Ogólnopolskie Forum dla Specjalistów i Kierowników Działów Kadr
i Szkoleń Administracji Publicznej

2016-10-13

Konferencja własna AVENHANSEN.

Ogólnopolskie Forum dla Specjalistów i Kierowników Działów Kadr
i Szkoleń Administracji Publicznej

Jak profesjonalnie budować ścieżki rozwoju zawodowego
w Urzędzie

KONTAKT DLA PRASY

Maja Dąbrowska

Specjalista ds. Komunikacji Internetowej