Projekt: Praktyczne zarządzanie firmą

Praktyczne zarządzanie firmą

 

dla najwyższej kadry menedżerskiej!

 

 

    Kierujemy do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do właścicieli oraz kadry zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw. Chcielibyśmy ułatwić Państwu dostęp do rzetelnej i poszukiwanej wiedzy z zakresu zarządzania, która jest niezbędna do skutecznego prowadzenia biznesu w warunkach globalnej standaryzacji procesów gospodarczych, rosnącej konkurencji oraz nasilających się zjawisk kryzysowych. Głównym celem oferowanego programu „Praktyczne zarządzanie firmą” jest dostarczenie w zwięzłej formule edukacyjnej pakietu podstawowej, praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych dla każdego menedżera, który w sposób profesjonalny chciałby kierować firmą.
 
Badania prowadzone w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) jednoznacznie wskazują, że największe bariery w procesach adaptacyjnych, modernizacyjnych i rozwojowych firm tego sektora powstają w efekcie deficytów wiedzy w zakresie skutecznego prowadzenia biznesu. Są to w szczególności deficyty dotyczące analiz biznesowych, strategicznego planowania rozwoju, zarządzania finansami, wprowadzania na rynek nowych produktów, zarządzania projektami, modelowania procesów i procedur, rozwoju organizacji, zarządzania restrukturyzacją, rozwijania kompetencji menedżerskich, a także zarządzania kapitałem ludzkim, samokształcenia, wewnętrznej komunikacji, posługiwania się językami obcymi oraz wykorzystania technologii IT i nowoczesnych technologii komunikacyjnych.
 
Raport z badań ankietowych sektora MŚP
     

 
Tomasz Domański  

Trener: Tomasz Domański

Doświadczony ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer, konsultant, wykładowca, wieloletni doradca prezesa zarządu PTC (T-Mobile) i prezesa NBP. Ukończył studia MBA w dziedzinie marketingu oraz zarządzania systemami informacyjnymi w Nowym Jorku.

     
 

Ze względu na dużą liczbę wariantowych opcji organizacji szkoleń i możliwości układania współpracy, uprzejmie p r o s i m y o b e z p o ś r e d n i k o n t a k t .

 

Prowadząca projekt: Aleksandra Pomykaj

Manager ds. Organizacji Szkoleń

Tel. kontaktowy: +48 515 212 448
Mail: apomykaj@avenhansen.pl