Forum dla Urzędników | 2015-10-15

 

Zapraszamy na szkolenie otwarte:

 

Nowe zasady przeprowadzania ocen w służbie cywilnej