Ochrona danych osobowych

Wysyłając formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte, Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9, 30-053 Kraków, w celach związanych z realizacją zamówionego szkolenia. Jednocześnie oświadcza, iż wie o tym, że przysługuje mu prawo wglądu i możliwość poprawienia oraz kasowania jego danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wyraża również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.