Więcej niż szkolenie

Dajemy możliwości zarządzania własnym rozwojem zawodowym i kompetencyjnym.

 

Wybitni specjaliści AVENHANSEN, pomagają w doborze najlepszych dróg rozwoju zawodowego, otwierają możliwości doboru najlepszych narządzi i pomagają, podpowiadając kierunki najlepszych rozwiązan.

 

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie bo tylko takie podejście sprawia, że możemy dopasować do każdego najlepsze rozwiązania.

 

     
    AUDYT / PROGRAM DORADCZY
     

    COACHING
     

    ZMIANY W OBSZARZE ZASOBÓW LUDZKICH

    PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

 

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań z powyższego zakresu, prosimy o kontakt:

Aleksandra Pomykaj  

Ze względu na dużą liczbę wariantowych opcji organizacji audytów, szkoleń i coachingów oraz możliwości układania współpracy,
uprzejmie p r o s i m y   o   b e z p o ś r e d n i   k o n t a k t .

 

Prowadząca projekty: Anna Korchowiec

Manager ds. Sprzedaży Szkoleń

Tel. kontaktowy: +48 533 305 541
Mail: akorchowiec@avenhansen.pl