Referencje od Administracji Publicznej

Administracja Publiczna

Szkolenia organizowane dla Administracji Publicznej stanowią istotną pozycję w ofercie AVENHANSEN.

Możemy pochwalić się wieloma zrealizowanymi szkoleniami. Wiele ministerstw, urzędów i organizacji samorządowych zostało już przez nas przeszkolonych.

 

Wiele z nich szkolimy po kilka razy, gdyż wracają do nas zadowoleni z usług, które oferujemy, naszej fachowości, otwartości, uprzejmości i zaangażowania.


Przedstawiamy listę przeszkolonych przez nas instytucji.

 

Pełna lista przeszkolonych przez nas firm i instytucji znajduje się tu »

 

 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwo Skarbu Państwa
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Środowiska

 

 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

 • Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • Małopolski Urząd Wojewódzki
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki

 

 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

 

 • Urząd Miasta Kielce
 • Urząd Miasta Krakowa 
 • Urząd Miejski w Bielsku - Białej
 • Urząd Miejski w Grudziądzu
 • Urząd Miasta Poznania
 • Urząd Miejski w Gliwicach
 • Urząd Miejski w Radomiu
 • Urząd Miejski w Zawierciu
 • Urząd Miejski w Brzesku

 

 • Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
 • Starostwo Powiatowe w Bochni
 • Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
 • Starostwo Powiatowe we Wrześni

 

 • Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu
 • Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku
 • Urząd Pracy M. St. Warszawy
 • Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

 

 • Izba Celna w Gdyni
 • Izba Celna w Krakowie
 • Izba Celna w Opolu

 

 • Jednostka Wojskowa nr 1155
 • Jednostka Wojskowa nr 3811
 • Jednostka Wojskowa nr 5286

 

 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
 • Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

 

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

 

 • Instytut Ochrony Środowiska- Państwowy Instytut Badawczy
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu
 • Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

 

 • Główny Urząd Statystyczny

 

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

 

 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Wyższy Urząd Górniczy
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Inspekcja Transportu

 

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Płocki Ośrodek Kultury

 

 • Polski Instytut Dyplomacji

 

 • Nadleśnictwo Staszów
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

 

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

 

 • Szpital Uniwersytecki Nr 1. im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

 

 

 

Do zapoznania się z pełna listą Klientów, którzy nam zaufali zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.szkolenia.avenhansen.pl/klienci.html

 

Zapraszamy również do zapoznania się z treścią wystawionych nam referencji:

www.szkolenia.avenhansen.pl/referencje.html

 

Ofertę szkoleń otwartych skierowanych do Administracji Publicznej znajdą Państwo tu:

www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/szkolenia-dla-administracji