Zespół zadaniowy wśród pracowników. Jak stworzyć team, który sprosta różnym wyzwaniom?

Jak zbudować zespół zadaniowy w firmie?

Podejmując decyzje o stworzeniu nowego stanowiska pracy, bądź zatrudnieniu kolejnego pracownika, żywimy nadzieję i przeświadczenie, że wpasuje się on w panującą w firmie atmosferę oraz wdroży w zadania, jakie będą mu powierzane. Zakładamy tym samym, że podwładny będzie wykonywał wszelkie te czynności, które wynikają z zakresu jego obowiązków oraz z kodeksu pracy. Czasami jednak mają miejsce takie sytuacje czy okoliczności, które wymuszają na nas podjęcie dodatkowych kroków, znacznie wykraczających poza standardowe procedury przyjęte w przedsiębiorstwie. Do takich konkretnych projektów, warto powołać zespół zadaniowy, który to skupi się na ich realizacji, poprzez wspólną pracę i kierowanie się tym samym celem.

 

Spis treści:

Czym charakteryzuje się zespół zadaniowy w firmie?

Jakie są rodzaje zespołów zadaniowych?

Jak stworzyć najlepszy zespół zadaniowy?

Na czym polega kierowanie pracą zespołu zadaniowego?

Czym charakteryzuje się zespół zadaniowy w firmie?

Zespół zadaniowy stanowi wyodrębnioną strukturę w firmie, która jest odpowiedzialna za realizację określonego zadania lub projektu w firmie. Celem jego powstania jest wykorzystanie umiejętności, wiedzy i doświadczenia członków do znalezienia rozwiązania problemów przedsiębiorstwa. Zespół zadaniowy charakteryzuje się wieloma cechami, które przyczyniają się do skutecznej i efektywnej pracy. 

Każdy pracownik grupy zadaniowej ma określone obowiązki do wykonania, a aby cały projekt został zrealizowany z sukcesem, musi regularnie współpracować z innymi osobami i skutecznie się komunikować. Kolejną cechą charakteryzującą zespół zadaniowy jest elastyczność i umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków. Członkowie teamu muszą potrafić szybko reagować na zmiany w projekcie i dopasować swoje działania w zależności od potrzeb. Ważnym aspektem jest również odpowiedzialność i zaangażowanie każdego członka zespołu w realizację projektu. Pracownik musi wiedzieć, jakie zadania ma do wykonania i ponosić odpowiedzialność za ich realizację w terminie i zgodnie z oczekiwaniami. 

Jakie są rodzaje zespołów zadaniowych?

Wśród rodzajów zespołów zadaniowych można wyróżnić kilka podziałów. Pierwszy z nich obejmuje: 

Zespoły problemowe

Składają się zwykle z kilku osób należących do tego samego działu, które spotykają się raz w tygodniu w celu przedyskutowania sposobów na poprawę sprawności działania i warunków pracy. Wymieniają się swoimi spostrzeżeniami i proponują usprawnienie różnych procesów w firmie. Jednak zwykle nie są w stanie samodzielnie wdrażać pomysłów i rozwiązań. 

Zespoły samokierujące

Ten typ zespołu zadaniowego jest rozwinięciem grupy problemowej. Różnica polega na tym, że jego członkowie nie tylko opracowują sposoby na rozwiązanie problemów, ale także mogą je wdrażać. Wiąże się to również z tym, że biorą odpowiedzialność za uzyskane wyniki. 

Zespoły interfunkcyjne 

Ten typ zespołu zadaniowego tworzą osoby piastujące to samo stanowisko w hierarchii firmy. Pracownicy mogą zajmować się różnymi rzeczami w przedsiębiorstwie, ale łączą się na czas wykonania konkretnych obowiązków. 

Inny podział na zespoły zadaniowe w firmie to: 

  • zespoły funkcjonalne - pracownicy o różnych specjalizacjach działają razem nad konkretnym projektem. W ich skład mogą wchodzić programiści, projektanci, testerzy, analitycy. 
  • zespoły procesowe - skupiają się na realizacji konkretnych procesów lub zadań w ramach organizacji. Mogą to być teamy zajmujące się obsługą klienta, sprzedażą lub tworzeniem raportów finansowych. 
  • zespoły projektowe - powstają w celu realizacji określonego projektu. Składają się z osób o różnych specjalizacjach, które będę pracować nad tworzeniem, wdrażaniem i utrzymaniem danego rozwiązania. 

Jak stworzyć najlepszy zespół zadaniowy?

Zależnie od rodzaju i charakteru czynności, jakie zespół ma wykonać, należy dokonać odpowiedniego doboru pracowników. W przypadku zadań prostych wystarczające wydaje się skompletowanie teamu o różnych umiejętnościach, co pozwoli na szybkie rozwiązanie sytuacji problematycznej. Jeśli zaś okoliczności należą do bardziej skomplikowanych, ludzie jakich musimy znaleźć, powinni cechować się zróżnicowaną wiedzą i umiejętnościami.

Jeśli poświęcimy wystarczająco dużo czasu na sam proces kreowania zespołu do zadań specjalnych, wówczas sam moment pracy nad problematycznymi zagadnieniami przestanie wzbudzać nasze obawy. Dobrze dobrana drużyna prędzej czy później poradzi sobie z każdym problemem, wspierając przy tym merytorycznie i czasami również psychicznie, tych, którzy w danym momencie będą tego potrzebować. Elementy, na które należy zwrócić uwagę w budowaniu zespołu zadaniowego to: 

1. Wytrwałość 

Wytrwałość jest kluczową cechą dla każdego zespołu zadaniowego, który chce osiągnąć sukces. Bez niej, nawet najlepsi ludzie i plany mogą się rozpaść. Niektóre sytuacje problematyczne będą wymagały ogromnej cierpliwości i długiego czasu oczekiwania, powiązanego również z niepewnością co do finalnego efektu działań. Dlatego ważne jest, aby zbudować zespół, który będzie się nawzajem motywował i wspierał w trudnych chwilach, zachowując jednocześnie spójność i konsekwencję w działaniu.

2. Otwartość zespołu 

Ważna jest również otwartość członków zespołu, którzy pomimo swoich różnorodnych umiejętności, powinni ze sobą współpracować i umieć aktywnie słuchać. Otwartość oznacza także zdolność przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia pozostałym osobom z grupy, tak aby wspólnymi siłami systematycznie posuwać się w stronę rozwiązania problemu.

3. Motywacja 

Motywacja wydaje się być dość oczywistym czynnikiem, jaki należy brać pod uwagę, ponieważ zmuszając pracowników do współpracy, niczego nie zdziałamy. Jedynie ci, którzy mają wielkie ambicje a tym samym aspiracje, będą mieć wystarczająco dużo siły i uporu, aby napędzać siebie jak i innych do wysiłku i zaangażowania. 

4. Rzetelność 

Rzetelność powinna być kolejnym przymiotem, jaki przyda się naszym współpracownikom, ponieważ z pewnością staną oni przed koniecznością mozolnej pracy nad którąś z części projektu, a wówczas dokładność wykonywanych czynności może stanowić o powodzeniu całego przedsięwzięcia. 

5. Niezależność

Ostatnią z cech ważnych przy selekcji najlepszych kandydatów jest ich niezależność, która gwarantuje, że będziemy mieć członków mniej skłonnych do uległości innym i kompromisów. Oczywiście, nie szukamy osób uparcie trwających przy swoim zdaniu, nawet jeśli nie mają słuszności, a jedynie pracowników świadomych swoich poglądów i przekonań.

Jeśli zastosujemy taki właśnie klucz przy doborze naszego zespołu, otrzymamy grupę, w której poszczególni członkowie będą pełnić konkretne role. W takiej drużynie zapewne znajdzie się specjalista, będący wysokiej klasy ekspertem w swojej dziedzinie, jak i wdrożeniowiec, który zajmie się organizacją i wprowadzaniem pomysłów w życie. Nie powinno oczywiście zabraknąć lidera, który będzie przewodnikiem dla pozostałych oraz jego przeciwieństwa, jakim jest introwertyczny detalista kontrolujący zarówno siebie jak i pozostałych współpracowników. Zazwyczaj w grupie zadaniowej, znajdą się również wyważeni i twardo stąpający po ziemi analitycy, czuwający, aby pozostali nie popełniali błędów oraz tak zwani zwykli członkowie zespołu, którzy łączą całą grupę ze sobą, wzbudzając u wszystkich sympatię i zaufanie.

 

Popraw jakość swojej pracy jako lidera zespołu zadaniowego.

Weź udział w szkoleniach otwartych z zarządzania

 

Na czym polega kierowanie pracą zespołu zadaniowego?

Kierowanie pracą zespołu zadaniowego polega na koordynowaniu działań i zapewnieniu, że każdy członek przyczynia się do osiągnięcia wyznaczonego celu. Kierownik zespołu zadaniowego musi być skuteczny w zarządzaniu zasobami ludzkimi, czasem i budżetem. Dzięki temu jest w stanie zagwarantować, że zadanie zostanie wykonane terminowo i zgodnie z oczekiwaniami. Poprawić umiejętności zarządzania teamem pomogą szkolenia otwarte i szkolenia zamknięte organizowane przez AVENHANSEN, takie jak kurs skutecznego motywowania i przywództwa

Jednym z kluczowych aspektów kierowania pracą zespołu zadaniowego jest umiejętność komunikacji. Kierownik musi wytłumaczyć swoje oczekiwania, zapewnić jasność co do celu oraz przedstawić plan działania, aby wszyscy mieli pełną świadomość swoich ról i obowiązków. Kompetencje te można doskonalić poprzez trening efektywnej komunikacji w biznesie

Ważne jest również, żeby lider zespołu zadaniowego miał umiejętność słuchania i odpowiadania na pytania i wątpliwości członków zespołu, aby zapewnić. Uczestnicząc w szkoleniu delegowanie, motywowanie, rozmowy z pracownikami, menedżerowie dowiedzą się, jak prowadzić efektywny zespół w oparciu o nowe metody. 

Przeczytaj na naszym blogu również:

Zespół zadaniowy wśród pracowników. Jak stworzyć team, który sprosta różnym wyzwaniom?
Oceny: 3 z 5 z 241 głosów