Szkolenia dla branży górniczej

 

Szkolenie: Prawne aspekty wykonywania czynności w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych
 

Katowice | 30.10.2017 Warszawa | 13.11.2017 Kraków | 15.12.2017

 

Przygotuj się do egzaminu o stwierdzenie kwalifikacji górniczych!

Zasadniczym etapem procedury stwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zakresie geologii i górnictwa jest weryfikacja wiedzy kandydatów. Zakres egzaminu, będącego sformalizowanym trybem sprawdzenia wiedzy niezbędnej do wykonywania czynności zawodowych, określony został przepisami ustawy prawo geologiczne i górnicze.

W przypadku kwalifikacji geologicznych sprawdzeniu podlega znajomość przepisów z zakresu wybranych dziedzinach oraz praktyczne zastosowanie wiedzy zawodowej. Zakres wymaganej znajomości przepisów determinowany jest kategorią stwierdzanych kwalifikacji, przy czym od wszystkich kandydatów wymagana jest znajomość prawa geologicznego i górniczego.

 

Z nami zdawanie egzaminu to przyjemność!

W prosty i rzetelny sposób przedstawimy najważniejsze zagadnienia, które są przedmiotem egzaminu państwowego w ramach postępowania o stwierdzenie kwalifikacji. Usystematyzujemy wiedzę, którą już posiadasz i zwrócimy uwagę na te kwestie, które wymagają jeszcze uzupełnienia.

Szkolenie prowadzi radca prawny, którego doświadczenie obejmuje udział
w postępowaniu o stwierdzenie kwalifikacji w Okręgowym Urzędzie Górniczym.