COACHING

 

Coaching w standardzie
International Coaching Community (ICC)

 

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmacnianie oraz wspieranie Klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, w oparciu o jego własne odkrycia, wnioski i zasoby.

Z Coachingu korzystają osoby, które:

 • Chcą podwyższyć jakość i skuteczność tego co robią.
 • Chcą robić lepiej to, z czym sobie nie radzą.
 • Chcą przejąć odpowiedzialność za własne życie i podnieść jego jakość.
 • Chcą mieć większe poczucie sprawstwa i samoświadomości.
 • Stoją przed trudnymi  wyborami.
 • Chcą zmiany, a nie wiedzą od czego rozpocząć.

Coaching pomaga pojedynczym osobom i organizacjom w zwiększeniu tempa rozwoju i efektywności działania. Proces coachingowy budowany jest indywidualnie i obejmuje różne poziomy:

 

1. Poziom organizacyjny:

 • Właściciel – mentalność i charyzma właściciela wpływa na zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników.
 • Kształtowaniu strategii budowania zespołów i zarządzania zespołami.
 • Zwiększaniu efektywności w zadaniach specjalistów i realizowaniu misji firmy.

2. Poziom zarządu:

 • Tworzenie strategii rozwoju firmy na najbliższe lata.
 • Definiowanie kompetencji potrzebnych do realizacji misji firmy.

 

Korzyści z coachingu dla Klienta:

 • Wzrost efektywności i skuteczności
 • Wzrost profesjonalizmu
 • Więcej satysfakcji i radości
 • Szybki rozwój posiadanych zasobów
 • Zwiększa się liczba możliwości
 • Zwiększenie pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa

 

Korzyści z coachingu dla organizacji:

 • Wysoka skuteczność – Zwiększa się efektywność pracy poprzez bardzo precyzyjne działania z zindywidualizowaniem potrzeb
 • Motywacja – indywidualny tryb pracy nie tylko przyśpiesza pojawienie się oczekiwanych efektów i wzmacnia motywację konkretnego pracownika. Dodatkowo wpływa motywująco na zespół, którego częścią jest pracownik
 • Wzmocnienie –  proces coachingowy wzmacnia konkretną osobę, jednocześnie powoduje wzmocnienie tego pionu w organizacji, w którym ta osoba realizuje zadania
 • Rozwój – promowanie zmian w organizacji przez osoby strategicznie ważne i opiniotwórcze na różnych poziomach zarządzania poprzez ich nowatorskie działania i modelowanie postaw.
 • Oszczędność czasu – Coach dojeżdża do Klienta. Standardowo sesja trwa 90 min i odbywa się raz w miesiącu. Nie zakłóca to realizacji zadań Klienta.

 

Coaching prowadzi certyfikowany trener Marzena Szczepanik

 


Więcej informacji na temat programu udzieli Państwu:

 

Aleksandra Pomykaj  

Aleksandra Pomykaj

 

Manager ds. Organizacji Szkoleń
apomykaj@avenhansen.pl
515 212 448
12 399 43 23


Zapraszamy do świata AVENHANSEN - ten świat, to szkolenia biznesowe - takie, jakich potrzebujecie. To nauka w przyjaznej atmosferze i radość z wykonywanej pracy.