Zespół zadaniowy wśród pracowników

Podejmując decyzje o stworzeniu nowego stanowiska pracy, bądź zatrudnieniu kolejnego pracownika, żywimy nadzieję i przeświadczenie, że wpasuje się on w panującą w firmie atmosferę oraz wdroży w zadania, jakie będą mu powierzane, zakładając tym samym, że podwładny będzie wykonywał wszelkie te czynności, które wynikają z zakresu jego obowiązków oraz z kodeksu pracy. Czasami jednak, mają miejsce takie sytuacje czy okoliczności, które wymuszają na nas podjęcie dodatkowych kroków, znacznie wykraczających poza standardowe procedury przyjęte w  przedsiębiorstwie. Do takich konkretnych projektów, warto powołać zespół zadaniowy, który to skupi się na realizacji konkretnego zadania, poprzez wspólną pracę i kierowanie się tym samym celem. Zależnie od rodzaju i charakteru czynności, jakie drużyna ma wykonać, należy dokonać odpowiedniego doboru pracowników. W przypadku zadań prostych, wystarczającym wydaje się skompletowanie zespołu o różnych umiejętnościach, co pozwoli na szybkie rozwiązanie sytuacji problematycznej. Jeśli zaś, okoliczności należą do bardziej skomplikowanych, ludzie jakich musimy znaleźć, powinni cechować się zróżnicowaną wiedzą i umiejętnościami.


Niezależnie od celu,  do którego pragniemy dotrzeć, warto aby grupa zadaniowa, którą tworzymy była kreowana dzięki pewnym ogólno przyjętym przesłankom, które pozwolą na pozytywne rozwiązanie każdej sytuacji.  Istotnym czynnikiem przy doborze kadry zadaniowej jest wiek partycypantów grupy, który w znacznym stopniu może wpłynąć na powodzenie wykonywanego zadania. Nie chce bynajmniej dać do zrozumienia, że pod uwagę, powinny być brane jedynie osoby do pewnego roku życia, ponieważ niejednokrotnie okazuje się, że właśnie ci, grubo poza przyjętym w społeczeństwie wiekiem produkcyjnym, pozostają w świetnej formie intelektualnej, stanowiąc jednocześnie kopalnię wiedzy i doświadczenia.

 

Warto również zastanowić się, czy wykonanie zadanie nie wymaga wytężonego wysiłku fizycznego i psychicznego, z którym nie każdy sobie poradzi,  bądź  odporności psychicznej, którą nie każdy młody nabywa wraz z otrzymaniem świadectwa dojrzałość.  Z powyższym wiąże się również wytrwałość, wskazywana jako kolejny czynnik niezbędny przy budowaniu zespołu.  Niektóre sytuacje problematyczne będą wymagały bowiem ogromnej cierpliwości i długiego czasu oczekiwania, powiązanego również z niepewnością co do finalnego efektu naszych działań. Ważna jest również otwartość członków kompletowanego zespołu, którzy pomimo swoich różnorodnych umiejętności, powinni ze sobą współpracować i umieć słuchać współpracowników. Otwartość oznacza także zdolność przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia pozostałym członkom grupy, tak aby wspólnymi siłami systematycznie posuwać  się w stronę rozwiązania problemu.

 

Motywacja wydaje się być dość oczywistym czynnikiem, jaki należy brać pod uwagę, ponieważ zmuszając pracowników do współpracy, niczego nie zdziałamy.  Jedynie ci, którzy mają wielkie ambicje a tym samym aspiracje, będą mieć wystarczająco dużo siły i uporu, aby napędzać siebie jak i innych do wysiłku i zaangażowania. Rzetelność powinna być kolejnym przymiotem, jaki przyda się naszym współpracownikom,  ponieważ z pewnością staną oni przed koniecznością mozolnej pracy nad którąś z części projektu, a wówczas dokładność wykonywanych czynności może stanowić o powodzeniu całego przedsięwzięcia.  Ostatnią z cech ważnych przy selekcji najlepszych kandydatów jest ich niezależność, która gwarantuje, że będziemy mieć członków nieskłonnych do uległości innym i kompromisów. Oczywiście, nie szukamy osób uparto trwających przy swoim zdaniu, nawet jeśli nie mają słuszności, a jedynie pracowników świadomych swoich poglądów i przekonań.


Jeśli zastosujemy taki właśnie klucz przy doborze naszego zespołu, otrzymamy grupę, w której poszczególni członkowie będą pełnić konkretne role. W takiej drużynie zapewne znajdzie się specjalista, będący wysokiej klasy ekspertem w swojej dziedzinie, jak i wdrożeniowiec, który zajmie się organizacją i wprowadzaniem pomysłów w życie. Nie powinno oczywiście zabraknąć lidera, który będzie stanowić przewodnika dla pozostałych oraz jego przeciwieństwa,  jakim jest introwertyczny detalista kontrolujący zarówno siebie jak i pozostałych współpracowników. Zazwyczaj w grupie zadaniowej, znajdą się również wywarzeni i twardo stąpający po ziemi analitycy, czuwający aby pozostali nie popełniali błędów, oraz tak zwani zwykli członkowie zespołu, którzy zazwyczaj łączą całą grupę ze sobą, wzbudzając u wszystkich sympatię i zaufanie.


Jeśli poświęcimy wystarczająco dużo czasu na sam proces kreowania zespołu do zadań specjalnych, wówczas sam moment pracy nad problematycznymi zagadnieniami, przestanie wzbudzać nasze obawy. Dobrze dobrana drużyna prędzej czy później poradzi sobie z każdym problemem, wspierając przy tym merytorycznie ale czasami również psychicznie, tych, którzy w danym momencie będą tego potrzebować.

 

 


 

 

Powrót do strony z artykułami

 

 


AVENHANSEN Sp. z o.o. zezwala na kopiowanie i wklejanie na inne strony internetowe powyższego artykułu pod warunkiem dodania pod artykułem poniższego tekstu i dodania linka do tej strony:

Artykuł jest własnością firmy szkoleniowej AVENHANSEN Sp. z o.o.

Link do artykułu »

 


 

 

Zespół zadaniowy wśród pracowników
Oceny: 4 z 5 z 26 głosów