolenia i warsztaty połączone z doradztwem biznesowym dla lekarzy i lekarzy-dentystów - właścicieli, kadry kierowniczej i pracowników podmiotów leczniczych o profilu stomatologicznym.
Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i doradcze zdobyte na rynku usług medycznych w jednostkach podstawowej oraz specjalistycznej - ambulatoryjnej i szpitalnej - opieki zdrowotnej oraz w wielu polskich i międzynarodowych projektach szkoleniowych, badawczych i biznesowych.

Na co dzień pracuje w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie. Pełni funkcję wykładowcy Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Współpracuje w ramach wspólnych projektów naukowych i badań klinicznych z I Kliniką Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii Wydziału Lekarskiego UJ CM działających na bazie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Prowadzi zajęcia na studia podyplomowych oraz studiach MBA w zakresie zarządzania ochrony zdrowia zarówno na uczelniach krakowskich, jak i warszawskich.


 

 


Zapraszamy do kontaktu - pomagamy w problemach - dla nas to wyzwania / zadania do rozwiązania:

Beata Dyjak | AVENHANSEN szkolenia

 

Beata Dyjak

Manager ds. Organizacji Szkoleń

515 212 449

12 399 41 90

bdyjak@avenhansen.pl