AVENHANSEN LANGUAGE SERVICES

AVENHANSEN®

LANGUAGE SERVICES

 

JĘZYK - KOMUNIKACJA - EFEKT

 

 

SIĘGNIJ Z NAMI PO SWÓJ SUKCES

 

Profesjonalne szkolenia językowe oraz rekrutacyjne audyty językowe

 

 

Serdecznie zapraszam!

You are cordially invited!

Sie sind herzlich eingeladen!

Siete cordialmente invitati!

Usted está cordialmente invitado!

Vous êtes cordialement invités!

Приглашаем Вас!

Szeretettel várunk!

 

 

   

Kim jesteśmy

AVENHANSEN LANGUAGE SERVICES to jeden z segmentów działalności naszej firmy oferujący szkolenia, treningi i audyty językowe dla firm i ich pracowników na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. Na rynku wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń, rozbudowane portfolio klientów, innowacyjne metody nauczania, efektywność w realizacji celów Klienta. Nasze szkolenia oparte są o szczegółową analizę potrzeb i oczekiwań Klienta. Oferujemy szkolenia ogólne i specjalistyczne. Nasza kadra dydaktyczna to stały zespół wysoko wykwalifikowanych lektorów-trenerów polskich i zagranicznych (native speakers), posiadających uprawnienia do nauczania języków obcych oraz doświadczenie w zakresie nauczania języków specjalistycznych. Dodatkowo współpracują z nami lektorzy tzw. freelance, dołączający do naszego zespołu celem realizacji poszczególnych zadań w większych projektach szkoleniowych.

 

Profesjonalnie i efektywnie

Głównym obszarem działalności  jest dostarczanie optymalnych rozwiązań wspierających naukę języków obcych dla Klientów korporacyjnych  oraz obsługa językowo-komunikacyjna w obszarze działań biznesowych, prawniczych, technicznych i wielu innych dziedzin specjalistycznych. Chcemy ułatwiać funkcjonowanie firmom i członkom organizacji we wszystkich aspektach KOMUNIKOWANIA w językach obcych.

 

Zakres świadczonych usług

 • kursy językowe oraz szkolenia w języku obcym – kompleksowa organizacja szkoleń językowych obejmująca:
 • testy kwalifikacyjne i analizę potrzeb językowych Słuchaczy, w celu opracowania indywidualnego programu nauczania dla poszczególnych Słuchaczyprowadzenie szkoleń
 • monitorowanie procesu nauczania
 • nadzór organizacyjny i metodyczny
 • badanie poziomu satysfakcji Słuchaczy.
 • kursy języka polskiego dla obcokrajowców – nauka języka polskiego dla kadry zarządzającej i specjalistów z zagranicy pracujących w Polsce. Kursy połączone są ze specjalnymi zajęciami, pozwalającymi obcokrajowcom lepiej poznać kulturę i zwyczaje panujące w Polsce.
 • audyt rekrutacyjny - weryfikacja i ewaluacja umiejętności komunikacji w języku obcym kandydatów rekrutowanych na wszelkie stanowiska, dokonywany na zlecenie Firm – Klientów.
 • śniadania i lunche biznesowe – na życzenie naszych Klientów organizujemy lunche i śniadania biznesowe, podczas których słuchacze, w miłych i mniej formalnych okolicznościach, mogą porozmawiać ze sobą w języku obcym. Podczas spotkań omawiane są interesujące daną grupę tematy. Na prośbę Klienta w spotkaniach mogą również uczestniczyć eksperci z wybranych dziedzin.
 • tłumaczenia – zwykłe i przysięgłe, ogólne i specjalistyczne, pisemne i symultaniczne
 • szkolenia typu „language pack”– organizujemy szkolenia wyjazdowe (weekendowe lub kilkudniowe) łączące integrację z nauką języka obcego, jak również coaching umiejętności miękkich w połączeniu z językiem obcym.

 

Jak uczymy

Główne sposoby uczenia:

➢     maksymalizacja bodźców do efektywnej komunikacji

➢     wsparcie w przełamaniu bariery komunikacyjnej

➢     maksymalizacja wykorzystania czasu zajęć na skuteczne komunikowanie się

➢     wyznaczanie osiągalnych celów i ich operacjonalizacja

➢     dryl językowy tam gdzie jest niezbędny

➢     elementy grywalizacji czyli budowanie motywacji do nauki poprzez rywalizację w grze językowej i przenoszenie tych schematów do komunikacji werbalnej

 

Nasi lektorzy prowadzą  zajęcia w taki sposób, że:


SŁUCHACZ:

➢     komunikuje się i wymienia swoimi poglądami z lektorem,

➢     ma wpływ na dobór tematów do rozmów, co aktywuje

➢     otrzymuje możliwość uaktywnienia poprzez interaktywne ćwiczenia i dyskusje (platforma e-learningowa)

➢     realizuje w trakcie zajęć swoje aktualne potrzeby i cele.

LEKTOR:

➢     motywuje i wspiera słuchacza w realizacji wyznaczonych celów,

➢     dba o to, aby słuchacz miał jak najwięcej okazji do zaprezentowania swoich opinii i poglądów,

➢     wzmacnia poczucie pewności siebie słuchacza,

➢     systematycznie monitoruje postępy słuchacza.

 

 

W procesie nauczania wykorzystywane są następujące metody i sposoby nauczania:

 • TASK BASED LEARNING – metoda oparta na podejściu komunikatywnym i praktycznym wykorzystaniu nabytej wiedzy i umijętności. Jej celem jest opanowanie i doskonalenie umiejętności sprawnego porozumiewania się w języku obcym oraz nauka poprzez praktykę, na zasadzie jak najmniejszego stopnia zaangażowania kognitywnego w procesie dydaktycznym, który w naszym podejściu staje się nie nauką, a raczej akwizycją języka docelowego. Takie podejście zbliża proces dydaktyczny do naturalnych procesów poznawania języka upodabniając je do poznawania języka ojczystego. Interaktywny charakter nauczania zapewnia łatwość komunikacji w języku obcym już od początkowych etapów nauki. W procesie nauczania uwzględniane są indywidualne cechy i preferencje słuchacza, zawsze jednak w oparciu o coaching językowy prowadzony przez lektora - trenera. Uczymy również, jak pracować bez nadzoru lektora i jak wykorzystywać zdobyte umiejętności w nowych sytuacjach. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku docelowym.

 

 • Blended Learning – połączenie tradycyjnych zajęć z lektorem z samodzielną pracą słuchacza w domu, za pomocą językowej platformy edukacyjnej. Ćwiczenia umieszczone na platformie pomagają opanować gramatykę i słownictwo oraz rozwijają umiejętności słuchania i czytania. Pomagają również utrwalić język funkcjonalny. W tym systemie pracy platforma zastępuje klasyczną pracę domową i stanowi podstawę do zajęć z lektorem. Bardzo ważna jest tu korelacja treści nauczania na zajęciach z zawartością programu na platformie.
  Dzięki platformie uczeń utrwala i weryfikuje zdobytą przez siebie wiedzę. Platforma umożliwia także realizację grupowych projektów edukacyjnych w ramach szkoleń.

 

 • Kursy online – regularne zajęcia grupowe z lektorem realizowane za pośrednictwem Internetu, co umożliwia słuchaczowi naukę w dowolnym miejscu – jedyny warunek to dostęp do internetu. W czasie zajęć słuchacze widzą i słyszą lektora oraz pozostałych uczestników kursu. Dużym atutem jest fakt, że zajęcia są nagrywane, dzięki czemu istnieje możliwość dodatkowego powtórzenia materiału z zajęć. Ponadto słuchacze mają również zajęcia indywidualne, które są realizowane pod kontrolą lektora na specjalnie przygotowanej platformie.

 

Kadra dydaktyczna

Aby zapewnić wysoką jakość usług, zdecydowaliśmy się na stworzenie stałej kadry współpracującej. [Profile lektorek, lektorów można obejrzeć (w zakładce…).]

Stawiamy na rozwój naszego zespołu, który cechuje:

●     Profesjonalizm,  doświadczenie w wąskich dziedzinach specjalizacji lingwistycznej, wykształcenie, punktualność,

●     Bezpośredniość w kontakcie, elastyczność w odniesieniu do potrzeb,

●     Wysoka kultura osobista,

●     Rozwijanie zaufania i współpraca z lektorem w osiąganiu zamierzonych celów,

●     Pasja i entuzjazm.

 

Nasza kadra nauczycielska dzieli się na:

 

 

 • Nauczyciele zagraniczni:

   • wykształcenie wyższe

   • dyplomy potwierdzające kwalifikacje do nauczania języka obcego (CELTA, TEFL, DELTA, TESOL lub inne – dyplomy przyznawane lektorom przez międzynarodowe instytucje certyfikujące takie jak np. British Council, potwierdzające kwalifikacje dydaktyczne i językowe)

   • doświadczenie w zakresie szkoleń z języka obcego specjalistycznego

 • Nauczyciele polscy:

   • absolwenci kierunków filologicznych posiadających stopień magistra lub licencjata uzupełnionych o wiedzę z zakresu dziedzin specjalistycznych

   • przygotowanie pedagogiczne

   • doświadczenie w zakresie szkoleń dla biznesu z języka obcego ogólnego oraz specjalistycznego (słownictwo branżowe)

 

Etapy szkolenia

Każde nasze szkolenie językowe składa się z kilkunastu starannie opracowanych etapów, których celem jest zapewnienie naszym Klientom pełnego komfortu nauki i realizację zamierzonych efektów. Standardowy przebieg szkolenia językowego zawiera następujące etapy:

 • szczegółowa analiza konkretnych potrzeb językowych firmy,
 • przeprowadzenie dwukomponentowych testów poziomujących (test ustny i pisemny),
 • zakwalifikowanie uczestników do grup o jak najbardziej zbliżonych kompetencjach językowych (zgodnie z obowiązującymi poziomami w skali Rady Europy),
 • opracowanie programu nauczania dopasowanego do potrzeb i możliwości poszczególnych grup z uwzględnieniem oczekiwań Klienta,
 • wyznaczenie lektorów i sporządzenie grafiku zajęć,
 • wyznaczenie reprezentanta AVENHANSEN LANGUAGE SERVICES odpowiedzialnego za kontakty z Państwa Firmą,
 • regularne monitorowanie przebiegu i efektów procesu nauczania,
 • stała opieka metodyczna oraz kontrola jakości prowadzonych zajęć w oparciu o nowoczesne metody nadzoru dydaktycznego realizowana przez doświadczonych metodyków AVENHANSEN LANGUAGE SERVICES,
 • przeprowadzanie testów weryfikujących postępy Słuchaczy,
 • badanie poziomu satysfakcji Słuchaczy z prowadzonych szkoleń,
 • opracowanie końcowych raportów (frekwencja, postępy, wyniki testów),

 

 

 

Przedstawiony powyżej system organizacji szkoleń został wypracowany i sprawdzony w toku współpracy z naszymi Klientami. Jego poszczególne etapy mogą być oczywiście modyfikowane zgodnie z Państwa oczekiwaniami oraz potrzebami.