Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współudziale firmy
AVENHANSEN Sp. z o.o. zorganizowało warsztaty menedżerskie z zarządzania.

2016-10-13

WSPIERAMY inicjatywę studentów Uniwersytetu Ekonomicznego „Manage-In 2008"

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współudziale firmy
AVENHANSEN Sp. z o.o. zorganizowało warsztaty menedżerskie z zarządzania.

Misją szkolenia „Manage-In” jest wykształcenie pełnowartościowej kadry liderów, osób, które w przyszłości będą zajmować stanowiska kierownicze w strukturach zarówno gospodarczych, jak i administracyjnych.

Nabyte umiejętności będą doskonałym uzupełnieniem wiedzy zdobywanej podczas studiów i pozwolą studentom spełnić oczekiwania przyszłych pracodawców. Cieszy nas możliwość współudziału w projektach mających na celu podnoszenie kwalifikacji młodych ludzi!

KONTAKT DLA PRASY

Maja Dąbrowska

Specjalista ds. Komunikacji Internetowej