Pragnę bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie firmy AVENHANSEN w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

2016-10-13

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Pragnę bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie firmy AVENHANSEN w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

W ramach projektu Małopolskie Studencie Forum Business Centre Club zorganizowało 16 wydarzeń: seminariów, warsztatów i wykładów. Projekt okazał się dużym sukcesem, sądząc po liczbie uczestników i ich opiniach nt. bardzo wysokiego poziomu merytoryki całego projektu. Przeszkoliliśmy ok. 600 osób.

Takiego rezultatu nie uzyskalibyśmy bez pomocy życzliwych ludzi, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą podzielili się z tymi młodymi i pragnącymi rozwoju umysłami. Stąd osobiście - jako koordynator projektu - oraz w imieniu mojej Organizacji, jeszcze raz serdecznie dziękuję za wkład w zainspirowanie i zmotywowanie uczestników do pojęcia działań na rzecz ich zawodowej przyszłości.

Z wyrazami szacunku,

Anna Bratek

Małopolskie Studenckie Forum

Business Centre Club

KONTAKT DLA PRASY

Maja Dąbrowska

Specjalista ds. Komunikacji Internetowej