Regulamin konferencji

Regulamin udziału w konferencji organizowanej przez firmę AVENHANSEN Sp. z o.o.

  1. W konferencji może uczestniczyć osoba, która zgłosi się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub pobranego ze strony określonej konferencji i prześle go do biura firmy faksem/mailem.
  2. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego przedstawiciel firmy AVENHANSEN najszybciej, jak to możliwe ale nie później niż w ciągu 2 dni roboczych skontaktuje się z osobą podaną w formularzu jako „osoba kontaktowa” w celu potwierdzenia zgłoszenia i wpisania na listę uczestników szkolenia.
  3. Konferencje odbywają się w miastach oraz hotelach wskazanych na stronie Organizatora.
  4. Cena konferencji podana w formularzu jest w wartości netto, do której należy dodać obowiązujący podatek VAT.
  5. Opłaty za udział w konferencji należy dokonać w całości najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem realizacji.
  6. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji może nastąpić do 7 dni przed dniem rozpoczęcia konferencji, do godziny 10:00. W przypadku późniejszej rezygnacji, Organizator ma prawo obciążyć Zgłaszającego 50% opłaty konferencyjnej.
  7. Firma AVENHANSEN zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji do 7 dni przed planowanym terminem realizacji, w przypadku nie zebrania się odpowiednio licznej grupy. W takim przypadku wpłacone pieniądze zostają w całości zwrócone (do 21 dni od podjęcia decyzji o zwrocie) lub osoba zgłoszona na konferencję zostaje przepisana na kolejny termin.
  8. Wysyłając formularz zgłoszenia na konferencję, Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9, 30-053 Kraków, w celach związanych z realizacją zamówienia. Jednocześnie oświadcza, iż wie o tym, że przysługuje mu prawo wglądu i możliwość poprawienia oraz kasowania jego danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wyraża również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.
  9. Wszelkie uwagi i niejasności prosimy zgłaszać zaraz po ich wystąpieniu, nie czekając na zakończenie konferencji.
  10. Regulamin reklamacji - [zobacz ►]

 

Informujemy, że firma szkoleniowa AVENHANSEN Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań dla zapewnienia jak najwyższej jakości oferowanych konferencji. Dotyczy to zarówno Trenerów, programów, materiałów konferencyjnych, sposobów prowadzenia zajęć, jak i miejsca konferencji czy wyżywienia. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i uwagi mogące sprawić aby organizowane przez naszą Firmę konferencje były zawsze na najwyższym poziomie.

 

Dane firmy:

AVENHANSEN® Sp. z o.o.
30-053 Kraków
ul. Kronikarza Galla 4, lokal 9
NIP 677-22-95-062
REGON 120496904

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000283988


Z uszanowaniem
Prezes Zarządu
Maciej Firlit